Loading...
 

Psalm 53

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 53: Er is geen God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van Machalat.
Een compositie van David.


De dwaas zegt bij zichzelf: 'welneen! Er is geen God!'
Overal is er slecht en schadelijk gedrag:
niemand handelt oprecht.

God, uit zijn hemel, kijkt naar de kinderen van Adam,
en speurt of er soms één verstandig is,
één die nog vraagt naar God.

Maar ze dwalen allen af:
verdorven met elkaar!
Niemand handelt oprecht, niemand.

Weten zij dan van niets, de stichters van dit kwaad,
ze vreten mijn volk alsof het brood is
en kennen de naam van God niet meer!

Tot de schrik hen overvalt, de redeloze schrik,
wanneer God het gebeente van zijn vijanden verstrooit.
Lach maar om hen, want zie, God heeft hen verworpen!

O, dat toch redding voor Israël uit Sion mag komen!
Het komt: als God het lot van zijn volk doet keren
en Jakob mag juichen, Israël feest zal vieren.Stilstaan bij …

Er is geen God
Wie ervan uitgaat dat er geen God is, hoeft geen rekening te houden met God en wat Hij wil, en wordt ook niet ter verantwoording geroepen.
In de psalmen wordt zo’n houding dwaas genoemd.

God zoeken
‘God zoeken’ wordt gezegd wanneer men contact zoekt met God om een uitspraak van God te krijgen, of een schuilplaats te vinden.
Het kan ook betekenen: zich van God afhankelijk weten, zijn wil ernstig nemen.

Sion
Plaats in Jeruzalem waar de tempel staat, de plaats van waaruit God zijn volk bij bevrijden.

Jacob / Israël
De psalmist noemt het land bij de twee namen van zijn stichter: Jacob, de zoon van Isaak, de kleinzoon van Abraham die na een gevecht met een engel / God de naam ‘Israël’ kreeg.

Bij de tekst

Psalm 14

Psalm 53 lijkt heel erg op psalm 14.