Loading...
 

Psalm 65

2 Zee

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 65: God zorgt voor de aarde

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 920-921)

Een lied van David. Voor de zangleider.


Iedereen moet u prijzen, God,
u die woont op de berg Sion.
Iedereen moet doen wat hij aan u beloofd heeft!

U luistert als wij bidden,
u luistert als we in uw tempel zijn.
U straft ons niet,
ook al doen we veel verkeerd.

Gelukkig zijn mensen die u hebt uitgekozen,
want zij mogen bij u komen.
Ze mogen in uw tempel wonen,
en genieten van het goede dat u geeft.

God, u geeft ons antwoord als wij bidden,
u laat ons uw wonderen zien.
U beschermt ons, u redt ons.
Iedereen vertrouwt op u,
iedereen, overal op aarde,
tot voorbij de verste zee.


God, u bent machtig en sterk.
U hebt de bergen stevig vastgezet.
U zorgt dat de zee weer kalm wordt,
en dat de hoge golven gaan liggen.
U maakt een eind aan oorlogen.
Iedereen die uw wonderen ziet, eert u.
Alle mensen juichen, overal op aarde.

U zorgt dat de aarde vruchtbaar is,
want uw rivieren zijn vol water.
Daardoor kan er koren groeien,
ja, zo kan alles groeien.
U laat het regenen op de velden.
De regen komt diep in de grond,
en maakt de harde aarde zacht.
Zo kunnen jonge planten groeien.

U zorgt voor een goede oogst,
het hele jaar door.
Overal is er meer dan genoeg.
Zelfs woestijnen worden groen.
Op de velden eten schapen gras,
en in de dalen groeit het koren.
De mensen op de heuvels juichen,
de mensen in de dalen zingen.
Overal klinkt muziek en gejuich!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider. Een psalm van David. Een lied.

Bij Jou kan men stil zijn en zingen,
God, die woont op de Sion.
Bij Jou houdt men zijn belofte.
O God die ons gebed hoort,
iedereen komt naar Je toe.
Had het kwade de overmacht over me,
Je vergeeft wat we verkeerd deden.

Gelukkig de mens die Je uitkiest
en in jouw voorhoven mag wonen.
Hij geniet het goede van je heilige tempel.
Ontzagwekkend is je woord
God, Je doet recht en redt ons.
Tot de uiteinden van de aarde,
tot de verste grenzen van de zee.
vertrouwen de mensen op Jou.

Jij die door je kracht en macht bergen hebt vastgezet,
die het geraas van de zeeën tot rust brengt,
die het gebulder van hun golven kalmeert,
het tieren van volkeren.
Die de verste bewoners van de aarde vervult
met respect voor wat Je doet.
Van het oosten tot het westen, juicht de bazuin voor Jou.

Je zorgt voor de aarde, geef haar groeikracht,
maakt haar vruchtbaar:
want de beek van de regen van God vloeit over.
Zo geef Je het graan zijn kiemkracht,
schep Je het begin op de akker,
Je geeft de voren water, effent het ploegland,
doorweekt de grond met regen en zegent het jonge groen.

Je kroont het jaar met je geschenken.
Overal waar Jij je voeten hebt gezet, groeit het uitbundig.
Het gras van de steppe groent heerlijk
en de bloeiende heuvels zijn een feest.
De velden zijn vol schapen,
en de dalen staan vol graan.
Ze zingen en juichen voor Jou.Stilstaan bij …

Sion
Naam van een van de bergen / heuvels waarop de tempel van Jeruzalem gebouwd werd.
Sion kan ook staan voor de tempel of voor Jeruzalem.

Bij de tekst

Een loflied

Psalm 65 bezingt God die luistert naar de gebeden van de mensen en hun zonden vergeeft. Hij bedwingt de chaos en geeft vruchtbaarheid.
Wellicht werd deze psalm gezongen bij het oogstfeest.Opbouw

Psalm 65 is een loflied voor God

VerzenInhoud
2-6God hoort gebeden en vergeeft zonden
7-9 Hij bedwingt de chaos bedwingt
10-14Hij geeft vruchtbaarheid
Baäl

De vele allusies op water en vruchtbaarheid herinneren aan de verering van de regengod Baäl.Spreken met beelden

De geraas en gebulder van de zee die door God gekalmeerd worden, zijn in deze psalm het beeld van God die vrede brengt.Herinnering in het Nieuwe Testament

Wanneer Marcus het heeft over de broodvermenigvulding, vermeldt hij
dat Jezus de mensen zei dat ze zich in groepen moesten neerzetten op het groene gras.