Loading...
 

Psalm 80

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 80: God, kom ons redden

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 949-951)

Een lied van Asaf. Voor de zangleider. Op de wijs van het lied ‘De lelies en de wet’.

God, u zorgt voor Israël,
zoals een herder voor zijn schapen zorgt.
Luister naar ons gebed!

Uw troon staat in de hemel,
een stralend licht schijnt om u heen.
Kom naar ons toe,
laat u zien aan de stammen van Israël,
aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat zien hoe machtig u bent,
en kom ons redden.

God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
dan zijn we gered.


Heer, machtige God,
hoe lang blijft u nog boos op ons?
Wanneer hoort u ons gebed?
Wij eten niet meer van verdriet.
We huilen alleen maar,
we drinken onze eigen tranen.
Andere volken maken ruzie om ons land,
onze vijanden lachen ons uit.
En u laat dat gebeuren!

Machtige God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
dan zijn we gered.

Vroeger hebt u ons uit Egypte bevrijd,
u hebt andere volken voor ons weggejaagd.
U zorgde goed voor ons,
zoals een boer zorgt voor zijn wijngaard.
Hij zoekt goede grond uit voor zijn druiven.
Zo hebt u ons een goed land gegeven
met ruimte om te wonen.

Zoals een druivenplant groeit en sterk wordt,
zo groeiden ook wij.
We werden een machtig volk.
We heersten in de hele wereld,
van het oosten tot het westen,
van het noorden tot het zuiden.

Waarom hebt u ons nu in de steek gelaten?
Iedereen kan alles van ons stelen.
Onze vijanden gaan tekeer als beesten,
ze pakken alles van ons af.

Machtige God,
kijk naar ons vanuit uw hemel,
en kom bij ons terug.

God, zorg weer voor ons,
en maak ons weer sterk.
U had ons toch een eigen land gegeven?
En u had toch een koning voor ons uitgekozen?
Maar nu zijn we alles kwijt,
en ons land is verwoest.

Jaag onze vijanden weg, vernietig ze!
Help en bescherm uw volk,
help de koning die u hebt uitgekozen.
Dan zullen wij u altijd trouw zijn.
Maak ons weer sterk,
dan zullen wij u eren.
Heer, machtige God, geef ons weer kracht.
Kom bij ons en bescherm ons,
dan zijn we gered.Dichter bij de tijd

(Bewerking: c. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van 'De lelies'.
Een getuigenis van Asaf.
Een psalm.

Herder van Israël, hoor!
Jij die Jozef leidt zoals je schapen,
die troont op de kerubs,
en verschijnt aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat je kracht wakker worden:
kom ons redden!
Kom bij ons terug, o God.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!

God van de hemelse machten,
hoelang nog blijf je boos op je biddende mensen?
Je hebt ons brood van tranen doen eten
en overvloedig tranen doen drinken.
Je laat onze buurvolken ruzie maken om ons bezit
en de vijand met ons lachen.
God van de hemelse machten, kom bij ons terug.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!

Je hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte,
Je verdreef volken om hem in hun grond te planten.
Je hebt de grond voor hem bewerkt,
toen schoot hij wortel en overdekte heel het land.
Zijn schaduw bedekte de bergen,
zijn ranken de ceders van God,
zijn takken reikten tot aan de zee,
zijn uitlopers tot aan de Rivier.
Waarom vernielde Je zijn muren,
zodat ieder die voorbij komt hem leegplukt,
het wilde zwijn aan hem wroet,
het velddieren hem kaal vreten?

God van de hemelse machten, kom bij ons terug,
zie neer vanuit de hemel, aanschouw het:
bekommer je om deze wijnstok,
de stek die je rechterhand plantte,
de zoon aan wie Je sterkte gaf.
Dat wie hem wilde verbranden als afval
mag vergaan voor je dreigend gelaat.
Leg je hand op je beschermeling,
het mensenkind dat Je sterkte gaf.
Dan zullen we nooit meer van Je weggaan.
Laat ons leven en je naam aanroepen.
God van de hemelse machten, kom bij ons terug.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!Stilstaan bij …

Israël
Naam voor de aartsvader Jacob. In dit vers vertegenwoordigt hij het volk Israël.

Jozef
Eerste zoon van de aartsvader Jacob en zijn lievelingsvrouw Rachel.

Kerubs
Dit zijn een soort engelen.
Op de ark van het verbond stonden twee kerubs die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. De ark / kist zelf was dan zijn voetbank.

Efraïm, Manasse, Benjamin
Efraïm, Manasse waren twee stammen uit het Noordrijk. Die stammen gingen terug op Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef en zijn Egyptische vrouw, de kleinzonen van Jacob en Rachel.
Benjamin was een stam uit het Zuidrijk. Die stam ging terug op Benjamin, de jongste zoon van Jacob en Rachel en de volle broer van Jozef.

Wijnstok
Beeld waarmee Israël bedoeld wordt.

Ceders, Zee, Rivier
Met deze woorden wordt de omvang van het rijk weergegeven.
Met de ‘ceders’ wordt Libanon bedoeld, met ‘Zee’ de Middellandse Zee, met ’rivier’ de Eufraat

Muren
De muren die om een wijngaard werden gebouwd om de wijngaard te beschermen.

Stek, zoon
Met deze woorden wordt de koning bedoeld.

Bij de tekst

Wortels in het Oude testament

Jesaja 5, 1-7: God breekt de muur af van een wijngaard
Jeremia en Ezechiël: spreken over God als herder.Spreken met beelden

In dit gebed om de goedheid van God, wordt Hij aangesproken als:
Herder van het volk (vers 2)
Wijngaardenier (vers 9)
Vader (vers 16, 18)