Loading...
 

SIMON DE ZELOOT

2 Rembrandt Simon De Zeloot Detail

SIMON DE ZELOOT / IJVERAAR

(Rembrandt - detail)


…page…

Wie was Simon de ijveraar?

Nieuwe Testament

De enige informatie in de Bijbel over Simon is:
. hij was afkomstig van Kana (Matteüs 10, 4 // Marcus 3, 18)

. hij had de bijnaam 'IJveraar' (Lucas 6, 15 en Handelingen 1, 13). Hiermee kon men hem onderscheiden van Simon Petrus. Die bijnaam laat uitschemeren dat hij behoorde tot de Zeloten, een politieke groepering die de Romeinen met geweld het land uit wilde en de realisatie van de verwachting van de Messias wilde doorvoeren.

. Hij wordt als apostel vermeld in de evangelies van Matteüs, Marcus en Lucas, en in het boek Handelingen.Familie van Jezus?

Was Simon de IJveraar dezelfde als Simeon, een Joods christelijk leider, een zoon van Kleopas en Maria?
Volgens de traditie volgde hij Jakobus de Rechtvaardige op als bisschop van Jeruzalem van 62 of 70 tot 107. Men dacht dat hij een neef was van Jezus, omdat Kleopas, zijn vader, een broer van Jozef zou geweest zijn.
Of was Simon de broer van Jezus waarover Matteüs en Marcus spreken (Matteüs 13, 55 // Marcus 6, 3)? Een zoon uit een eerder huwelijk van Jozef van Nazaret? Maar hierover bestaan geen tradities.

Relatie met Judas Taddeüs

Traditie

In legendes uit de 4e eeuw staat dat Simon samen met de apostel Judas Taddeüs het evangelie predikte in Syrië, Mesopotamië en Perzië.

IJveraar / Zeloot

Verzetsbeweging

Dat Simon een zeloot genoemd wordt heeft er hoogstwaarschijnlijk mee te maken dat hij tot die groep behoorde die zich verzette tegen de Romeinse overheersing.Eigen kijk van Jezus

De twaalf apostelen waren een bont pluralistisch gezelschap van mensen die tegengestelde waarden en belangen vertegenwoordigden. Simon weigerde als zeloot belasting te betalen aan de Romeinen die het land bezetten, terwijl zijn mede-apostel Matteüs / Levi, een tollenaar was die tol / belasting inde in opdracht van de Romeinen.

Kunst

Attribuut

Kunstenaars beelden Simon af met een zaag, het instrument van zijn martelaarschap.