Loading...
 

Psalm 42

2 Anker

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 42: Vertrouw op God

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Een compositie.
Van de Korachieten.

Zoals een hinde reikt naar stromend water,
zo reikt mijn ziel vol verlangend naar Jou, God.
Ik heb dorst naar God, naar God die leven is.
Wanneer mag ik naar Jou opgaan en voor Jou verschijnen?
Dag en nacht zijn mijn tranen mijn brood,
want van vroeg tot laat hoor ik zeggen:
'Waar is je God?'
Als ik aan dit alles denk schiet mijn hart weer vol:
hoe ik in stoet, samen met anderen optrok naar het huis van God.
Een feestelijke stoet,
waarin alles zingt en danst van dankbaarheid.

Waarom ben je zo bedroefd, mijn ziel,
waarom ben je zo vol onrust in mij?
Vertrouw op God:
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij bevrijdt.

Mijn ziel is bedroefd en dan denk ik aan Jou,
hier in het land van de Jordaan, met daar de Hermontoppen.
Waterval stort hier op waterval,
golf na golf slaat over me heen.
Dag na dag stuurt God zijn goedheid naar me toe.
‘s Nachts is mijn lied voor Hem,
een lofzang voor God die leven is.
Zo vraag ik aan God, mijn rots: waarom vergeet Je mij?
Waarom moet ik rouwen en hebben mijn vijanden macht?'
Terwijl mijn tegenstanders me kwellen, mijn hart raken.
Van vroeg tot laat hoor ik ze zeggen: 'Waar is je God?'

Waarom ben je zo bedroefd, mijn ziel,
waarom ben je zo vol onrust in mij?
Vertrouw op God:
eens zal ik Hem weer loven,
mijn God, die mij bevrijdt.Stilstaan bij …

Korachieten
Dit waren tempelzangers. Een twaalftal psalmen werden voor hen gemaakt, om te zingen in de tempel of wanneer de koning ging strijden.
Ze worden ook ‘zonen van Korach’ genoemd, naar de man die in opstand kwam tegen Mozes en Aäron, toen de Israëlieten veertig jaar door de woestijn trokken vanuit Egypte naar het Beloofde Land Kanaän. Omdat Korach uit de stam Levi was, was het normaal dat zijn zonen / nageslacht later in de tempel te Jeruzalem zouden dienen, want dit was voorbehouden aan de stam Levi.
Psalm 42 is een van de twaalf psalmen die toegeschreven zijn aan de zonen van Korach.

Rots
God wordt zo genoemd omdat Hij op de tempelberg woont en zo veilige grond is voor wie in Hem gelooft.

Bij de tekst

Psalmen 42 en 43

Beide psalmen vormen één grote klaagpsalm. Dit is te merken aan hetzelfde refrein dat tweemaal in psalm 42 en éénmaal in psalm 43 voorkomt.

Bijbel en kunst

Muziek

MENDELSSOHN

Psalm 42

Klik hier om dit werk te beluisteren.