Loading...
 

Tafelpoppenspel

Wat?

Een bekend verhaal wordt spelend met de poppen terug in herinnering gebracht.
Kinderen schikken / verplaatsen kleine poppen (klei of ander materiaal) op een tafel. Leidraad hierbij is een situatie / een verhaal die ze willen uitbeelden of inleven.

Doelen 

. Kinderen kunnen met een tafelpoppenspel een bekend verhaal terug in herinnering brengen.


. Oefenkans om zich op een 'veilige' manier te bekwamen op het vlak van de relationele vaardigheden.
Bijvoorbeeld:
Je hebt aan kinderen een verhaal verteld, waarin de waarde van 'vergeving' doorklinkt. Hoewel kinderen dit beamen, merk je in hun gewone omgang geen effect ervan. Een tafelpoppenspel kan de gelegenheid bieden om samen te zoeken naar een manier om met aanvallende en verdedigende relatiewijzen om te gaan.

Verloop

Voorbereidende activiteit

Vooraf wordt afgesproken:
. Wie worden de verschillende personages.
Bespreek hun karakter, hun kleding, wat ze zeggen.
. Hoe ziet de plaats eruit waar de handeling zich afspeelt
Binnen? Buiten? Woestijn? Dorp? Waterput? Weg? Meer? Huizen?
. Welke voorwerpen spelen een rol in de tekst?


Zorg ervoor dat elk kind één personage, of één plaats of één voorwerp uitwerkt
Geef daarna aanwijzingen om die te maken zodat het verhaal kan gespeeld worden.Maken van de poppen

Maak poppen van een rechthoekig stuk papier: vorm er een cilinder mee en maak die vast met lijm, nietjes of paperclips. Breng hierop elementen aan van het lichaam of van kleding of teken ze. Knip een cirkel of een ovaal voor het gezicht. Geef hierbij de gemoedstoestand weer die in de tekst naar voren komt. B.v.: blij, lachend, ernstig, verbaasd, somber, twijfelend, verdrietig, kwaad, heel kwaad ...


TIPS
. Wanneer de kinderen nooit eerder een verhaal met poppen hebben weergegeven, zorg je best zelf voor de popjes, zodat de kinderen direct kunnen spelen. Voorzie je regelmatig een tafelpoppenspel, dan laat je de kinderen zelf hun poppen en attributen maken, want dan zijn ze met deze werkvorm vertrouwd.

. Poppen kunnen ook gemaakt worden van klei, legoblokjes enz. Kleed in dat geval ook de 'poppen' wat aan, zodat ze dichter staan bij de persoon die ze oproepen.Maken van het overige materiaal

woestijn: zand
meer: stuk spiegel
boom: tak met bladeren
huizen: doosjes die verpakt zijn in wit papier.
Alles wat gemaakt werd, wordt geschikt op de tafel, zoals het verhaal / de situatie het oproept.Voorstelling

Wanneer alles klaar is, lees je de tekst voor, zin per zin.
De kinderen proberen elke zin visueel voor te stellen met het materiaal dat ze gemaakt hebben door het op een tafel te bewegen.

Voorbeelden

Tafelpoppenspel rond 'Zacheüs'
(Deze activiteit kan alleen wanneer de groep niet te groot is)

Op een tafel worden kleine poppen (klei of ander materiaal) geschikt en verplaatst door de kinderen. Leidraad hierbij is de situatie die ze willen uitbeelden of inleven.


Voorafgaande opdracht
Kinderen spreken af welke figuren of voorwerpen uit het verhaal van Zacheüs uitgebeeld kunnen worden (b.v. Jezus, Zacheüs, vrienden van Jezus, menigte - mannen, vrouwen, kinderen -, eventueel huizen, dieren... de boom van Zacheüs kan een goed gekozen tak zijn)
Deze figuren kunnen geboetseerd worden met plasticine of boetseerklei, maar kunnen ook gemaakt worden uit kosteloos maar waardevol materiaal.


Eigenlijke activiteit
Op een tafel wordt het gehele verhaal van Zacheüs terug opgebouwd.
Lees de volgende tekst voor.
Pauzeer na elke zin, zodat de kinderen de kans krijgen om de poppen op een goede manier op de tafel te verschuiven.

Zacheüs werkt in zijn kantoor (tolhuis) als tollenaar.
Hij vraagt duidelijk te veel geld aan de mensen.
Wachtende mensen vertellen dat Jezus naar de stad komt.
Zacheüs vraagt of hij het wel goed gehoord heeft.
Zacheüs sluit zijn kantoor en gaat op zoek
naar een geschikte plaats om Jezus te zien.
De mensen laten hem niet door.
Zacheüs kruipt dan in een boom.
Jezus komt en praat met de mensen.
Hij merkt Zacheüs en roept hem uit de boom.
Jezus wordt als gast ontvangen in het huis van Zacheüs.
Zacheüs zegt aan Jezus dat hij anders wil leven.


Vertel een verhaal, waarin de waarde van 'vergeving' doorklinkt.
De kinderen beamen dit, maar nog geen twee uur later maken ze met het grootste gemak weer ruzie.
Je kunt ze vragen ermee op te houden en ze aan het verhaal over vergeving herinneren. Maar nog maar pas heb je jouw rug gedraaid, of een van de kinderen begint opnieuw.Dit tot grote frustratie van iedereen: de leraar merkt dat zijn verhaal geen effect heeft; de kinderen zijn gefrustreerd omdat ze niet aan jouw verwachtingen voldoen.Zo'n conflictsituatie kan de aanleiding zijn om in een tafelpoppenspel samen te zoeken naar een manier om met aanvallende en verdedigende relatiewijzen om te gaan.


Bronnen

o.a.:
Handleiding bij 'Zes kruiken wijn, Standaard Uitgeverij Antwerpen, 1988, p. 17
R. HENCKENS, Geloofsopvoeding bij jonge kinderen op school - conclusies uit een navormingsproject, in School en Godsdienst, jrg. 48, nr 4-5, 1994, p.74-75