Loading...
 

Sefanja 3, 1-2.9-13

2 Weide

(Morguefile free stock photo license)


…page…

Sefanja 3, 1-2.9-13: God belooft

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Wee de opstandige, bezoedelde, stad vol geweld!
Ze luistert niet als men ze oproept.
Ze aanvaard geen vermaningen.
Ze vertrouwt niet op God.

Ik zal mijn volk andere lippen geven, reine lippen,
waarmee ze de naam van God kunnen aanroepen
en Hem samen dienen.
Van over de rivieren van Nubië, waar ze verspreid zijn,
komen zij, die Me aanbidden, Mij hun offergaven brengen.
Op die dag begaan jullie tegen Mij geen misdaden meer
waarover jullie zich moeten schamen,
want dan verwijder Ik de vrolijke grootsprekers uit jullie midden.
dan zal het gedaan zijn
met jullie hoogmoedig gedrag op mijn heilige berg.
Dan laat Ik binnen jullie muren
alleen nog een eenvoudig, bescheiden volk toe,
dat zijn toevlucht vindt in de naam van God.
De rest van Israël zal geen onrecht meer doen
en geen leugens meer spreken.
In hun mond zal geen tong meer zijn die bedriegt.
Ja, ze zullen voor hun kuddes zorgen en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.Stilstaan bij …

Andere lippen
Beeldende taal waarmee men een taal bedoelt.
(vergelijk met het Frans: ‘langue’ betekent zowel ‘tong’ als ‘taal’)

Heilige berg
Hiermee wordt Sion bedoeld, de berg in Jeruzalem waarop de tempel gebouwd werd.

Bij de tekst

Inhoud

De profeet Sefanja beschrijft Jeruzalem als een weerspannige stad.
Het toekomstige Jeruzalem zal er anders uitzien: nederig, bescheiden, zonder leugens, luisterend naar het woord van God.Psalm 23

‘Zij zullen hoeden en rusten,
zonder door iemand te worden opgeschrikt.’

Deze belofte herinnert aan psalm 23:
'God is mijn herder. Er ontbreekt mij niets.
Hij laat mij rusten in groene weiden
en zorgt ervoor dat ik water kan drinken.
Hij geeft me kracht en leidt me langs veilige paden
want God is zijn naam.'