Loading...
 

Psalm 63

2 Woestijn

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 63: Naar Jou blijf ik zoeken

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Een psalm van David.
Toen hij in de woestijn van Juda was.

God, mijn God, naar Jou blijf ik zoeken,
mijn ziel heeft dorst naar Jou.
Al wat ik ben smacht naar Jou
als een troosteloos dor land zonder water.

Zo kijk ik naar Je uit in je tempel,
Wil ik je macht en je grootheid zien.
Jouw goedheid is me meer waard dan dit leven.
Mijn lippen zingen je lof.

Kon ik Jou zo heel mijn leven prijzen,
en met geheven handen je naam noemen.
Ik vind kracht in voedzaam voedsel,
jubelend ligt je naam op mijn lippen.

Op mijn bed denk ik ’s nachts aan Jou.
Was Jij niet altijd mijn helper?
In de schaduw van jouw vleugels jubelde ik.
Jij zoekt mijn hart, wil dicht bij mij zijn.

Jouw hand zal mij blijven vasthouden.
Zij die mij naar het leven staan
zullen zelf in de afgrond geraken
en vallen door het zwaard.

Ze zijn een aas voor de jakhals.
Maar de koning is blij in God.
Die Hem trouw zweert, is gelukkig
als de leugenaar voorgoed de mond sluit.Stilstaan bij …

Dor land
Het beeld van de verdorde aarde drukt niet de afwezigheid van God uit zoals meestal in de psalmen, maar eerder het verlangen om God te ontmoeten.

Schaduw
In het Oude Oosten kende men gevleugelde goden. De cherubs die op de ark van het verbond in de tempel stonden herinneren daaraan.

Jakhals
De jakhals is en vogel die zich voedt met lijken en zo de dood oproept. Dat het dode lichaam op die manier geen begrafenis krijgt werd ervaren als schande.

Bij de tekst

Opbouw

Deze Psalm bestaat uit twee delen:
. verzen 2 tot 9:
drukken verlangen uit naar God en het besef dat God als een beschermer was.

. verzen 10 tot 12
Drukken gevoelens van wraak uit naar wie de psalmist als vijand ervaart.

Suggestie

Jongeren

MEDITEREN

Ode van Salomo

(Uit ‘De Oden van Salomo’ – tweede eeuw na Christus)

Kom allen die dorst lijden.
Neem de drank die je kan lessen.
Leg je te rusten bij de bron van de Heer:
die is schoon en zuiver,
en biedt rust voor je ziel.
Haar water is zoeter dan honing.
De honingraat van de bijen
verdraagt de vergelijking niet.
Want ze ontspringt aan de lippen van de Heer,
En ontleent haar naam aan zijn hart.
De bron welt eeuwig en onzichtbaar:
Voor het verschijnen had niemand haar gezien.
Zalig wie gedronken heeft
En er zijn dorst heeft aan gelest.