Loading...
 

JERICHO

JERICHO


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Jericho Op Kaart

© Google maps


Jericho lag / ligt in Judea, aan de westkant van de Jordaan, in een waterrijke oase, ongeveer 16 km ten noordwesten van de Dode Zee, 11 km van de Jordaan en 28 km van Jeruzalem.
Jericho ligt 260 m onder de zeespiegel en heeft een zeer aangenaam klimaat.Betekenis van de naam

Er zijn verschillende betekenissen voor de naam 'Jericho':

. ‘Jericho’ zou gewoon ‘weg’ betekenen, een verwijzing naar de belangrijke karavaanroute waar de stad Jericho bij lag.

. ‘Jericho’ zou te maken hebben met het Hebreeuwse ‘rih’ (= geur), omdat daar balsemstruiken groeien.

. ‘Jericho’ zou verwant zijn met het ‘Jarach’, de naam van de oud-semitische maangod.Omdat in de oase van Jericho veel dadelpalmen groeien, noemt de Bijbel Jericho ook wel ‘palmenstad’.Meer over Jericho

Jericho zou de oudste tot nu toe bekende stad op aarde zijn, die permanent bewoond is. In en rond de stad wonen al 11.000 jaar lang mensen. Archeologen vonden sporen van cirkelvormige woningen van ongebakken aarde, die met rijshout bedekt waren, uit 9000 voor Christus.
De aanwezigheid van drinkwater en van goede landbouwgrond maakten van Jericho een goede locatie. Ook de ligging aan de belangrijke oost-west karavaanroute ten noorden van de Dode Zee maakte de plaats interessant.

De stad werd meer dan eens verwoest door oorlogsgeweld, door aardbevingen of brand. Telkens opnieuw werd op het puin van de oude stad, of in de buurt ervan, een nieuwe stad gebouwd.
Zo kan men zeggen dat er in de loop van de geschiedenis verschillende 'Jericho's' geweest zijn.Actuele situatie

In 1948 werd de stad bezet door Jordanië. Israël heroverde Jericho tijdens de zesdaagse oorlog (1967). In 1994 werd Jericho door Israël aan de Palestijnse autoriteiten overgedragen.
Op twee kilometer van de huidige stad zijn in Tell al-Sultan sporen te vinden uit de 11e-9e eeuw voor Christus.

Wetenswaardigheden

De muren van Jericho

Jericho was de eerste plaats die de Israëlieten in het Beloofde Land veroverden. Toen ze in de 13e eeuw voor Christus onder de leiding van Jozua bij Jericho aankwamen, troffen ze er volgens archeologen een onbeduidend gehucht aan met vervallen muren. Er waren daarom geen trompetten of geschreeuw nodig om de muren te doen vallen zoals de Bijbel zegt (Jozua 6, 20), zodat de Israëlieten er zich zonder slag of stoot konden in vestigen.
De Bijbel verklaarde dit nadien als: God was met de Israëlieten en gaf hun de stad in handen.Drukke handelsplaats

In de tijd van Jezus was Jericho de laatste rustplaats van pelgrims uit het Noorden (Galilea) op hun bedevaart naar Jeruzalem. Toen Jezus leefde was het een drukke handelsplaats, zodat het douane- en tolkantoor er erg belangrijk was. Wie daar hoofd van was, had een belangrijke positie.Vooroudercultus?

Opgravingen in Jericho tonen schedels uit 7000 – 6000 voor Christus, die kunstig bewerkt werden.
Na het overlijden liet men het vlees van het hoofd wegrotten. Daarna werd op de schedel het gezicht van de overledene gereconstrueerd met klei, die soms met een vleeskleur werd beschilderd. In de oogholtes plaatste men schelpen uit de Rode Zee. Die schedels werden ook vaak versierd met juwelen.
Het is onduidelijk waarom men dit deed. Misschien een vorm van vooroudercultus?

Jericho in de Bijbel

Oude Testament

. Jozua 2: Spionnen bij Rachab.

. Jozua 6: Jericho wordt ingenomen.Nieuwe Testament

. Marcus 10, 46-52: Jezus en Bartimeüs

. Lucas 10, 25-37: Parabel over de barmhartige Samaritaan

. Lucas 19, 1-10: Jezus en Zacheüs