Loading...
 

SALAMIS

SalamisTheater

SALAMIS


…page…

Eerste kennismaking

Waar?

Kaartje
© Google maps – Bewerking: Dirk Vanderhallen

Salamis lag aan de oostkust van Cyprus, op 8 km ten noorden van het huidige Famagusta.Meer over Salamis

Salamis zou gesticht zijn door Teukros, de zoon van Telamon en halfbroer van Ajax, een held in de Trojaanse oorlog.

Vanaf ongeveer 1100 voor Christus was Salamis lange tijd de belangrijkste stad van Cyprus. De stad lag als belangrijke aanleghaven strategisch in de Middellandse Zee tussen Azië, Afrika en Europa.

Door de eeuwen heen kwam Salamis met de rest van het eiland Cyprus onder de invloed van het Perzische, Griekse en Romeinse Rijk.

Salamis werd verschillende keren verwoest door aardbevingen.
Toen de stad in de vierde eeuw na Christus herbouwd werd met de steun van keizer Constantius II kreeg ze de naam Constantia, een verwijzing naar die keizer.

In de zevende eeuw werd de stad grotendeels verwoest door Arabieren.Paulus en Salamis

Salamis was de eerste stad die Paulus en Barnabas, die van Cyprus afkomstigwas, aandeden bij hun eerste reis (Handelingen 13, 4). In die havenstad richtten Paulus en Barnabas zich alleen tot de Joden.Actuele situatie

Na de verwoesting door de Arabieren, werd Salamis niet meer herbouwd. Van de stad blijven nu alleen nog ruïnes over, waarvan die van het amfitheater en het gymnasium de meest indrukwekkende zijn.

Wetenswaardigheden

Bekende eerste christenen in Salamis

Barnabas

Barnabas (= zoon van de vertroosting) was een leviet uit Cyprus, wellicht uit Salamis. Hij verkocht een akker ten voordele van de armen (Handelingen 4, 36-37).

Barnabas was een neef van Marcus, de evangelist, die Paulus in contact bracht met de christenen in Jeruzalem.
Later vergezelde hij Paulus op zijn eerste reis.
Volgens het apocriefe werk 'Handelingen van Barnabas' werd hij gedood in de hippodroom van Salamis. Hij werd in 61 na Christus op het eiland begraven.

Salamis in de Bijbel

Nieuwe Testament

. Handelingen 13, 2-12: Paulus te Cyprus