Loading...
 

Nahum 2, 1.3 . 3, 1-3.6-7

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Nahum 2, 1.3; 3, 1-3.6-7: De vreugdebode meldt vrede 

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Zie, op de bergen gaan de voeten van de vreugdebode
die vrede meldt!
Vier jullie feesten, Juda, realiseer jullie geloften!
Nooit meer trekken nog boosdoeners door jullie heen:
ze zijn volkomen vernietigd.


Echt waar, God zal het aanzien van Jakob herstellen,
ja, het aanzien van Israël,
want rovers hebben hen beroofd
en vernielden hun wijnranken.


Wee de bloedstad, een en al leugen,
volgepropt met oorlogsbuit.
Die stad hield nooit op met roven!
Hoor! Knallende zwepen!
Hoor! Denderende wielen,
dravende paarden, ratelende wagens,
ruiters op galopperende paarden,
vlammende zwaarden, flitsende lansen.
Gewonden bij hopen, stapels doden:
er komt geen eind aan de lijken.
Men struikelt over de lijken.


Ik gooi vuilnis op jullie,
Ik maak jullie belachelijk.
Ik zet jullie te kijk.
Dan zal iedereen die jullie ziet
van jullie weglopen en zeggen:
'Nineve is verslagen.'
Wie is daar rouwig om?
Waar moet ik troosters voor jullie zoeken?Stilstaan bij …

Vreugdebode
Na een oorlog liep een boodschapper naar de koning en het volk om hen te zeggen hoe de strijd was afgelopen. Bijvoorbeeld: 2 Samuel 18, 24-32.
Jesaja gebruikte later dit beeld om de verlossing van de Babyloniërs te voorspellen Jesaja 52, 7-10.

Wijnranken
Profeten beschreven Israël als de wijngaard van God.

Bloedstad
Dit kan een verwijzing zijn naar de uitbuiting door Nineve van wie sociaal weerloos is.

Nineve
Nineve was de hoofdstad van het Assyrische rijk. Deze grote stad was belangrijk voor de handel, lag in het hart van de beschaafde wereld, maar was volgens Nahum een en al verderf.
De stad wordt vermeld in schriftelijke bronnen uit 1800 voor Christus, maar ontstond wellicht in het 5e millennium. Onder Sanherib (rond 700 voor Christus) kende Nineve een grote bloei.
Een troepenmacht van Meden en Babyloniërs verwoestte de stad in 612 voor Christus.
Lees meer

Bij de tekst

De profeet Nahum

(Nahum = Hebreeuws: troost, trooster)
Van deze ‘kleine’ profeet weet men niets, behalve dat hij uit Elkos (= ‘God is streng) zou zijn, maar waar dat was, weet men niet (Irak? Juda? Galilea?).
Sommigen denken dat het Alqosh kan zijn, een kleine stad in Irak ten noorden van Mosoel, waar men in de synagoge van Alqosh zegt dat daar zijn stoffelijke resten bewaard zijn. Maar omwille van de betekenis van de naam Elkos kan dit ook een fictieve naam zijn.
De profeet zou in de tweede helft van de 8e eeuw in Juda opgetreden hebben (rond 743 of rond 709 voor Christus) of tussen 639-609 voor Christus, toen Josia koning was van Juda. Dit wordt verondersteld omdat Nahum Juda aanspreekt.
Omwille van de literaire kwaliteit van de tekst zou het kunnen dat Nahum verbonden was aan het hof van Jeruzalem en de naam ‘Nahum’ gebruikte als pseudoniem om zich te beschermen tegen de Assyriërs.Het boek Nahum

In dit boek staan profetieën en visioenen van de profeet Nahum. Vooral profetieën over de ondergang van Nineve, de hoofdstad van het Assyrische Rijk.
Het is niet duidelijk of het boek ontstond in de tweede helft van de zevende eeuw, voor de val van Nineve (612 voor Christus), of in de vijfde of vierde eeuw voor Christus, na de val van Nineve.

Het boek werd zo opgebouwd:

1Nahum 1, 1Aanhef
2 Nahum 1, 2 – 8Een psalm over de macht van God. De eerste letters aan het begin en het einde van de regels vormen de zin: ‘Ik ben Jahwe’
3 Nahum 1, 9-10.12-13; 2, 1-3 ‘Woorden van geluk’, over het herstel van Juda
Nahum 1, 11.14‘Woorden van ongeluk’, over de wraak op Nineve.
4Nahum 2, 4 – 3, 19Drie onheilsprofetieën tegen Nineve (2, 4-11; 3,1-6.8-17).

God

Dat de overwinning op Nineve aan God wordt toegeschreven betekent dat God voor Nahum in het midden van de wereldgeschiedenis staat. Wat er ook maar aan onrecht gebeurt in de wereld … het is een zonde tegen God. Hij is het die over de hele wereld verdrukkers aanpakt en mensen bevrijdt van het juk dat ze opgelegd krijgen.