Loading...
 

Psalm 128

Psalm 128: Geluk voor dit huis

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1024-1025)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Gelukkig ben je
als je trouw bent aan de Heer,
als je leeft volgens zijn wetten.
Dan geniet je van alles
waarvoor je gewerkt hebt.
Het zal goed met je gaan,
en je zult gelukkig zijn.

Je vrouw heeft veel kinderen,
zo veel als druiven aan een tros.
Ze zitten bij je aan tafel, jong en sterk.
Zo maakt de Heer je gelukkig,
als je trouw bent aan hem.

Laat de Heer je geluk en vrede geven
vanuit zijn tempel op de berg Sion.
Dan zul je blij zijn, elke dag,
omdat het goed gaat met Jeruzalem.
Je zult lang leven,
je zult je kleinkinderen nog zien.
Zij zullen je vreugde brengen.

Heer, geef vrede aan Israël.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied.

Gelukkig ben je als je in je leven rekening houdt met God.
Als je de wegen van God bewandelt,
dan zul je leven van het werk van je handen,
en zul je welvaart en geluk kennen.

Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen zitten rond je tafel
als jonge olijfbomen.

Als je met God rekening houdt,
zal God je zo gelukkig maken
Hij zal je geluk geven
vanuit Sion.

Zie dan de welvaart van Jeruzalem
elke dag van je leven
en zie zelfs de kinderen van je kinderen.
God, geef vrede aan Israël!Stilstaan bij …

Bedevaartslied
Deze psalm is een van de 15 psalmen (psalmen 120-134) waarboven staat: ‘Bedevaartslied’. Deze korte psalmen werden gezongen tijdens de bedevaart van de joden naar de tempel van Jeruzalem bij een belangrijk feest.
Sommigen noemen deze psalmen ook ‘trap-psalmen’, omdat men denkt dat ze gezongen werden bij de trappen van de tempel.

Wijnstok, olijftak
De wijnstok en de olijftak zijn symbolen van vrede en overvloed, waarmee God de mensen zegent.

Vrede
In de Bijbel is vrede de som van al wat "te-vrede-n" maakt. Het is de toestand van de mens, die in volmaakte harmonie leeft met zichzelf, de medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Het gaat dus zowel om het materieel als geestelijk welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.
Bij de tekst

Ontstaan

Psalm 128 werd waarschijnlijk geschreven in de tijd na de ballingschap (na 539 voor Christus).Inhoud

De schrijver ziet het bewandelen van de wegen van God als dé weg naar zegen en geluk. Dit wordt materieel beschreven:
. eten hebben,
. een huis om in te wonen,
. een vrouw, kinderen en kleinkinderen hebben.

Bijbel en kunst

ANONIEM

Spalterium / Spalmenboek van Stuttgart

Psalterium Van Stutgard

(Württembergsche Landesbibliotheek Stuttgart)


Bij de onderste tekening:
Links staat een man met een kruis in zijn hand. Hij wijst naar twee kinderen met een olijftak in de hand en naar een gesluierde vrouw die een wijnrank vast heeft. Zij staan rond een tafel.
Rechts bovenaan zegent de hand van God drie kinderen die in water spelen.


De psalter van Stuttgart is een verlucht 9e-eeuws psalmenboek uit de negende eeuw. Het is een van de belangrijkste uit de Karolingische periode.
Algemeen denkt men dat het manuscript gemaakt werd rond 820 in het scriptorium van St. Germain-des-Prés (Parijs). De oorspronkelijke eigenaar van het boek is onbekend.