Loading...
 

Psalm 65

2 Zee

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 65: God zorgt voor de aarde

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied.

Bij Jou kan men stil zijn en zingen,
God, die woont op de Sion.
Bij Jou houdt men zijn belofte.
O God die ons gebed hoort,
iedereen komt naar Je toe.
Had het kwade over mij de overmacht,
Jij vergeeft wat we verkeerd deden.

Gelukkig de mens die Jij uitkiest
en in jouw voorhoven mag wonen.
Hij geniet het goede van jouw heilige tempel.
Ontzagwekkend is jouw woord
God, Jij doet recht en redt ons.
Tot de uiteinden van de aarde,
tot de verste grenzen van de zee.
vertrouwen de mensen op U.

Jij die door je kracht en macht bergen hebt vastgezet,
die het geraas van de zeeën tot rust brengt,
die het gebulder van hun golven kalmeert,
het tieren van volkeren.
Die de verste bewoners van de aarde vervult
met respect voor wat Jij doet.
Van het oosten tot het westen, juicht de bazuin voor Jou.

Jij zorgt voor de aarde, geef haar groeikracht,
maakt haar vruchtbaar:
want de beek van de regen van God vloeit over.
Zo geef Je het graan zijn kiemkracht,
schep Je het begin op de akker,
Jij geeft de voren water, effent het ploegland,
doorweekt de grond met regen en zegent het jonge groen.

Jij kroont het jaar met jouw geschenken.
Overal waar Jij je voeten hebt gezet, groeit het uitbundig.
Het gras van de steppe groent heerlijk
en de bloeiende heuvels zijn een feest.
De velden zijn vol schapen,
en de dalen staan vol graan.
Ze zingen en juichen voor Jou.Stilstaan bij …

Sion
Naam van een van de bergen / heuvels waarop de tempel van Jeruzalem gebouwd werd.
Sion kan staan voor de tempel of voor Jeruzalem.

Bij de tekst

Een loflied

Psalm 65 bezingt God die luistert naar de gebeden van de mensen en hun zonden vergeeft. Hij bedwingt de chaos en geeft vruchtbaarheid.
Wellicht werd deze psalm gezongen bij het oogstfeest.Opbouw

Psalm 65 is een loflied voor God

. die geboden hoort en zonden vergeeft verzen 2-6
. die de chaos bedwingt verzen 7-9
. die vruchtbaarheid schenkt verzen 10-14
Baäl

De vele allusies op water en vruchtbaarheid herinneren aan de verering van de regengod Baäl.Spreken met beelden

De geraas en gebulder van de zee die door God gekalmeerd worden, zijn in deze psalm het beeld van God die vrede brengt.