Loading...
 

Psalm 71

2 Bescherming


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Psalm 71: Bij Jou zoek ik redding

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God, bij Jou zoek ik een schuilplaats,
maak mij nooit te schande.
Jij die rechtvaardig bent, bevrijd me, red me,
Neig je oor naar mij, kom me te hulp.

Wees voor mij als een rots,
waarop ik mag wonen,
Je wilt me helpen
Mijn rots, mijn burcht, dat ben Jij.

God, bevrijd me uit de greep van wie boos is,
uit de klauw van wie vals is en wreed.
Jij, God, Jij bent mijn hoop.
Ik vertrouw op jou vanaf mijn jeugd.
Vanaf de moederschoot was ik veilig bij Jou.
Jij bent mijn helper sinds mijn moeder me droeg.
Daarom zal ik Je voor altijd bezingen.

Iedereen kon de hand van God in mijn leven zien:
Jij was mijn machtige toevlucht.
Mijn mond is vol van lof voor Jou,
elke dag opnieuw bezong ik jouw heerlijkheid:

Wijs mij niet af nu ik oud ben,
laat me niet alleen nu mijn kracht vermindert.
Want mijn vijanden praten al over mij,
mijn belagers smeden samen plannen.
Ze zeggen: 'God heeft hem verlaten.
Grijp hem! Niemand kan hem redden.'

God, laat me niet alleen,
mijn God, kom me snel te hulp.
Laat al wie mij genadeloos vervolgt, van schaamte vergaan.
Al wie altijd op mijn ongeluk uit is, moet schande dragen.

Ikzelf - ik blijf voortdurend hopen:
dat ik jouw lof kan blijven verkondigen,
dat mijn mond jouw goedheid meldt
en elke dag weer over jouw redding vertelt
dat ik nooit ten volle kan beseffen.
Ik zal over jouw daden spreken, God,
over jouw goedheid – die van Jou alleen.

Jij hebt mij van jongs af onderricht, God,
en nog spreek ik van je wonderen.
God, verlaat me niet nu ik oud ben en grijs.
zodat ik aan het geslacht dat gaat komen,
over jouw vermogen en kracht kan vertellen.

Jouw goedheid, God, reikt tot de hemel.
Want Jij hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is zoals Jij?
Jij liet me veel beproevingen zien.

Wil mijn leven weer vernieuwen,
Trek me op uit de zuigende kolken van de afgrond.
Je wilt me weer verhogen,
omring me met jouw troost.

O mijn God, om jouw trouw,
mag ik Jou dan weer loven bij het spel op de harp
o Heilige God van Israël,
bij de citer zal ik voor Jou psalmen zingen.

Mijn lippen zullen Jou jubelend bezingen:
om mijn leven dat Je hebt bevrijd.
En elke dag zal ik spreken over jouw goedheid.
wanneer zij die mijn ondergang wilden, te schande zullen staan.Stilstaan bij …

Rots
God wordt ‘rots’ genoemd, omdat hij zijn huis / tempel heeft op de (tempel)berg. Hij is als een veilige grond voor gelovigen.

Bij de tekst

Schrijver

Verzen 9 en 17–18 suggereren dat de schrijver van deze psalm een oude man is, die een ernstige ziekte heeft of spoedig zal sterven.Veel psalmen in één

Typisch voor deze psalm zijn de vele verwijzingen naar andere psalmen :

Verzen 1 – 3Psalm 31, 1 – 3
Verzen 5 – 6Psalm 22, 9 – 10
Vers 11 Psalm 22, 1
Verzen 12 – 13Psalm 35, 22; 38, 21; 40, 13–14
Vers 24Psalm 35:4. 26; 40,14