Loading...
 

Psalm 86

Psalm 86: God, luister naar me

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 957-958)

Een gebed van David.

Heer, luister naar mij
en geef mij antwoord!
Ik ben ongelukkig en alleen.
Bescherm mij, want ik ben trouw aan u.
Red mij, want u bent mijn God,
op u vertrouw ik.

Heer, wees goed voor mij.
Tot u bid ik, elke dag weer.
Maak mij weer blij en gelukkig,
want ik ben uw dienaar.
Ik verlang naar u, Heer.
U bent goed en vol liefde,
u vergeeft mensen die tot u bidden.

Heer, hoor mijn gebed,
hoor hoe ik om hulp smeek.
Het gaat slecht met mij,
daarom bid ik tot u.
Ik weet dat u mij antwoord geeft.

Heer, u bent anders dan andere goden,
geen god is zo machtig als u!
U hebt alle volken gemaakt.
Ze zullen voor u knielen, Heer,
ze komen u vereren.
Want u bent machtig, u doet wonderen.
U bent God, u alleen!

Heer, leer mij hoe ik moet leven.
Help mij om trouw te zijn aan u,
geef mij eerbied voor u.
Heer, mijn God,
ik wil u danken met heel mijn hart.
Ik wil u altijd eren.
Want u bent mij trouw,
u zult mij redden van de dood.

God, slechte mensen vallen mij aan,
met geweld proberen ze mij te doden.
En aan u denken ze niet.

Heer, u bent een goede God.
U vergeeft ons en u bent geduldig,
u bent trouw en vol liefde.
Kom bij me en laat me uw liefde zien,
geef mij kracht en red mij.

Heer, help mij en geef mij moed.
Geef me een teken van uw goedheid.
Mijn vijanden zullen vluchten
als ze zien dat u mij helpt.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een gebed van David.

God, luister naar me,
geef me een antwoord,
want ik ben arm en ik ben in nood.
Zorg voor me, want ik ben Je trouw.
Red je dienaar die op Je vertrouwt,
Jij bent mijn God.

Heb medelijden met me, God,
heel de dag al roep ik tot Jou.
Maak je dienaar blij:
want ik verlang naar Je, God.
Je bent goed en vergevingsgezind,
vol aandacht voor ieder die Je aanroept.
God, luister naar mijn gebed
luister naar mijn smeken.
Ik roep je omdat ik in nood ben
want Jij kunt me helpen.

God, geen enkele god is als Jij,
Wat Je doet is met niets te vergelijken.
Alle volken die Je gemaakt hebt,
komen Je aanbidden en vereren je naam:
'Je bent machtig, Je doet wonderen,
Jij alleen bent God!'

God, wijs me je weg,
waarop ik mag wandelen in je waarheid.
Richt mijn hart zonder omwegen op dit ene:
eerbied voor je naam.
Zo loof ik Je oprecht, mijn God,
en verheerlijk je naam - voor altijd.
Want je zorg voor mij was groot,
Je redde mijn leven van de dood.

God, zij die me pesten, bedreigen me.
Ze vervolgen me zonder genade!
Nooit denken ze aan Jou.
Jij bent een God van liefde en goedheid,
vol medelijden, geduld en trouw.

Zie naar me om, wees goed voor me,
geef sterkte aan je dienaar,
red de zoon van je dienares.
Geef me een teken van je goedheid:
laat mijn haters beschaamd zien
dat Jij, God, me helpt en troost.Stilstaan bij …

Dood
Wie ernstige problemen heeft kan het gevoel hebben dat zijn leven bedreigd is en dat zelfs de dood nabij is.

Zoon van …
De psalmist noemt zich ‘zoon’ om uit te drukken dat hij al vanaf zijn geboorte aan God toegewijd is.

Bij de tekst

Een gebed van David

Deze psalm kan niet gelinkt worden met een bepaald moment in het leven van David omdat daar teveel momenten voor in aanmerking kunnen komen.
Wat opvalt is dat in deze psalm het Hebreeuwse woord Adonai (Heer / Meester) zeven keer gebruikt wordt om God aan te spreken.