Loading...
 

Psalm 92

2 Palm


…page…

Psalm 92: Jij maakt me blij!

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 967-968)

Een lied voor de sabbat.

Het is goed om u te danken, Heer,
om te zingen over u, Allerhoogste.
Het is goed om te spreken over uw liefde,
om te vertellen over uw trouw,
dag en nacht.

Het is goed om op de harp te spelen,
om muziek voor u te maken.
Want uw wonderen maken me blij,
ik juich om alles wat u gedaan hebt.
Heer, uw wonderen zijn groot,
uw plannen zijn geweldig!

Domme, dwaze mensen begrijpen u niet.
Ze zien dat het goed gaat met slechte mensen,
met mensen die alleen maar kwaad doen.
Maar ze weten niet dat u die mensen zult vernietigen.

U bent machtig, Heer, voor altijd.
Uw vijanden worden vernietigd,
ze worden allemaal vernietigd, Heer.
U jaagt iedereen weg die kwaad doet.

Maar mij geeft u kracht,
mij maakt u sterk.
Niemand is sterker dan ik.
Ik zie hoe mijn vijanden vernietigd worden,
ik hoor hoe ze gestraft worden.

Met goede mensen gaat het goed.
Ze zijn dicht bij de Heer,
in zijn huis zijn ze gelukkig.
Goede mensen lijken op grote, hoge bomen,
die vruchten blijven geven,
ook als ze oud zijn.
Hun bladeren blijven groen en fris.

Goede mensen zeggen:
‘De Heer beschermt ons.
Hij doet geen onrecht, hij is goed.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

God, het is goed om Je te loven,
om je naam te bezingen, Allerhoogste,
om je goedheid te roemen in de morgen,
en je trouw als het avond is,

terwijl er gespeeld wordt op de harp,
en getokkeld op de citer.
Want God, Je maakt me blij door wat Je doet.
Mijn lied zingt over wat Je allemaal doet.

Hoe groot is je schepping, God,
hoe diep zijn je gedachten.
Domme mensen hebben er geen besef van,
en dwaze mensen hebben er geen oog voor.

Wie boos is, groeit als onkruid,
wie onrechtvaardig handelt, bloeit welig,
maar hun ondergang
komt vroeg of laat.

God, Je zit voor eeuwig op je troon.
Het is duidelijk God,
dat je vijanden moeten falen.
Zij die kwaad doen, moeten het veld ruimen.

Je geeft me de kracht van een wilde stier.
Je zalft me met verkwikkende olie.
Ik zie wie me aanvalt
en hoor wie slecht gezind is tegen me.

Wie rechtvaardig is, groeit als een palmboom
en schiet omhoog als een ceder op de Libanon.
Ze werden geplant in het huis van God
in de tuinen van God mogen ze groeien.

Ze dragen nog vruchten als ze al oud zijn,
ze blijven groen en vol frisheid.
Ze zeggen: ‘God doet recht,
Hij is mijn rots, In Hem is er geen onrecht.'Stilstaan bij …

Goed
Dat het goed (= tov) is God te loven, herinnert aan het scheppingverhaal (Genesis 1), waarbij God bij elke scheppingsactiviteit zag dat het goed was.

Morgen, avond
Verwijzing naar de twee tijdstippen van het tamid-offer in de tempel, dit waren ochtend en avond brandoffers (Exodus 29, 38–42, Nummeri 28, 3–8)

Trouw
Wat God zegt, realiseert Hij.

Harp, lier
Instrumenten die gebruikt werden bij het zingen van psalmen in de tempel.

Olie
De schrijver verwijst naar het gebruik om de gast te eren door hem met olie te zalven.

Palmboom
Deze boom symboliseert schoonheid, lang leven en vruchtbaarheid.

Bij de tekst

Spreken met beelden

In deze psalm worden rechtvaardigen geplaatst tegenover wie onrechtvaardig en wetteloos is.
Net zoals de palm en de ceder geplaatst worden tegenover onkruid.
De rechtvaardige is als een boom, statig en indrukwekkend, vol leven en nuttig, terwijl onrechtvaardige opschiet als waardeloos en hardnekkig onkruid, dat uiteindelijk wordt vernietigd.