Loading...
 

Psalm 80

2 Foto

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Psalm 80: God, kom ons redden

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: c. Leterme)

Voor de koorleider.
Op de wijze van 'De lelies'.
Een getuigenis van Asaf.
Een psalm.

Herder van Israël, hoor!
Jij die Jozef leidt zoals je schapen,
die troont op de kerubs,
en verschijnt aan Efraïm, Benjamin en Manasse.
Laat je kracht wakker worden:
kom ons redden!
Kom bij ons terug, o God.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!

God der hemelse machten,
hoelang nog blijf je boos op je biddende mensen?
Je hebt ons brood van tranen doen eten
en overvloedig tranen doen drinken.
Je laat onze buurvolken ruzie maken om ons bezit
en de vijand lachen met ons.
God van de hemelse machten, kom bij ons terug.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!

Je hebt een wijnstok uitgegraven uit Egypte,
Je verdreef volken om hem in hun grond te planten.
Je hebt de grond voor hem bewerkt,
toen schoot hij wortel en overdekte heel het land.
Zijn schaduw bedekte de bergen,
zijn ranken de ceders van God,
zijn takken reikten tot aan de zee,
zijn uitlopers tot aan de Rivier.
Waarom vernielde Je zijn ommuring,
zodat ieder die voorbij komt hem leegplukt,
het wilde zwijn aan hem wroet,
het velddieren hem kaal vreten?

God van de hemelse machten, kom bij ons terug,
zie neer vanuit de hemel, aanschouw het:
bekommer je om deze wijnstok,
de stek die je rechterhand plantte,
de zoon aan wie Je sterkte gaf.
Dat wie hem wilde verbranden als afval
mag vergaan voor je dreigend gelaat.
Leg je hand op jouw beschermeling,
het mensenkind dat Je sterkte gaf.
Dan zullen we nooit meer van Je weggaan.
Laat ons leven en je naam aanroepen.
God van de hemelse machten, kom bij ons terug.
Laat je licht schijnen en we zullen bevrijd worden!Stilstaan bij …

Israël
Naam voor de aartsvader Jacob. In dit vers vertegenwoordigt hij het volk Israël.

Jozef
Eerste zoon van de aartsvader Jacob en zijn lievelingsvrouw Rachel.

Kerubs
Dit zijn een soort engelen.
Op de ark van het verbond stonden twee kerubs die a.h.w. een zetel maakten waarop de onzichtbare God troonde. De ark / kist zelf was dan zijn voetbank.

Efraïm, Manasse, Benjamin
Efraïm, Manasse waren twee stammen uit het Noordrijk. Die stammen gingen terug op Efraïm en Manasse, de zonen van Jozef en zijn Egyptische vrouw, de kleinzonen van Jacob en Rachel.
Benjamin was een stam uit het Zuidrijk. Die stam ging terug op Benjamin, de jongste zoon van Jacob en Rachel.

Wijnstok
Beeld waarmee Israël bedoeld wordt.

Ceders, Zee, Rivier
Met deze woorden wordt de omvang van het rijk weergegeven.
Met de ‘ceders’ wordt Libanon bedoeld, met ‘Zee’ de Middellandse Zee, met ’rivier’ de Eufraat

Muren
De muren die om een wijngaard werden gebouwd om de wijngaard te beschermen.

Stek, zoon
Met deze woorden wordt de koning bedoeld.

Bij de tekst

Wortels in het Oude testament

Jesaja 5, 1-7: God breekt de muur af van een wijngaard
Jeremia en Ezechiël: spreken over God als herder.Spreken met beelden

In dit gebed om de goedheid van God, wordt Hij aangesproken als:
Herder van het volk (vers 2)
Wijngaardenier (vers 9)
Vader (vers 16, 18)