Loading...
 

Psalm 147

2 Smeltende Sneeuw

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 147: Het is heerlijk om voor God te zingen

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Halleluja!
Een psalm voor onze God: dat is vreugde, dat is feest!
Hoe heerlijk is het om voor Hem een loflied te zingen.
Voor Hem, die Jeruzalem herbouwt,
die de ballingen van Israël bijeenbrengt,
die hun hart geneest dat gebroken is,
en een verband doet om hun wonden.

Hij bepaalt het aantal sterren.
Hij roept ze allemaal bij hun naam.
Groot is Hij, onze God, en oppermachtig.
Zijn wijsheid is niet te meten.
Hij steunt wie Hem trouw is,
de bozen doet Hij in het zand buigen.

Zet een danklied in voor God,
zing voor Hem bij de citer:
voor Hem die de hemel bedekt met wolken,
die het doet regenen op aarde,
die het gras doet groeien op de bergen,
die de honger stilt van de dieren,
van het jong van de raaf dat schreeuwt om voer.

Hij wordt niet bekoord door de kracht van het paard
en ook niet door de pas van de soldaat.
Hij vindt vreugde in wie respect heeft voor Hem
en hoopt op zijn goedheid.

Roem, Jeruzalem, God.
Prijs, o Sion, uw God.
Hij versterkt de sluitbalk van jullie poorten,
zegent jullie zonen binnen de muren.
Hij geeft vrede in jullie gebied,
en stilt jullie honger met kostelijke tarwe.

Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
snel als een renbode gaat zijn woord.
Hij laat de sneeuwvlokken dalen als wol,
strooit de rijp als fijne as.

Hagel doet Hij vallen als stenen.
Wie is tegen zijn koude bestand?
Hij beveelt en de dooi komt,
Hij blaast, de wateren stromen.

Hij heeft zijn woorden bekend gemaakt aan Jacob ,
en zijn wetten aan Israël.
Nooit deed Hij dit met een ander volk.
Voor anderen zijn zijn wetten verborgen.
Halleluja!