Loading...
 

Psalm 138

2 Aliane Schwartzhaupt F4t6F6bwqOE Unsplash

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 138: God is groot

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1033-1034)

Een lied van David.

Ik dank u, Heer, met heel mijn hart.
Ik wil voor u zingen, en alle goden moeten het horen.
In uw heilige tempel wil ik voor u knielen.
Ik wil u prijzen, want u bent trouw en vol liefde.
U doet wat u beloofd hebt, u doet zelfs meer dan dat!
Toen ik om hulp riep, gaf u mij antwoord. U gaf mij nieuwe moed.

Alle koningen op aarde zullen u danken, Heer,
want ze kennen uw wetten.
Over uw wonderen zullen ze zingen:
‘Groot is de macht van de Heer.
Vanuit de hoge hemel helpt hij mensen die hem trouw zijn.
Ook al is hij ver weg, hij zorgt voor hen.’

Heer, u redt mij altijd,
ook als ik in groot gevaar ben.
U beschermt me tegen de woede van mijn vijanden.
Heer, u zult me altijd beschermen.
Uw trouw duurt eeuwig, Heer.
Laat uw wereld niet in de steek!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van David.

God, ik wil Je eren met heel mijn hart.
Ik wil psalmen voor Je zingen
voor het oog van andere goden.
Ik wil buigen voor je heilige tempel.
Ik wil je naam eren
omdat Je goed bent en trouw.
Je hebt grote dingen beloofd, tot eer van die naam.
Toen ik Je om hulp riep, heb Je me verhoord
Je hebt me weer moed en kracht gegeven.

Alle koningen van de wereld zullen Je eren
als ze je woorden verstaan.
Hun liederen zullen prijzen wat Je doet:
'Groot is de macht van God!'
Ja, groot is God, die naar nederige mensen omziet
en hoogmoedige mensen doorziet.

Al moet ik allerlei ellende meemaken,
Jij houdt me in leven.
Je heft je hand tegen de woede van mijn vijanden:
je rechterhand brengt me geluk.
Je zult me altijd beschermen.
God, je goedheid blijft altijd duren.
Laat het werk van je handen niet onaf.Stilstaan bij …

Het oog van de goden
Zo wil de psalmist zeggen dat hij zich niets aantrekt van andere goddelijke machten.

Trouw
Hiermee wordt bedoeld dat God realiseert wat Hij zegt.

Bij de tekst

Datering

Volgens het eerste vers van deze psalm zou koning David de schrijver zijn van deze psalm. Maar men vermoedt dat deze psalm later geschreven werd, naar aanleiding van de terugkeer uit de Babylonische ballingschap om God te danken voor om die uittocht.

Suggestie

Grote kinderen

ZINGEN

Alles eert je naam

(Bron onbekend – te zingen op de melodie van ‘Morning has broken’)

Diep in de dingen hoor ik Je zingen,
voel ik je hartslag, lees ik je naam.
In duizend kleuren, vormen en geuren,
klanken en smaken, grijp Je me aan.

Zon, maan en sterren, wolken en regen,
bergen en zeeën leven je naam.
Waar ook ter wereld proef ik je zegen,
kruis Je mijn wegen, raak Je me aan.

Boordevol leven zindert je vreugde,
glinstert je glimlach, trilt je bestaan.
Vlinders en vogels, planten en dieren,
bloemen en kruiden eren je naam.