Loading...
 

STAP 3


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

... NAAR EEN BETERE WERELD

Vooraf

Doel

De vormelingen maken kennis met richtingwijzers voor een betere wereld.

Symbool

WOORDEN VAN GOD - twee richtingwijzers

Twee Pijlen

In de ene wijzer staat: Hou van God met heel je hart, met heel je verstand.
In de andere staat: Hou van je medemens als van jezelf.

Benodigdheden

. Verjaardagskalender
. Vormselmap

Vormselmap

. Wat ik / wij waardevol vinden
. Wat God waardevol vindt
. Wat Jezus waardevol vindt

De werkbladen op deze website werden niet genummerd, zodat men in alle vrijheid bladen kan weglaten of toevoegen. Klik hier voor die werkbladen (STAP 3).

Bron

Samuel plus nr 9, juni 2003

Verloop

. Onthaal
. 1e activiteit: Wat wij waardevol vinden
. 2e activiteit: Wat God waardevol vindt (de tien woorden)
. 3e activiteit: Wat Jezus waardevol vindt (de Bergrede)
Onthaal

Gebed

Omdat het advent is, is het zinvol deze bijeenkomst te starten rond de adventskrans.
Vraag kort aan de vormelingen of ze weten wat dat is, wat de bedoeling ervan is enz.
Ze geven elkaar de hand. Bid dan het volgende gebed:

God,

Gij roept mensen
om samen met anderen
te bouwen aan een betere wereld.

Ook wij worden door U geroepen.

Wij bidden U,
maak van ons enthousiaste mensen
die blij zijn
dat ze samen met Jezus
door het leven gaan.
Amen.
Situering in het liturgisch jaar

De vormelingen nemen hun overzicht van het liturgisch jaar, en duiden ongeveer aan op welk moment van het liturgisch jaar ze zich nu bevinden. Sta nog even stil bij de liturgische kleur.
Kort aandacht besteden aan eventuele verjaardagen. (verjaardagskalender)
Herinner kort aan de naamopgave.Wat wij waardevol vinden

Doel
Vormelingen ontdekken dat mensen afspraken maken om tot een betere samenleving te kunnen komen

Benodigdheden
VormselmapDe vormelingen zoeken eerst voor zichzelf aan welke afspraken ze zich willen houden om een toffe groep te zijn (nodig hen nadien uit dit open te trekken naar de hele maatschappij). Dit noteren ze op de linker ladder in de vormselmap.
Bespreek nadien wat ze daarover gevonden hebben, en stel een nieuwe ladder samen met wat de groep belangrijk vindt.Aandachtspunt
Goed de tijd in het oog houden!


Wat God waardevol vindt

Doel
Vormelingen worden geconfronteerd met wat God belangrijk vindt (10 woorden) en kunnen die vergelijken met hun eigen waarden.


Benodigdheden
Vormselmap

Vertel over Mozes die op de berg Sinaï gaat en tien ‘woorden’ van God krijgt.

De vormelingen vinden deze tien woorden in hun vormselmap.
Naast de woorden van God noteren ze de waarden die ze in de groep belangrijk vonden en die overeenkomen met wat God belangrijk vindt.


Bespreek:
- Wat God belangrijk vindt komt grotendeels overeen met wat mensen belangrijk vinden.
- Bij de verschillen: omdat mensen niet zoveel plaats geven aan God in hun leven, ontbreekt Hij meestal op hun lijstjes.Wat Jezus waardevol vindt

Doel
Benadrukken van de verbondenheid van de groep.


Benodigdheden
Evangelieteksten in de vormselmap
Individueel werk
Elk van de vormelingen leest een andere tekst uit het evangelie. Uit die tekst probeert het kind op te maken wat Jezus belangrijk vindt, onderlijnt dat in die tekst en probeert dat in eigen woorden te formuleren. Die nieuwe tekst noteren ze in hun vormselmap (laatste bladzijde Stap 3).


Groepswerk
Elke vormeling formuleert in zijn eigen woorden wat Jezus volgens deze tekst belangrijk vindt.
De catechist formuleert deze gedachten telkens in een korte zin.
Het volgende kan hierbij nuttig zijn:

Matteüs 22, 34-39God liefhebben en de naaste liefhebben, dat is hetzelfde.
Matteüs 4, 2-4Gods woord is belangrijk in het leven van de mens.
Matteüs 6, 7-13 Maak in je leven tijd voor God in het gebed.
Lucas 10, 30-37 Mensen in nood moet je helpen.
Lucas 19, 1-9 Geef mensen steeds nieuwe kansen.
Matteüs 5, 43-48Houd van je naaste, maar ook van je vijanden.
Matteüs 7, 1-3 Spreek geen oordeel uit over je medemens.
Matteüs 18, 21-22Vergeef je medemens.
Matteüs 5, 38-39Ga in vrede met je medemens om.
Marcus 2, 23-28 De mens is belangrijker dan de wet.Nadien kleuren de vormelingen bij wat Jezus belangrijk vindt de waarde die zij ook belangrijk vinden, en die zij in de loop van de volgende week extra willen in het oog houden.


Aandachtspunt
De gekozen waarde kan voor alle kinderen verschillend zijn.