Loading...
 

Psalm 5

2 Bescherming

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 5: Wie bij God schuilt, vindt geluk 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 834-835)

Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een fluit gespeeld.

Luister naar mij, Heer!
Hoor hoe ik klaag.
Hoor hoe ik om hulp roep,
mijn koning, mijn God.
Hoor mijn gebed.
Elke ochtend hoort u mijn stem, Heer.
Elke ochtend bid ik tot u,
en dan wacht ik op antwoord.
God, u kunt niet tegen onrecht,
u wilt geen kwaad.
Mensen die niet leven zoals u dat wilt,
mogen niet in uw tempel komen.
U haat mensen die kwaad doen,
u vernietigt mensen die liegen.
Bedriegers en moordenaars moeten verdwijnen.
Maar ik mag bij u komen,
want u bent goed voor mij.
Ik wil u vereren
en voor u knielen in uw heilige tempel.

Heer, help mij om te leven zoals u dat wilt.
Leid mij, en bescherm mij tegen mijn vijanden.
Want zij spreken nooit de waarheid.
Ze willen alleen maar slechte dingen.
Ze spreken alleen maar kwaad
en ze vertellen alleen maar leugens.
God, straf mijn vijanden,
laat al hun plannen mislukken.
Misdadigers zijn het, jaag ze weg!
Want ze verzetten zich tegen u.
Maar geef vreugde aan mensen die hulp zoeken bij u.
Als u hen beschermt, zullen ze altijd juichen.
Iedereen die van u houdt, zal vrolijk zijn.
Heer, u maakt goede mensen gelukkig.
U bent goed, u zult hen beschermen.


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met fluitbegeleiding.
Een psalm van David.

Luister naar wat ik zeg, God,
versta mijn smartelijk klagen.
Luister naar mijn roep om hulp.
Jij bent mijn koning, mijn God,
tot Jou richt ik mijn gebed.

God, ‘s morgens hoor Je mijn stem,
‘s morgens leg ik mijn zaak aan Je voor.
Wachtend zie ik naar Je uit.

Jij bent een god die niet blij is met kwaad,
de boosdoener kan niet bij je wonen,
Gewetenloosheid houdt geen stand onder je blik,
Je haat al wie onrechtvaardig handelt.
Je vernietigt wie liegt.
God, Je gruwt van al wie bedriegt en moordt.

Maar dank zij je grote goedheid
mag ik je huis binnengaan,
mij buigen voor je heiligdom
vol respect voor wie Je bent.
Leid me door je gerechtigheid, God,
tot spijt van mijn vijanden.
Zorg ervoor dat ik je weg kan gaan.

In hun mond is geen enkel oprecht woord,
hun hart is een donkere afgrond,
hun keel is een open graf
hun tong is een scherp wapen.

Tref hen met vergelding, God,
laat hen struikelen over hun eigen plannen.
en vallen over hun vele misdaden.
Zij rebelleren tegen Je.

Al wie bij Je schuilt vindt vreugde.
Door de eeuwen heen zingen ze.
Neem hen in bescherming,
dan juichen allen die je naam eren.
Jij, God, zegent de rechtvaardige.
Je goedheid omgeeft hem als een schild.Stilstaan bij …

’s Morgens
Men vermoedt dat asielzoekers en mensen die aangeklaagd werden de nacht doorbrachten in de tempel vooraleer men ’s morgens over hun schuld of onschuld besliste met een godsoordeel of een vonnis.

Rebelleren / Verzetten
Wie het recht met de voeten treedt, rebelleert tegen God. Wie de arme onrechtvaardig behandelt, raakt daar God zelf mee.