Loading...
 

Sefanja 3, 1-2.9-13

George Hiles C8ET5XvBwnU Unsplash

Foto van George Hiles in Unsplash


…page…

Sefanja 3, 1-2.9-13: De belofte van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1493-1494)

Het gaat niet goed met Jeruzalem! Er is veel geweld in de stad. De mensen zijn er slecht, en ze verzetten zich tegen God. Ze willen niet luisteren, ze willen niet horen hoe het beter kan. Ze vertrouwen niet op de Heer en vragen hem niet om hulp. (...)

Daarna zal ik alle volken een nieuwe taal geven. Een zuivere taal, waarmee ze mij als God zullen vereren. Allemaal samen zullen ze mij dienen. Ook in verre landen leven mensen die mij vereren. Ik heb hen daar zelf heen gestuurd. Maar ze zullen terugkeren naar Jeruzalem, en mij daar weer offers brengen.
Jeruzalem, jij bent tegen mij in opstand gekomen. Dat is verschrikkelijk. Maar alles zal anders worden. Er zullen geen trotse mensen meer zijn op de berg waar mijn tempel staat. Niemand denkt meer dat hij zonder mij kan. Er zullen alleen nog maar arme en eenvoudige mensen zijn. Zij zullen veilig zijn bij mij. Daar zal ik voor zorgen.
De Israëlieten die er nog zijn, zullen geen misdaden meer plegen. Ze zullen niet meer liegen en bedriegen. Ze zullen rustig leven op de plek waar ze wonen. Ze hoeven voor niemand meer bang te zijn.’Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee de opstandige, bezoedelde, stad vol geweld!
Ze luistert niet als men ze oproept.
Ze aanvaardt geen opmerkingen.
Ze vertrouwt niet op God.

Ik geef mijn volk andere lippen, reine lippen.
Daarmee kunnen ze de naam van God aanroepen
en Hem samen dienen.
Van over de rivieren van Nubië, waar ze verspreid zijn,
komen zij, die Me aanbidden, Me hun offers brengen.
Op die dag begaan jullie tegen Mij geen misdaden meer,
waarover jullie zich moeten schamen,
want dan verwijder Ik de vrolijke grootsprekers uit jullie midden.
Dan zal het gedaan zijn
met jullie hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg.
Dan laat Ik alleen nog eenvoudige, bescheiden mensen toe
binnen jullie muren
die hun hulp vinden in de naam van God.
De rest van Israël doet geen onrecht meer
en spreekt niet langer leugens.
In hun mond is geen tong meer die bedriegt.
Ja, ze zullen voor hun kuddes zorgen en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.Stilstaan bij …

Nubië
Gebied ten zuiden van Egypte of in Ethiopië.

Offer
Oude volkeren gaven geschenken (offers) voor hun goden uit angst, uit eerbied, uit dankbaarheid of om een gunst (verzoening, vrede …) te vragen. Ze wilden de godheid voeden en in leven houden omdat ze dachten dat die anders zou sterven en de mensen niet langer kon beschermen.

Andere lippen
Beeldende taal waarmee men een taal bedoelt.
(vergelijk met het Frans: ‘langue’ betekent zowel ‘tong’ als ‘taal’)

Heilige berg
Hiermee wordt Sion bedoeld, de berg in Jeruzalem waarop de tempel gebouwd werd.

Bij de tekst

Inhoud

De profeet Sefanja beschrijft Jeruzalem als een weerspannige stad.
Het toekomstige Jeruzalem zal er anders uitzien: nederig, bescheiden, zonder leugens, luisterend naar het woord van God.Psalm 23

‘Zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.’

Deze belofte herinnert aan psalm 23:
'God is mijn herder. Er ontbreekt mij niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en zorgt ervoor dat ik water kan drinken.
Hij geeft me kracht en leidt me langs veilige paden
want God is zijn naam.'