Loading...
 

Vriendschap

Vriendschap in de Bijbel

David en Jonatan

David uit Betlehem was goed bevriend met Jonatan, een zoon van koning Saül.
1 Samuel 20, 24-42: Lees meerJezus Sirach

"Een trouwe vriend is een machtige schutsmuur;
wie hem vindt, heeft een schat gevonden.
Een trouwe vriend is niet te betalen:
hij is een heerlijkheid waar niets tegen opweegt.
Een trouwe vriend is een levenskruid;
Wie God respecteert, zal er een vinden.
Wie God respecteert, houdt zijn vriendschap ongekreukt,
want zoals hij zelf is, is ook zijn naaste."

(Jezus Sirach 6, 14-17)

Vragen van kinderen

Had Jezus ook vriendinnen? Ruben, 12 jaar
(C. LETERME in Samuel, uitgeverij Averbode 2005 nr 8, p. 2)

Vreemd genoeg zijn ‘vriend’ en ‘vriendin’ woorden die je niet vindt in de Bijbel. Eeuwen geleden was de relatie tussen mannen en vrouwen heel anders dan ze nu is.
Zo was het heel ongewoon dat er naast de apostelen ook een groep vrouwen was die Jezus overal vergezelde. Ze gebruikten hun geld om de groep te onderhouden. Jezus benaderde ze als volwaardige mensen. Wat toen helemaal niet vanzelfsprekend was ...

Heel regelmatig zijn er romanschrijvers die zich inbeelden dat Jezus verliefd was op Maria Magdalena. Zo verscheen er onlangs een boek waarin je kunt lezen dat Maria van Magdala de vrouw van Jezus was. Maar geen enkele oude tekst laat vermoeden dat die veronderstelling
juist is. Alle teksten over Jezus leggen zo’n nadruk op zijn houding tegenover armen, zieken, zondaars, en op wat Hij zei, dat er helemaal geen plaats meer was om dieper in te gaan op zijn persoonlijke leven. Alleen het Rijk van God was de moeite om bij stil te staan. Al de rest was in het licht daarvan onbelangrijk.

Vriendschap en kunst

Icoon van de vriendschap


Jezus En Menas

Op deze oude icoon uit Egypte zie je twee personen: Jezus en Menas. Menas was in de 3e eeuw abt van het Sint-Apolloklooster in Bawit in Egypte, waar deze icoon in de 19e eeuw ontdekt werd. Die icoon is nu te zien in het Louvre te Parijs.

De kunstenaar die in de loop van de zesde of de zevende eeuw deze icoon schilderde, plaatste Menas naast Jezus.

Jezus is te herkennen aan het kruis dat te zien is in de nimbus / aureool achter zijn hoofd. Hij is gekleed in purper, de kleur van keizers, de kleur ook waarmee men op iconen goddelijkheid weergeeft.
Onder zijn linkerarm draagt hij een boek (de Bijbel), rijk versierd met edelstenen en edelsmeedkunst.
Rechtsboven staat: ‘sootèr’ = 'Verlosser', een titel die aan Jezus gegeven werd.

Abt Menas is volgens de tekst die erbij staat, gekend als ‘Apa Menas’ / 'vader Menas'. De nimbus / aureool rond zijn hoofd geeft aan dat hij heilig is. Het gebaar van zijn rechterhand herinnert aan het gebaar dat Christus vaak maakt op iconen: het kan verwijzen naar 'zegen', maar het kan ook verwijzen naar 'onderricht / spreken'.
Menas heeft in zijn linkerhand een boekrol vast, een verwijzing naar het woord van God dat aan hem werd toevertrouwd. Zijn blote voeten symboliseren de navolging van Christus. (Zo worden apostelen meestal blootvoets afgebeeld)
Dat hij aan rechts van Jezus staat, geeft aan dat hij belangrijk was.

Dat Jezus een arm over de schouder legt van de abt, legt men nu vaak uit als een gebaar van vriendschap. Maar in het oude Egypte beeldde men een Egyptische god op dezelfde manier uit. De arm van de god om de schouder van de farao was een manier om de waarde van een persoon te bevestigen.Suggestie
Bespreek:
Jezus en Menas zijn ongeveer even groot.
- Wie van de twee is Jezus? Hoe kun je Jezus herkennen?
- Waarom, denk je, noemt men deze icoon 'de icoon van de vriendschap'?


