Loading...
 

Schaap

2 Schaap Lam


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Algemeen

Schapen en herders

Schapen en lammeren behoren tot het klein vee, dat in kuddes geleid werd naar groen gras.
Schapen en geiten werden gehouden in schaapskooien aan de rand van het dorp. Dit waren omheiningen van ruwe steenblokken op manshoogte, die een bescherming boden tegen roofdieren en dieven. Door in de doorgang te gaan staan konden herders gemakkelijk hun schapen tellen. Om de toegang tot de kooi af te sluiten, gebruikten ze een bundel droge takken of wat stokken en balken.
Het gebeurde ook dat de herder zelf in de doorgang ging liggen en er de nacht doorbracht. Zo werd hij dan zelf een ‘levende deur’.Feest

Alleen bij feestelijke gelegenheden werden dieren geslacht om te eten. Bijvoorbeeld: bij het joodse paasfeest werd een lam geroosterd. Doorgaans werd vlees gekookt.Belang

Schapen produceerden wol en melk.
Hun huid werd bewerkt om als kleding (mantel), waterzak of boterkarn dienst te doen. De mooiste huiden werden geprepareerd als perkament om te gebruiken bij het schrijven van de heilige boekrollen.

Van de horens van de ram maakte men 'bazuinen' / sjofars. Daarmee werden / worden allerlei soorten geluiden uitgestoten in een bepaalde volgorde.
Men gebruikte de sjofar om tot oorlog op te roepen, te alarmeren bij gevaar, het begin van een jubeljaar aan te kondigen, bij de troonsbestijging van een koning, bij feesten en optochten.Offer

Elke dag was er zowel ’s morgens als ’s avonds een lamsoffer in de tempel om de reinheid van het volk te bewaren.Spreken met beelden

LamEen lam betekent nieuw leven, maar is ook weerloos en kwetsbaar. Zo brengt Jezus, het Lam van God, nieuw leven: ijvert voor een nieuwe wereld, voor nieuwe verhoudingen tussen mens en mens en tussen mens en God en gaat daarbij geweldloos te werk.
HerderZoals een herder zorg draagt voor zijn schapen, zo moest een koning omgaan met zijn onderdanen.


In de Bijbel

Oude Testament

Genesis 22, 13

“Abraham keek om zich heen en bemerkte een ram, die met zijn horens in het struikgewas vastzat. Hij greep de ram en droeg die als brandoffer op, in plaats van zijn zoon.”

In de tijd van Abraham waren brandoffers gewoon. Door een dier te verbranden en zelf niet op te eten wilde men God gunstig stemmen en eren. Hierbij valt op dat Abraham en geen priester het offer voltrekt. De cultus is nog helemaal geïntegreerd in het dagelijks leven en is er nog geen afzonderlijk terrein van.
Lees meerExodus 12, 1-14

In deze tekst is er sprake van een lam dat geroosterd wordt en nadien samen met brood en bittere kruiden wordt gegeten.
Wanneer dat lam (één jaar oud, gezond en zonder gebreken) geslacht is, moest het bloed ervan op de deurposten en op de balk boven de deur gestreken worden. In die huizen ging er die avond niemand dood.

Lees meerExodus 28, 38-39

"De volgende offers moeten jullie op het altaar opdragen: elke dag twee eenjarige lammeren, het een 's morgens, het ander tegen de avond."

Vroeger werd in de tempel van Jeruzalem elke ochtend en avond een lam geofferd aan God, om zo de reinheid van de Israëlieten veilig te stellen.2 Samuel 12, 7-10.13

“Op een dag kreeg de rijke man bezoek, maar hij kon er niet toe komen om een schaap of rund uit zijn eigen kudde te nemen en dat klaar te maken voor de reiziger die bij hem was gekomen. Daarom pakte hij het lam van de arme en maakte dat klaar voor zijn gast.”

Lees meer

Nieuwe Testament

Johannes 1, 29

“De volgende dag zag Johannes de Doper Jezus naar zich toekomen en zei: “Zie, het Lam Gods, dat de zonden van de wereld wegneemt.”

Wanneer Johannes dit zegt, gaat hij eigenlijk dieper in op de betekenis van de naam Jezus: 'Hij die redt, bevrijdt.'Openbaring 7, 9.14b-17

In het boek ‘Openbaring’ wordt over een lam gesproken als men er Jezus mee bedoelt.

Lees meer

Keuken

Geroosterd lamsvlees met warme muntsaus

Dit is het recept voor de saus:


Dit heb je nodig:
1 kopje verse muntblaadjes, 0,5 ui, 40 g boter, 2dl heet water, 4 el vloeibare honing, peper zout

Zo maak je het:
Hak de ui fijn. Fruit die in de boter. Voeg hierbij de honing en 2 dl heet water. Kruid met peper en zout. Hak de muntblaadjes fijn en voeg ze bij de rest.IJslammetje

Wie zijn/haar eerste communie doet, krijgt op het feest vaak een ijslammetje als dessert.
Dit is niet omdat tijdens de periode van de eerste communie nog veel lammetjes in de wei rondlopen, maar wel omdat een lam doet denken aan Jezus. Dit gebruik heeft zich geïnspireerd aan het evangelie van Johannes waarbij de evangelist schrijft: ‘Toen Jezus op een dag voorbijging zei Johannes de doper tegen zijn leerlingen: 'Zie, het Lam Gods...'