Loading...
 

Teksten in het B-jaar

Letter B


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Kerstkring

Advent

1e zondag van de advent B
2e zondag van de advent B
3e zondag van de advent B
4e zondag van de advent B

Kersttijd

Kerstmis A B C
Heilige Familie: eerste lezing, evangelie
Openbaring van de Heer A B C
Doopsel van Christus B

Paaskring

Veertigdagentijd

Aswoensdag A B C
1e zondag van de veertigdagentijd B
2e zondag van de veertigdagentijd B
3e zondag van de veertigdagentijd B
4e zondag van de veertigdagentijd B
5e zondag van de veertigdagentijd B
Palmzondag B
Witte Donderdag A B C
Goede Vrijdag A B C

Paastijd

Paaswake A B C
Pasen
2de paaszondag B
3e paaszondag B
4e paaszondag B
5e paaszondag B
6e paaszondag B
Hemelvaart B: eerste lezing, tweede lezing
7e paaszondag B

Pinksteren - vooravond: eerste lezing
Pinksteren - dagmis: eerste lezing, tweede lezing

Heilige Drie-eenheid B
evangelie

Sacramentszondag B
evangelie

Heilig hart van Jezus B
eerste lezing

Zondagen door het jaar

2e zondag door het jaar B
3e zondag door het jaar B
4e zondag door het jaar B
5e zondag door het jaar B
6e zondag door het jaar B
7e zondag door het jaar B
8e zondag door het jaar B
9e zondag door het jaar B
10e zondag door het jaar B
11e zondag door het jaar B
12e zondag door het jaar B
13e zondag door het jaar B
14e zondag door het jaar B
15e zondag door het jaar B
16e zondag door het jaar B
17e zondag door het jaar B
18e zondag door het jaar B
19e zondag door het jaar B
20e zondag door het jaar B
21e zondag door het jaar B
22e zondag door het jaar B
23e zondag door het jaar B
24e zondag door het jaar B
25e zondag door het jaar B
26e zondag door het jaar B
27e zondag door het jaar B
28e zondag door het jaar B
29e zondag door het jaar B
30e zondag door het jaar B
31e zondag door het jaar B
32e zondag door het jaar B
33e zondag door het jaar B

Christus Koning B

Heiligenfeesten

2 februari: Opdracht van de Heer - Lichtmis
24 juni: Geboorte van Johannes de Doper
29 juni: HH Petrus en Paulus
6 augustus: Gedaanteverandering van de Heer
15 augustus: Tenhemelopneming van Maria
14 september: Feest van de Kruisverheffing
1 november: Allerheiligen
2 november: Allerzielen
9 november: Kerkwijding van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen