Loading...
 

Psalm 134

2 Foto


…page…

Psalm 134: Zegen God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1029)

Een lied voor de reis naar Jeruzalem.

Volk
Dank de Heer, dienaren van God,
jullie die dag en nacht in zijn tempel zijn.
Bid in zijn heilige tempel,
dank de Heer!

Priesters
Laat de Heer jullie geluk en vrede geven vanuit Sion,
de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een bedevaartslied.

Kom, breng eer aan God,
dienaren van God,
die telkens het nacht wordt,
in zijn huis staan.

Hef jullie handen op in het heiligdom
en zegen God.
'Vanuit Sion zal God jullie zegenen,
Hij die hemel en aarde gemaakt heeft.'Stilstaan bij …

Handen opheffen
Deze houding is een gebedshouding, waarbij men eer aan God eerde en ook zegeningen kon ontvangen.

Zegenen
= danken, eren, loven.
Goede dingen zeggen van God (bene-dicere)

Die hemel en aarde gemaakt heeft
God wordt gezien als de Schepper van al wat is.

Bij de tekst

Zegenen

In het leven van Derwisjen, die elementen verenigen uit de islam, het christendom en het boeddhisme, is een belangrijk onderdeel de rituele dans (sema) waarin ze door draaiende bewegingen om hun as in extase raken, om zo één te worden met God.

Derwisjen
(Morguefile free stock photo license)


Ze houden de rechterhand met de palm naar boven om de zegeningen van boven in ontvangst te nemen, de linkerhand is naar beneden gericht om de zegeningen door te geven naar de aarde.

Kort fragment van een opname van dansende derwisjenSoort psalm

Psalm 134 is de laatste van de reeks ‘bedevaartsliederen’ (psalmen 120 – 134). Dat zijn vijftien korte psalmen die waarschijnlijk gezongen werden tijdens de pelgrimstochten naar de tempel in Jeruzalem. Sommigen noemen deze psalmen ook ‘trap-psalmen’, omdat het zou kunnen dat ze gezongen werden bij de trappen van de tempel.Kort

Psalm 134 is samen met Psalm 131 een psalm met slechts drie verzen. De kortste psalm in de Bijbel is Psalm 117, die maar twee verzen lang is.