Loading...
 

Psalm 92

2 Palm


…page…

Psalm 92: Jij maakt me blij!

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God, het is goed om Jou te loven,
om je naam te bezingen, Allerhoogste,
om je goedheid te roemen in de morgen,
en je trouw als het nacht is,

terwijl er gespeeld wordt op de harp,
en getokkeld op de citer.
Want Jij maakt me blij, God, door wat Je doet.
Mijn lied zingt over wat Jij allemaal doet.

Hoe groot is je schepping, God,
hoe diep zijn je gedachten.
Domme mensen hebben er geen besef van,
en dwaze mensen hebben er geen oog voor.

Wie boos is, groeit als onkruid,
wie onrecht doet, bloeit welig,
maar hun ondergang
komt vroeg of laat.

God, Jij zit voor eeuwig op uw troon.
Het is duidelijk God,
je vijanden moeten falen.
Zij die kwaad doen, moeten het veld ruimen.

Jij geeft mij de kracht van een wilde stier.
Jij zalft mij met verkwikkende olie.
Ik zie wie mij aanvalt
en hoor wie kwaad gezind is tegen me.

Wie rechtvaardig is groeit als een palmboom,
En schiet omhoog als een ceder op de Libanon.
Ze werden geplant in het huis van God
in de tuinen van God mogen ze groeien.

Ze dragen nog vruchten als ze al oud zijn,
ze blijven groen en vol frisheid.
Ze zeggen: ‘God doet recht,
Hij is mijn rots, In Hem is er geen onrecht.'Stilstaan bij …

Goed
Dat het goed (= tov) is God te loven, herinnert aan het scheppingverhaal (Genesis 1), waarbij God bij elke scheppingsactiviteit zag dat het goed was.

Morgen, avond
Verwijzing naar de twee tijdstippen van het tamid-offer in de tempel, dit waren ochtend en avond brandoffers (Exodus 29, 38–42, Nummeri 28, 3–8)

Trouw
Wat God zegt, realiseert Hij.

Harp, lier
Instrumenten die gebruikt werden bij het zingen van psalmen in de tempel.

Olie
De schrijver verwijst naar het gebruik om de gast te eren door hem met olie te zalven.

Palmboom
Deze boom symboliseert schoonheid, lang leven en vruchtbaarheid.

Bij de tekst

Spreken met beelden

In deze psalm worden de rechtvaardige geplaatst tegenover wie onrechtvaardig en wetteloos is.
Net zoals de palm en de ceder geplaatst worden tegenover onkruid.
De rechtvaardige is als een boom, statig en indrukwekkend, vol leven en nuttig, terwijl onrechtvaardige opschiet als waardeloos en hardnekkig onkruid, dat uiteindelijk wordt vernietigd.