Loading...
 

Psalm 2

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 1: God kiest zijn Gezalfde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Waarom komen volkeren in opstand
en maken ze zinloze plannen?
Waarom verzetten de wereldse heersers zich?
Waarom spannen de groten der aarde samen
tegen God en zijn gezalfde? Ze roepen:
'We willen hun kettingen verbreken,
en ons bevrijden van hun boeien!'

Hij die troont in de hemel, lacht.
God spot met hen.
Maar dan spreekt Hij woedend tot hen,
ze schrikken van zijn kwaadheid:
'Heb Ik hem niet gezalfd tot mijn koning
op de Sion, mijn heilige berg?'

Ik wil het besluit van God bekendmaken.
Hij zei tegen mij: 'Jij bent mijn zoon,
Ik heb jou vandaag verwekt.
Vraag het Mij en Ik geef je alle volken
en alle landen tot de verste uithoeken.
Je mag ze verbrijzelen met een ijzeren staaf,
hen stukslaan als een aarden pot.'

Koningen, kom daarom tot inzicht.
Wees gewaarschuwd, leiders van de wereld!
Dien God met ontzag, breng Hem bevend uw hulde.
Wees de zoon onderdanig, zodat hij niet woedend wordt
en jullie doet omkomen op jullie weg.
Want zijn woede kan snel ontvlammen!
Gelukkig al wie bij Hem zijn toevlucht neemt!Stilstaan bij …

Jij bent mijn zoon, Ik heb je vandaag verwekt
Met deze formule adopteerde God de koning. Hieraan ontleende de koning zijn macht.

Uithoeken van de aarde
Hiermee zegt de psalmist dat het gezag van die 'koning' zich uitstrekt over alle volkeren.

Aarden potten / lemen kruiken
Dit beeld zou terug gaan op een ritueel waarbij de namen van de vijanden op potten / kruiken werden geschreven, om die daarna stuk te slaan. Men ging ervan uit dat men zo de vijanden onder de voet kon lopen.

Zoon
Dit woord duidt de nauwe relatie aan tussen God en de koning.
Wie koning is, heeft dat aan God te danken.

Bij de tekst

Historische context

Het zou kunnen dat deze psalm gezongen werd bij het inhuldigingsfeest van de koning in Jeruzalem.
Toen er geen koningen meer waren zag men in deze ‘Gezalfde’ de komende Messias.Opbouw

Srofe 1 (vers 1 tot 3)
Vormen van opstand in de wereld tegen God en zijn gezalfde / koning.

Strofe 2 (vers 4 tot 6)
God lacht ermee en spreekt hen woedend aan.

Strofe 3 (vers 7 tot 9)
De komst van 'de Zoon' wordt bekendgemaakt.

Strofe 4 (vers 10 tot 12)
De koningen / heersers van de wereld zijn gewaarschuwd: respecteer God.