Loading...
 

Psalm 81

2 Juperko Com LHeMfHm NNo Unsplash

Foto van Juperko in Unsplash (detail)


…page…

Psalm 81: Ik maak je vrij

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 951-952)

Een lied van Asaf. Voor de zangleider.
Op de wijs van het lied ‘De vrouw uit de stad Gat’.

Zing voor God, want hij beschermt ons!
Juich voor de God van Jakob.
Zing een lied en maak muziek,
sla op de trommel en speel op de harp.
Blaas op de trompet als we feestvieren,
bij nieuwe maan en bij volle maan.
Dat moeten de Israëlieten doen,
het is een wet van de God van Jakob.
God gaf die opdracht aan hen,
toen hij hen uit Egypte bevrijdde.

God zei deze bijzondere woorden:
‘Israëlieten, ik heb jullie bevrijd,
ik heb jullie bevrijd van het zware werk.
Jullie hoefden geen slaven meer te zijn.
Toen jullie om hulp riepen,
heb ik jullie gered.
Ik gaf jullie antwoord,
het klonk als de donder.
Toen jullie klaagden in de woestijn,
onderzocht ik of jullie mij trouw waren.
En ik zei tegen jullie:
‘Israël, luister naar mijn waarschuwing.
Mijn volk, luister goed naar mij!
Luister niet naar andere goden,
wees niet gehoorzaam aan hen.
Want ik ben de Heer, jullie God.
Ik heb jullie bevrijd uit Egypte.
Als jullie iets nodig hebben,
zal ik het jullie geven.’

Maar jullie luisterden niet naar mij, Israëlieten,
jullie wilden mij niet gehoorzaam zijn.
Jullie bleven je tegen mij verzetten,
jullie deden wat je zelf wilde.
Toen wilde ik jullie niet meer helpen.
Israëlieten, jullie zijn mijn volk!
Waarom leven jullie niet volgens mijn wet?
Als jullie naar mij zouden luisteren,
dan zou ik je vijanden meteen verslaan,
al je tegenstanders zou ik overwinnen.
Dan zou iedereen die mij haat,
voor altijd jullie knecht zijn.
Maar voor jullie zou ik goed zorgen.
Jullie zouden een goede oogst hebben,
tarwe en honing zo veel als je wilt.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Voor de koorleider.
Bij de wijnoogst
Van Asaf.

Zing voor God, onze kracht,
blaas de trompet voor de God van Jakob.
Zing een psalm en speel op de tamboerijn,
bij de heerlijke citer en harp.
Blaas op de sjofar bij nieuwe maan
en bij volle maan
als we feesten.

Want dit is een gebruik in Israël,
dit is een wet van de God van Jakob.
De wet die Hij aan Jozef gaf,
toen Hij uit Egypte trok.

Ik verneem iets ongehoord:
'Nu neem Ik de last van zijn schouder,
zijn handen dragen de korf niet langer.
Toen je riep in nood, bracht Ik redding,
Ik antwoordde je in donderwolken.
Bij het water van Meriba heb Ik je getest.

Hoor, mijn volk, Ik waarschuw je met kracht:
Israël, luister naar Me!
Laat geen andere goden bij je toe,
buig niet voor een andere god!
Ik, ben je God, Ik heb je uit Egypte geleid.
Doe jullie mond wijd open: Ik zal jullie honger stillen.

Maar mijn volk hoorde niet naar mijn stem,
Israël wilde niets van Me weten.
Toen liet Ik hen, terwijl ze zich verzetten,
hun eigen zin volgen.

Als mijn volk dan toch eens naar Mij zou luisteren,
als Israël nu eens langs mijn wegen zou gaan!
Ik zou zijn vijanden meteen verslaan,
al zijn achtervolgers zou ik overwinnen.

Al wie God haat, zou kruipen voor Israël,
dat zal voor altijd hun lot zijn.
Maar Israël zou Hij voeden met kostbare tarwe,
en verzadigen met honing uit de rotsen.'Stilstaan bij …

Asaf
Asaf was een Leviet die aan het hoofd stond van een van de drie zangersgilden in de tijd van koning David.
Psalm 50 en psalmen 73 tot 83 worden aan hem toegeschreven.

Ramshoorn / sjofar
Bij het vertalen van de Bijbel wordt sjofar vaak vertaald met ‘bazuin’ (bijvoorbeeld: bij de belegering van Jericho).
De sjofar, een muziekinstrument dat gemaakt is van de hoorn van een ram, herinnert aan de ram die Abraham offerde in plaats van zijn zoon Isaak.
In de joodse godsdienst wordt tot op vandaag op de sjofar geblazen op Rosj Hasjana, het joodse Nieuwjaar, en op Jom Kippoer, het feest van de verzoening.
Klik hier om een sjofar te beluisteren.

Nieuwe maan en volle maan
Deze tijdsaanduiding kan verwijzen naar joodse feesten (bv: Nieuwjaar, Loofhuttenfeest)

Last, draagkorf
Woorden die verwijzen naar de slavenarbeid in Egypte.

Meriba
Een plaats tussen Egypte en het beloofde land. Daar mopperde het volk tegen Mozes: 'Waarom voerde je ons weg uit Egypte? Moeten we soms in de woestijn sterven van dorst? God heeft ons in de steek gelaten. Hij had toch een verbond met ons gesloten? Maar nu merken we daar niets van.'

Honing
De enige vorm van zoetigheid in de oudheid. Lees meer

Bij de tekst

Ander perspectief

Volgens Exodus 17, 1-7 en psalm 95, 8-9 stelt het volk Israël God op de proef. Deze psalm benadert het gebeuren in Meriba vanuit een ander standpunt: het is God die Israël test.Opbouw

VerzenInhoud
1–5bLofzang bij het Loofhuttenfeest.
6-7God herinnert zijn volk aan de bevrijding uit Egypte
11-13God herinnert aan de ongehoorzaamheid van het volk in het verleden
14-17God belooft de overwinning op de vijanden als het volk God gehoorzaamt.