Loading...
 

Romeinen 14, 7-12

2

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Romeinen 14, 7-12: Kleineer je broer niet


Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Als wij leven, leven wij voor de Heer. En als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Wij horen bij onze Heer Jezus Christus, in heel ons leven en ook als we sterven. Want Christus is gestorven en opgestaan om Heer van ons allemaal te zijn. Hij is onze Heer, zolang we leven. En hij blijft onze Heer als we gestorven zijn.

Zeg nooit over andere gelovigen: ‘Wat zij doen, is verkeerd!’ En denk ook niet dat je beter bent dan andere gelovigen. Want op een dag staan we allemaal voor Gods troon. En dan zal God over ons rechtspreken. In de heilige boeken zegt God: «Zo zeker als ik leef, alle mensen zullen voor mij knielen en mij eren.»
God zal ons dus allemaal beoordelen op onze eigen daden.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Niemand van ons leeft alleen voor zichzelf,
niemand sterft alleen voor zichzelf.
Zolang wij leven, leven wij voor de Heer,
en als we sterven, sterven we voor de Heer:
of we leven of sterven, we behoren Hem toe.
Daarvoor is Christus gestorven
en daarvoor is Hij weer levend geworden:
om Heer te zijn over wie dood is en wie leeft.

Met welk recht veroordeel jij je broer?
En jij, waarom kleineer jij je broer?
Allen zullen we komen te staan
voor de rechterstoel van God.
Want er staat geschreven:
‘Zowaar Ik leef, zegt de Heer,
voor Mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal God loven. ‘
Zo zal ieder van ons
zich tegenover God moeten verantwoorden.Stilstaan bij …

Heer
Doorgaans wordt in de Bijbel ‘Heer’ gebruikt om God aan te duiden. Maar in het Nieuwe Testament gebruiken de schrijvers ‘Heer’ ook om er Jezus mee te bedoelen. Meteen onderstrepen ze de relatie tussen Jezus en God, zijn Vader.

Bij de tekst

Verbonden

Of mensen leven of sterven ... dat gebeurt nooit alleen: mensen vallen nooit buiten de verbondenheid met God.