Loading...
 

Psalm 54

IMG 4481

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 54: Luister naar mijn gebed

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 906-907)

Een lied van David. Voor de zangleider. Bij dit lied wordt op een harp gespeeld.
David maakte dit lied toen de inwoners van de stad Zif hem verraden hadden. Want ze hadden aan koning Saul verteld dat David zich bij hen verstopt had.

Red mij, God!
U bent machtig, help mij!
God, hoor mijn gebed,
luister naar mijn woorden.
Want vijanden vallen mij aan,
met geweld proberen ze mij te doden.
En aan u denken ze niet.
God, u zult mij helpen.
Heer, u geeft mij kracht.
Laat mij nu niet in de steek!
Straf mijn tegenstanders en vernietig ze.
Dan zal ik u een offer brengen.
Dan zal ik u danken, Heer,
want u bent goed.
U zult mij bevrijden uit alle gevaar,
u zult mijn vijanden verslaan.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Met begeleiding van snaarinstrumenten.
Een compositie van David.
Toen de Zifieten Saul waren komen zeggen:
'Weet je wel dat David zich bij ons verborgen houdt?'

God, maak me vrij door je naam,
help mijn zaak door je kracht.
God, luister naar mijn gebed,
Luister naar wat ik Je tracht te zeggen.
Een vreemd volk valt me aan,
wil me met geweld doden:
het handelt alsof er geen God is.
Zie, God zelf is mijn helper geworden,
de Heer die me draagt, is met me,
Hij straft mijn vijand,
vernietig hen voorgoed.
Omdat Je me trouw bent,
wil ik Je dankoffers brengen,
je naam eren, God, die geluk brengt,
die mij bevrijdt uit elk gevaar.
Zo zie ik trots neer op mijn vijand.Stilstaan bij …

Zifieten
(= (metaal)smelters)
De Zifieten leefden in de woestijn van Zif, ten zuidoosten van Hebron in het gebergte van Judea.

Naam
Met ‘naam’ wordt de machtige en weldoende aanwezigheid van God weergegeven.

Bij de tekst

Historische context

Die context staat in de titel van deze psalm en komt overeenkomt met wat staat in 1 Samuel 23, 19: “Toen gingen de Zifieten naar Saul in Gibea en zeiden: `Weet u dat David zich bij ons schuilhoudt op ontoegankelijke plaatsen in de Choresa, op de heuvel Chakila ten zuiden van de steppe?’”Opbouw

VerzenInhoud
1-2oproep
3beschrijving van het gevaar waarmee de psalmist wordt geconfronteerd
4-5terwijl hij zijn vertrouwen in God behoudt
6-7en een offer wil brengen om zijn dankbaarheid uit te drukken