Loading...
 

RACHAB

2 Rachab En De Twee Verspieders BnF Français 12 Fol. 111det

RACHAB


…page…

Wie was Rachab?

Hoer? Herbergierster?

In het boek Jozua wordt Rachab als prostituée voorgesteld.
Op basis van de betekenis van haar naam (Rachab) meenden oud-Christelijke en Rabbijnse bronnen dat ze een herberg openhield. Ook Flavius Josephus, een belangrijk joods geschiedschrijver, noemde haar een herbergierster.De vrouw van Salmon

Rachab trouwde met Salmon. Samen kregen ze een zoon: Boaz.
Deze Boaz huwde met Ruth. Samen kregen ze een zoon: Obed.
Obed werd de grootvader van koning David.
Zo is Rachab de stammoeder van David en uiteindelijk ook van Jezus.De vrouw van Jozua?

De rabbijnse traditie zegt dat Rachab later met Jozua trouwde en de stammoeder werd van acht profeten, onder wie Jeremia.
Het ‘redden’ van de spionnen (Jozua 2) maakte het voor de Israëlieten aanvaardbaar dat Rachab en haar familie een bevoorrechte positie in Israël kregen.De naam Rachab

Rachab betekent ‘breed’, ‘wijd’ en is verwant aan het werkwoord rachob = verwijden, uitbreiden.

Rachab en Jericho

Rachab woonde te Jericho. Haar huis lag op of in de muur van de stad.
Ze verborg er de spionnen, die Jozua naar de stad had gestuurd. Als beloning hiervoor werden zij en haar familie gespaard bij de verovering van de stad.

Rachab in de Bijbel

Oude Testament

Jozua 2: Spionnen bij Rahab
Jozua 6: Jericho wordt ingenomenNieuwe Testament

Matteüs
Het geslachtsregister van Jezus vermeldt Rachab als stammoeder van David (Rachab = moeder van Boaz). Maar omdat daar veel generaties van richters tussen zitten, zeggen sommige Bijbelcritici dat het niet om dezelfde Rachab kan gaan.


Brief aan de Hebreeën
In deze brief wordt het geloof van Rachab geroemd en krijgt ze een plaats in de rij geloofsgetuigen (Hebreeën 11, 31).


Brief van Jakobus
Rachab wordt in deze brief (Jakobus 2, 25) geprezen om haar goede werken.