Loading...
 

Over deze site

Auteur en samensteller van de site: Chantal Leterme

ICT- realisatie en ondersteuning: Ludo Van Gilbergen
De Bijbel verhelderd

(Bert CLAERHOUT in Kerk en leven, 28 november 2012, p. 10)

Bijbel in 1.000 seconden geeft handige tips om evangelieverhalen te vertellen


  • Chantal Leterme bundelt informatie over zondagslezingen in map
  • De auteur geeft raakvlakken tussen Bijbelverhalen aan
  • Bijbelse begrippen worden informatief geduid en uitgelegd
bijbelin1000sec
Foto: Hans Medart


In het kader van het Apostolaat van het Gebed bracht Kerk en Wereld/Kleopas decennialang een breed aanbod aan spirituele publicaties uit. Van het magazine Overhoop, over gebedskaarten, brochures en kalenders, tot de Batterijtjes op de website Kerknet. Eind december zet Kerk en Wereld de activiteiten evenwel stop. Daardoor verdwijnt een aantal publicaties die voor sommigen een bron van spiritualiteit waren, zoals de informatieve map Bijbel in 1000 seconden. Wie daarnaar op zoek is of naar sommige gebedskaarten van Kerk en Wereld, kan daarvoor vanaf nu terecht bij Uitgeverij Halewijn.

Uiteraard lees je de Bijbel niet in duizend seconden, maar je kunt in dat kwartier wel op een leerrijke manier kennismaken met bijvoorbeeld de zondagslezingen. Dat was althans de bedoeling van Chantal Leterme, de auteur van deze lijvige verzameling losbladige fiches die in een harde map werden gebundeld. Leterme studeerde godsdienstwetenschappen en was lector aan de Karel de Grote-Hogeschool in Antwerpen. De afgelopen jaren werkte ze aan het project Bijbel in 1.000 seconden. Vier keer per jaar vulde ze de map aan met nieuwe fiches en in 2012 rondde ze het werk af.

,,Ik heb met veel enthousiasme aan die map gewerkt’’, vertelt Leterme. ,,Destijds maakte ik in mijn parochie in Wezemaal teksten voor de begeleiders van de kinder- en/of nevenvieringen. Ik wilde dat ze in één oogopslag meer duidelijkheid kregen over de Bijbelteksten die op zondag werden voorgelezen, dat sommige woorden correct werden uitgelegd, kortom, dat ze een houvast hadden om met kinderen met het evangelie aan de slag te gaan. Jaren later vroeg Kerk en Wereld me om mijn notities uit te werken. Dat kende succes, vandaar het idee om de teksten in een map te bundelen.’’

Het eindresultaat mag er zijn. Bijbel in 1.000 seconden biedt een laagdrempelige toegang tot de cycli van de zondagslezingen en geeft tips over hoe je de Bijbelverhalen aan kinderen en jongeren kunt vertellen. Leterme toont ook dat je het Nieuwe Testament best kunt lezen met het Oude Testament ernaast en brengt verhalen bijeen die raakpunten hebben. Haar map is niet alleen interessant voor catechisten en leerkrachten, maar voor al wie in de ziekenpastoraal, in rusthuizen en jeugdbewegingen actief is. En zeker ook voor grootouders die met hun kleinkinderen over het geloof willen praten.