Correctiesleutel
De rechtse figuur is Jezus. In het aureool is een kruis afgebeeld.
Dat Jezus en Menas even groot worden afgebeeld wijst er op dat ze aan elkaar gelijk zijn.
Dat Jezus zijn rechterarm legt om de schouders van Menas kan gezien worden als een uiting van vriendschap.Vriendschapskring

Vriendenkring

Deze beeldengroep bestaat uit zes figuren die gearmd in een kring staan. Ze is geïnspireerd op voorwerpen, afkomstig uit de streek Colima in het Noordwesten van Mexico, die stammen uit het Pre-Klassiek,een periode die zich uitstrekt van 2000 voor Christus tot 300 na Christus.
Gewoonlijk stelt zo'n beeldengroep dansers voor rond een vuur.
Veel van dit soort aardewerken beeldjes vond men als grafgift in de bekende schachtgraven van de Colima en Nayarit.Suggestie
Materiaal
Klei
Geplastificeerd plankje (of plankje waarover je een versheidsfolie hebt gespannen)


Verloop
Knutsel vier of zes figuurtjes uit klei. Zet ze in een kring op het plankje en zorg ervoor dat de voeten goed aan elkaar vastzitten. Maak daarvoor de klei wat nat tussen twee handen of plak er een klein restje klei tussen om ze goed aan mekaar vast te hangen.
Laat drogen.
Plaats nadien een theelichtje in het midden van de figuren.

Internationale Dag van de Vriendschap

Deze dag, die jaarlijks op 30 juli wordt gevierd, is een initiatief van de Verenigde Naties. Hiermee wil men de rol benadrukken die vriendschap speelt in het bevorderen van vrede in verschillende culturen.
Deze dag wordt vooral in Zuid-Amerika en Zuid-Oost Azië gevierd.

Suggesties

Kleine kinderen

Video

'Kikker is een held'

Klik hier

Grote kinderen

ONDERZOEKEN

Een mini-enquête

Wie mijn vriend wil zijn, moet ...

... er tof uitzien
... grappig en humoristisch zijn
... rust uitstralen
... eerlijk zijn
... een leider zijn
... mij van alles verplichten
... verstandig zijn
... verdraagzaam zijn
... netjes en zorgzaam zijn
... trouw zijn
... kunnen luisteren
... zijn eigen wil kunnen opleggen
... kunnen vergeven
... alleen mij als vriend hebben
... dankbaar zijn
... willen samenwerken
... vrolijk zijn
... goed kunnen spreken
... kunnen doorzetten


Onderzoek bij elke uitspraak of je dat:
- heel belangrijk vindt
- niet zo belangrijk vindt
- helemaal niet belangrijk vindt


Vul eventueel aan met wat je niet in het lijstje gevonden hebt.

EVEN TESTEN

Waar of niet waar?

. Vrienden moeten het altijd eens zijn met elkaar.
. Vriendschap is eeuwig. Ruzie is niet het einde van de vriendschap.
. Je kunt maar één vriend(in) hebben.
. Goede vrienden komen altijd voor elkaar op.
. Vrienden moeten elkaar vertrouwen.
. Vrienden moeten zich totaal opofferen voor elkaar.
. Vrienden geven om de beurt al eens toe.
. Echte vriendschap is wederzijds.
. Je kunt maar één goede vriend hebben.
. Goede vrienden mogen al eens ruziemaken.Ben jij een ideale vriend / vriendin?

(E. MATTHEUS - A. GRIFFON, Simon 45 2016-2017, uitgeverij Averbode, p. 12)

Wanneer je een nieuwe vriend(in) hebt,

O Speel je niet meer met anderen
* Stel je hem/haar voor aan de anderen.
# Wil je zijn/haar vrienden leren kennen.


Wanneer een vriend je een geheim toevertrouwt,

# Ga je dat onmiddellijk vertellen.
O Zeg je dat tegen niemand
* Vertel je daarover tegen een volwassenen als je dat nodig vindt.


Wanneer je een meningsverschil hebt met een vriend(in),

O Praat je niet meer met hem/haar.
# Vertel je slecht over hem/haar tegen iedereen.
* Probeer je het uit te klaren met hem/haar.


Wanneer je een vriend(in) met iemand anders speelt,

* Zeg je niets, want hij/zij heeft het recht om met anderen om te gaan.
O Zeg je niet op dat moment, maar achteraf verwijt je het hem/haar.
# Trek je je terug.Bij een maximum *:
Jij bent de vriend(in) waar iedereen van droomt.
Bij een maximum O:
je mag een beetje meer je best doen, maar je vrienden kunnen wel op je rekenen.
Bij een maximum #:
Je moet een beetje minder bezitterig zijn als je je vrienden wilt houden.

