Loading...
 

Psalm 128

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 128: Geluk voor dit huis

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied.

Gelukkig ben je als je in je leven rekening houdt met God.
Als je de wegen van God bewandelt,
dan zul je leven van het werk van je handen,
en zul je welvaart en geluk kennen.

Je vrouw is als een vruchtbare wijnstok
in het midden van je huis,
je kinderen zittend rond je tafel
als jonge olijfbomen.

Als je met God rekening houdt,
zal God je op die manier gelukkig maken
Hij zal je geluk geven
vanuit Sion.

Zie dan de welvaart van Jeruzalem
elke dagen van je leven
en zie zelfs de kinderen van jouw kinderen.
God, geef vrede aan Israël!Stilstaan bij …

Bedevaartslied
Deze psalm is een van de 15 psalmen waarboven staat: ‘Bedevaartslied’ (psalmen 120-134). Dit zijn korte psalmen die gezongen werden tijdens de bedevaart die de joden maakten naar de tempel van Jeruzalem bij een belangrijk feest.

Wijnstok, olijftak
De wijnstok en de olijftak zijn symbolen van vrede en overvloed, waarmee God de mensen zegent.

Vrede
In de Bijbel is vrede de som van al wat "te-vrede-n" maakt. Het is de toestand van de mens, die in volmaakte harmonie leeft met zichzelf, de medemens, de natuur, God.
Zo wordt "vrede" verbonden met: gezondheid, het bereiken van een hoge leeftijd, veiligheid, welvaart, vriendschap, eendracht, vertrouwen, kinderen, rechtvaardigheid, het kunnen slapen met een gerust hart, voldoende eten ...
Het gaat dus zowel om het materieel als geestelijk welzijn van de enkeling als van de gemeenschap.
Bij de tekst

Datering

Psalm 128 werd waarschijnlijk geschreven in de tijd na de ballingschap (na 539 voor Christus).


Wat deze psalm bezingt

De wegen van God bewandelen ziet de schrijver van deze psalm als dé weg naar zegen en geluk. Dit wordt vooral materieel beschreven: eten hebben, een huis om in te wonen, een vrouw, kinderen en kleinkinderen hebben.

Bijbel en kunst

ANONIEM

Spalterium / Spalmenboek van Stuttgart

Psalterium Van Stutgard

(Württembergsche Landesbibliotheek Stuttgart)


Links onder staat een man met een kruis in zijn hand. Hij wijst naar twee kinderen met een olijftak in de hand en naar een gesluierde vrouw die een wijnrank vast heeft. Zij staan rond een tafel.
Rechts bovenaan zegent de hand van God drie kinderen die in water spelen.


De psalter van Stuttgart is een verlucht 9e-eeuws psalmenboek uit de negende eeuw. Men ziet het als een van de belangrijkste uit de Karolingische periode.
Algemeen aanvaardt men dat het manuscript rond 820 ontstond in het scriptorium van St. Germain-des-Prés (Parijs). De oorspronkelijke eigenaar van het boek is onbekend.