Loading...
 

Openbaring des Heren - eerste lezing

Jeruzalem


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Jesaja 60, 1-6: Het licht van Jeruzalem

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jeruzalem, sta op en schitter.
Jouw licht is gekomen:
God komt naar je toe
als een stralende zon.
De duisternis bedekt de aarde,
de volkeren leven in het donker,
maar over jou schijnt God,
zijn licht is boven jou zichtbaar.

Volkeren en koningen
laten zich leiden door dat licht,
de glans van de opkomende zon.

Doe je ogen open en kijk om je heen.
iedereen verzamelt zich en gaat naar je toe:
je zonen komen van verre landen
je dochters worden gedragen.

Jeruzalem,
je zult stralen van blijdschap als je het ziet,
je hart zal bonzen van vreugde.
Je krijgt de schatten van de zee,
en de rijkdom van de volkeren.
Een vloed van kamelen zal jouw land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
De mensen uit Seba dragen goud en wierook,
en verkondigen hoe machtig God is.Stilstaan bij ...

Licht
Het licht dat opkomt over Jeruzalem is het symbool van de aanwezigheid van God in die stad. Hij is het die geluk aan die stad geeft. Wanneer dat gebeurt, komen volkeren naar haar toe, beladen met rijkdom.
Later zagen de eerste christenen in dit ‘licht’ het beeld van Jezus.

Duisternis
Israël werd in ballingschap gestuurd naar Babylonië, ver weg van Jeruzalem en de heilige berg (Sion). Die ballingschap was als de grote duisternis, een tijd verstoken van elk licht.

Kamelen
Deze tekst gaf aanleiding om de ‘wijzen uit het oosten’ af te beelden met kamelen.
De oudste voorstellingen van de wijzen laten die te voet gaan. Later kregen ze vervoersmiddelen: paarden, olifanten … en ook kamelen.
Kamelen werden gebruikt als vervoermiddel voor lange afstanden omdat ze dagenlang kunnen lopen zonder te drinken.

Efa
Hiermee wordt een stam van Midian bedoeld, die terug gaat op Efa, de zoon van Midian (Genesis 25,4). Hoewel zijn nakomelingen tussen de Midianieten woonden, bleven ze voor zichzelf verder de naam van hun voorvader Efa gebruiken.

Seba
Waarschijnlijk was dit een streek in Noord-Arabië. Maar het kan ook een gebied zijn in Zuid-Arabië dat bewoond werd door de Sabeeën, die handelaars waren.

Midjan, Efa, Sjeba
In de ogen van de joden waren dit heidense gebieden.

Goud en wierook
Dit edel metaal en die bijzondere geur roepen oosterse weelde en rijkdom op. In deze tekst kan men dit zien als compensatie voor het leed dat Israël werd aangedaan.
Goud en wierook komen in het evangelie van Matteüs voor als geschenken van de wijzen bij hun bezoek aan Jezus.

Bij de tekst

Historische context

Een aantal Israëlieten die in ballingschap waren in Babylonië, kon terugkeren naar hun land Israël. Die ballingschap en de verwoesting van hun tempel in Jeruzalem hadden hen zwaar getekend. Jesaja wilde hen een hart onder de riem steken door te spreken over het nieuwe Jeruzalem, een stad die niet alleen Israëlieten nieuw leven geeft, maar ook uitstraalt op andere volkeren.Stralend nieuw!

De stad die in de periode van de ballingschap verwoest werd, werd weer opgebouwd en raakt vol licht en vreugde wanneer ze terugkeert in de gunst van God. Dit wordt weergegeven met ‘wereldse’ begrippen als: rijkdom, macht, invloed, voorspoed ...

Suggestie

Jongeren

CREATIEF

Collage

De jongeren maken twee collages: één die de situatie van het verwoeste Jeruzalem weergeeft, een andere die het nieuwe Jeruzalem oproept. Dat kunnen woordcollages of beeldcollages zijn. Het materiaal hiervoor vinden ze in de jaaroverzichten van kranten en tijdschriften.

Het verwoeste Jeruzalem staat symbool voor alle vormen van oorlog, geweld ... Sombere kleuren of titels, die verwijzen naar vormen van terreur, krijgen de bovenhand.
(Een zwarte zon?)

Het nieuwe Jeruzalem wordt het beeld van de nieuwe stad, van een nieuwe wereld. De kleuren zijn frisser. Wat getoond wordt straalt hoop uit. Ook de teksten geven uitzicht op betere tijden.
(Een gele zon?)