Loading...
 

Psalm 71

Psalm 71: Bij Jou zoek ik redding

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 931-933)

Heer, bij u zoek ik bescherming,
laat me niet alleen.
Wees goed voor mij en red mij.
Luister naar mij en help mij!

Wees voor mij een veilige plek
waar ik altijd heen kan gaan.
U zult mij redden,
want u bent sterk en machtig.
U zult me beschermen tegen gevaar.

God, bevrijd mij uit de macht van slechte mensen,
van mensen die mij onderdrukken.
Op u vertrouw ik, Heer, mijn God.
Mijn leven lang vertrouw ik al op u.
U helpt mij al vanaf mijn geboorte,
u zorgde al voor mij in de buik van mijn moeder.
Daarom zal ik altijd voor u zingen.

Voor veel mensen ben ik een voorbeeld,
want ze zien dat u mij beschermt.
Ik zing over u,
elke dag weer zing ik over uw macht.

Vergeet mij niet, nu ik oud ben.
Laat mij niet alleen, nu mijn kracht verdwijnt.
Want mijn vijanden praten over mij,
samen maken ze plannen om mij te doden.
Ze zeggen: ‘God heeft hem in de steek gelaten.
Kom op, laten we hem grijpen!
Niemand zal hem komen redden.’

God, laat mij niet alleen
kom snel en hep mij.
Mijn vijanden willen me kwaad doen.
Straf ze, houd ze tegen!
Jaag ze weg en dood ze.


Ik blijf altijd op u vertrouwen,
steeds weer zal ik over u zingen.
Elke dag zal ik vertellen over uw goedheid.
Steeds opnieuw zal ik spreken over uw wonderen,
het zijn er meer dan ik kan tellen.
Heer, mijn God,
ik zal spreken over uw macht,
ik zal zingen over uw goedheid,
want niemand is zo goed als u!

U leert mij hoe ik moet leven, God,
dat leerde u mij al toen ik nog jong was.
En nog steeds vertel ik over uw wonderen.
God, laat mij niet alleen,
nu ik oud ben en grijze haren heb.
Want ik wil blijven vertellen over uw macht
aan alle mensen die na mij komen.

God, uw goedheid is zo groot als de wereld.
U hebt wonderen gedaan,
niemand is zo machtig als u!

U hebt ellende en rampen op mij afgestuurd.
Help mij nu en geef me nieuwe kracht,
red mij en laat me weer leven.
Zorg dat ik weer van iedereen respect krijg.
Geef mij nieuwe moed!

Dan zal ik u danken voor uw trouw.
Ik zal voor u spelen op de harp
en een lied zingen voor u,
heilige God van Israël.

Ik zal voor u juichen en zingen,
want u zult mij bevrijden.
Ik zal over uw goedheid spreken,
elke dag weer.
Want u straft mijn vijanden,
u jaagt ze weg.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God, bij Jou zoek ik een schuilplaats,
maak me nooit te schande.
Jij die rechtvaardig bent, bevrijd me, red me,
neig je oor naar me, kom me te hulp.

Wees voor mij als een rots,
waarop ik mag wonen,
Je wilt me helpen.
Mijn rots, mijn burcht, dat ben Jij.

God, bevrijd me uit de greep van wie boos is,
uit de klauw van wie vals is en wreed.
Jij, God, Jij bent mijn hoop.
Ik vertrouw op Jou vanaf mijn jeugd.
Vanaf de moederschoot was ik veilig bij Jou.
Jij bent mijn helper sinds mijn moeder me droeg.
Daarom zal ik Je voor altijd bezingen.

Iedereen kon de hand van God in mijn leven zien:
Jij was mijn machtige toevlucht.
Mijn mond is vol van lof voor Jou,
elke dag opnieuw bezong ik je heerlijkheid.

Wijs me niet af nu ik oud ben,
laat me niet alleen nu mijn kracht vermindert.
Want mijn vijanden praten al over mij,
mijn belagers smeden al plannen.
Ze zeggen: 'God heeft hem verlaten.
Grijp hem! Niemand kan hem redden.'

God, laat me niet alleen,
mijn God, kom me snel te hulp.
Laat al wie me genadeloos vervolgt,
van schaamte vergaan.
Al wie altijd uit is op mijn ongeluk,
moet schande dragen.

Ikzelf - ik blijf voortdurend hopen:
dat ik je lof kan blijven verkondigen,
dat mijn mond je goedheid meldt
en elke dag weer vertelt over je redding,
die ik nooit ten volle kan beseffen.
Ik zal over je daden spreken, God,
over je goedheid – die van Jou alleen.

Je hebt me van jongs af onderricht, God,
en nog spreek ik van je wonderen.
God, verlaat me niet nu ik oud ben en grijs.
zodat ik aan elk nieuw kind dat gaat komen,
over je vermogen en kracht kan vertellen.

Je goedheid, God, reikt tot de hemel.
Want Jij hebt grote dingen gedaan.
O God, wie is er zoals Jij?
Je liet me veel beproevingen zien.

Wil mijn leven weer vernieuwen,
Trek me op uit de zuigende kolken van de afgrond.
Wil me weer verhogen,
omring me met je troost.

O mijn God, omdat Je trouw bent,
mag ik Je dan weer loven bij het spel op de harp.
O heilige God van Israël,
ik zal psalmen voor Je zingen bij de citer.

Mijn lippen zullen Je jubelend bezingen:
om mijn leven dat Je hebt bevrijd.
En elke dag zal ik spreken over je goedheid.
wanneer zij die mijn ondergang wilden, te schande zullen staan.Stilstaan bij …

Rots
God wordt ‘rots’ genoemd, omdat hij zijn huis / tempel heeft op de (tempel)berg. Hij is als een veilige grond voor gelovigen.

Bij de tekst

Schrijver

Verzen 9 en 17–18 suggereren dat de schrijver van deze psalm een oude man is, die een ernstige ziekte heeft of spoedig zal sterven.Veel psalmen in één

Typisch voor deze psalm zijn de vele verwijzingen naar andere psalmen:

Verzen
1 – 3Psalm 31, 1 – 3
5 – 6Psalm 22, 9 – 10
11 Psalm 22, 1
12 – 13Psalm 35, 22; Psalm 38, 21; Psalm 40, 13–14
24Psalm 35, 4. 26; Psalm 40,14