Loading...
 

Psalm 117

2 Painted Globe

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 117: Zing voor God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1004)

Juich voor de Heer, alle volken.
Zing voor hem, alle landen.
Want groot is zijn liefde voor ons,
En eeuwig duurt zijn trouw.

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Alle volken,
zing voor God
eer Hem,
overal in de wereld.
Zijn liefde overrompelt ons,
zijn trouw is eeuwig.
Halleluja!Stilstaan bij …

Halleluja
(Hebreeuws = 'Loof de Heer')
Het Hebreeuwse woord ‘halleluja’ bestaat uit twee delen: ‘hallelu’ en ‘ja’.
‘Hallelu’ betekent: je moet eren, of: je moet zingen.
‘Ja’ is een verkorting van Jahwe, de Hebreeuwse naam voor God.

Bij de tekst …

Kort

Psalm 117 is de kortste psalm en meteen ook het kortste hoofdstuk uit de Bijbel. De twee verzen die deze psalm uitmaken zijn een eerbetuiging aan God.Hallelpsalm

Psalm 113 is de eerste van zes psalmen die Hallelspalmen genoemd worden (Psalm 113 - psalm 118). Ze werden gezongen tijdens de vijf grote joodse feesten (Pesach – joods paasfeest, Sjawoeot - joods pinksterfeest, Soekot – Loofhuttenfeest, Rosj Hasana - joods nieuwjaarsfeest, Yom Kippoer – feest van de verzoening) tijdens de plechtigheden in de tempel.

Nu worden ze op Pesach bij de Sedermaaltijd door Joden gebeden en gezongen. Christenen bidden ze bij het Laatste Avondmaal.

Suggestie

Jongeren

ZINGEN / BELUISTEREN

Laudate omnes gentes (Taizé)

Klik hier om psalm 117 te beluisteren zoals die in Taizé gezongen wordt.