Loading...
 

Psalm 14

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 14: Zijn er mensen met verstand?

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Van David.

Wie niet goed wijs is, zegt bij zichzelf: 'Neen! Er is geen God!'
Ze handelen slecht en schandelijk.
geen mens handelt oprecht.
God, uit zijn hemel, kijkt naar de mensen
en zoekt of er soms één is met verstand, een die God zoekt.

Maar ze zijn allemaal afgedwaald, allemaal verdorven!
Geen enkel mens deugt: geen enkele.
Weten zij dan van niets, die kwaadstichters?
Ze vreten mijn volk alsof het brood is
en kennen de naam van God niet meer!

Tot de schrik hen overvalt:
God staat bij zijn rechtvaardigen.
Het complot tegen de arme faalt, want bij God is hij veilig.

O, dat er uit Sion toch redding voor Israël mag komen!
Het komt: als God het lot van zijn volk doet keren
en Jakob mag juichen en Israël feest vieren!Stilstaan bij …

Er is geen God
Wie ervan uitgaat dat er geen God is, hoeft geen rekening te houden met God en wat Hij wil, en wordt ook niet ter verantwoording geroepen.
Psalm 14 noemt zo’n houding dwaas.

God zoeken
‘God zoeken’ wordt gezegd wanneer men contact zoekt met God om een uitspraak van God te krijgen, of een schuilplaats te vinden.
Het kan ook betekenen: zich van God afhankelijk weten, zijn wil ernstig nemen.

Sion
Plaats in Jeruzalem waar de tempel staat, de plaats van waaruit God zijn volk bij bevrijden.

Jakob / Israël
De psalmist noemt het land bij de twee namen van zijn stichter: Jakob, de zoon van Isaak, de kleinzoon van Abraham die na een gevecht met een engel / God de naam ‘Israël’ kreeg.

Bij de tekst

Psalm 53

Psalm 14 lijkt als twee druppels water op psalm 53.