Loading...
 

Psalm 86

2 C. Leterme Israël 2012
Foto © Chantal Leterme (2012)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 86: God, luister naar mij

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een gebed van David.

Luister naar mij, God, en geef mij een antwoord,
want ik ben arm en in nood.
Zorg voor mij, want ik ben Je trouw.
Red je dienaar die op Jou vertrouwt,
Jij bent mijn God.

Heb medelijden met me, God,
heel de dag al roep ik tot Jou.
Maak je dienaar blij:
want ik verlang naar Jou, God.
God, Jij bent goed en vergevingsgezind,
vol aandacht voor ieder die Jou aanroept.
God, luister naar mijn gebed
luister naar mijn smeken.
Ik roep Jou omdat ik in nood ben
want Jij kunt mij helpen.

God, geen enkele god is als Jij,
Wat Jij doet is met niets te vergelijken.
Alle volken die Jij gemaakt hebt,
komen Jou aanbidden en vereren jouw naam:
'Jij bent machtig, Jij doet wonderen,
Jij alleen bent God!'

God, wijs mij dan jouw weg,
die ik mag wandelen in jouw waarheid.
Richt mijn hart zonder omwegen op dit ene:
eerbied voor jouw naam.
Zo loof ik Jou, mijn God, in oprechtheid,
verheerlijk uw naam ik - voor altijd.
Want jouw zorg voor mij was groot,
Jij hebt mijn leven gered van de dood.

God, zij die me pesten, bedreigen me.
Ze vervolgen me zonder genade!
Nooit denken ze aan Jou.
Jij bent een God van liefde en goedheid,
vol medelijden, geduld en trouw.

Wil naar mij omzien, wees goed voor mij,
geef sterkte aan jouw knecht,
red de zoon van jouw dienares.
Geef mij een teken van jouw goedheid:
laat mijn haters beschaamd zien
dat Jij, God, mij helpt en troost.Stilstaan bij …

Dood
Wie ernstige problemen heeft kan het gevoel hebben dat zijn leven bedreigd is en dat zelfs de dood nabij is.

Zoon van …
Wie deze psalm bidt, noemt zich zo om uit te drukken dat hij al vanaf zijn geboorte aan God toegewijd is.