Loading...
 

Psalm 117

Psalm 117: Zing voor God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1004)

Juich voor de Heer, alle volken.
Zing voor hem, alle landen.
Want groot is zijn liefde voor ons
en eeuwig duurt zijn trouw.

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alle volken, zing voor God
eer Hem, overal in de wereld.
Zijn liefde overrompelt ons,
zijn trouw is eeuwig.
Halleluja!Stilstaan bij …

Halleluja
(Hebreeuws = 'Loof de Heer')
Het Hebreeuwse woord ‘halleluja’ bestaat uit twee delen: ‘hallelu’ en ‘ja’.
‘Hallelu’ betekent: je moet eren, of: je moet zingen.
‘Ja’ is een verkorting van Jahwe, de Hebreeuwse naam voor God.

Bij de tekst

Kort

Psalm 117 is de kortste psalm en meteen ook het kortste hoofdstuk uit de hele Bijbel. De twee verzen die deze psalm uitmaken zijn een eerbetuiging aan God.Hallelpsalm

Psalm 113 is de eerste van zes psalmen die Hallelspalmen genoemd worden (Psalm 113 - psalm 118). Ze werden gezongen tijdens de vijf grote joodse feesten (Pesach – joods paasfeest, Sjawoeot - joods pinksterfeest, Soekot – Loofhuttenfeest, Rosj Hasana - joods nieuwjaarsfeest, Yom Kippoer – feest van de verzoening) bij de plechtigheden in de tempel.

Nu bidden en zingen Joden ze op Pesach bij de Sedermaaltijd. Christenen bidden ze bij het Laatste Avondmaal.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Laudate omnes gentes (Taizé)

Klik hier of hier om psalm 117 te beluisteren zoals die in Taizé gezongen wordt.