VERDIEPEN

Een kubus

Maak een kubus (bijvoorbeeld: 10 cm op 10 cm), of maak gebruik van een bestaande kubus. Op elk van de zes vlakken komt een zin die over vriendschap gaat.
Mogelijke zinnen:
- Tegen een vriend kun je alles zeggen.
- Het is niet aan tafel maar in de gevangenis dat je weet of je goede vrienden hebt
- Een vriend is iemand die je dwingt om naar zijn pijpen te dansen.
- Vrienden zijn meer waard dan geld
- Vrienden laten je dingen doen die niet zo goed zijn
- Wie een vriend heeft is een gelukkig mens


Maak hierbij nog twee kaartjes met de volgende opdrachten - Die kun je gebruiken als de kubus op dezelfde kant valt:
- Hoe toon je iemand dat je zijn/haar vriend bent (1 houding per beurt)
- Geef één woord dat iets zegt over vriendschap (1 woord per beurt)


Gooi de kubus. Bespreek de zin die bovenaan te lezen is.Stellingenspel

. Vriendschap duurt eeuwig
. Ruzie maken doe je alleen met vrienden
. Vrienden kunnen elkaar vertrouwen
. Vrienden moeten altijd klaar staan voor de ander
. Met vrienden moet je altijd toegeeflijk zijn, wat ze je ook vragen.


Klik hier voor info over de manier waarop je met deze stellingen kunt werken.Het vriendenalfabet

Maak een woordspin rond het woord 'vriendschap. Klasseer daarna die woorden volgens het alfabet. Vraag de kinderen of ze nog woorden kennen die iets over vriendschap zeggen. Neem per gevonden letter 1 A4 blad. Hou het blad horizontaal. Gebruik 1 strook van het blad om de letter mooi te laten tekenen en in te kleuren. De rest van het blad wordt gebruikt om woorden te noteren die iets over vriendschap zeggen en met die letter beginnen.


Verzamel nadien de bladeren in een boek of map. ('Het ABC van de vriendschap')
Of maak er een fries van, die je tegen een wand van de ruimte aanbrengt.
Of span een stevig touw in de vergaderruimte en maak er de bladen aan vast met wasspelden.Alternatief
Vraag elk kind om de eerste letter van zijn/haar naam mooi op het blad te tekenen en te kleuren. Bij die letter komen dan de kwaliteiten die zij/hij in vriendschap belangrijk vindt.Enkele ideeën

A: attentievol, aardig, aandachtig
B: boeiend, blij, bezorgd
C: creatief, charmant
D: delen, doen, dankbaar
E: eerlijk
F: fantasie
G: geluk, grappig
H: heerlijk, humoristisch, helpen
I: interesse
J: jolig, joepie
K: kameraad, kans
L: leuk, lachen, luisteren, lief
M: medelevend
N: nabij
O: open
P: praten
R: rustig
S: sympathiek supporteren
T: trouw, troosten
V: verschillen vergeven, verdraagzaam, vrolijk
W: wederzijds
Z: zalig
Soep voor vrienden

Maak je eigen soep voor vriendschap.
Wat heb je daarvoor nodig?
Schrijf alle ingrediënten op de soepkom.

Marmiet

Smakelijk!

DICHTEN

Gedicht over vriendschap

De kinderen maken een gedicht over vriendschap:
- Elke eerste letter van het woord ‘vriendschap’ wordt de eerste letter van een nieuwe zin (Acrosticon) over vriendschap.


- De kinderen maken een ‘elf’, waarvan het eerste woord ‘vriendschap’ of ‘vrienden’ is.


- De kinderen vullen aan:
Vrienschap is:
Een hand die ...
Een oor dat ...
Een blik die ...
Een hart dat ...

VERTELLEN

Het raam

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 48)

Er waren eens twee mannen
die samen in een ziekenhuis waren.
De ene moest in bed liggen,
de andere zat vaak bij het raam.
Aan zijn buur die in bed lag
vertelde de man bij het raam
over alles wat er buiten te zien was:
bomen, bloemen, kinderen…
De man bij het raam was al oud
en kwam zijn ziekte niet meer te boven.
Op een dag stierf hij.

De andere man werd langzaam beter.
Toen hij kon rechtzitten,
vroeg hij aan de verpleegster:
‘Mag ik in die zetel bij het raam zitten?’
De verpleegster bracht hem naar de zetel.
Toen riep de man:
‘Hoe kan dat nu?
Ik zie alleen een muur!
Toen mijn buur hier zat,
vertelde hij me honderduit
over alles wat er te zien was.’

Toen zei de verpleegster:
‘Je vriend was een blinde man.
Hij dacht dat zijn verhalen je goed zouden doen.’

Perkamenten boekrollen

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 88)

Toen Salomo koning was van Israël,
leefde er ten noorden van Jeruzalem een herder.
De mensen vertelden dat hij perkamenten had,
die hij verborg in zijn kelder.
Omdat perkamenten boekrollen
in die tijd heel zeldzaam waren,
nodigde de koning de herder uit
om ze aan hem te laten zien.

Twee dagen later kwam de herder aan,
met een zware kist vol perkamenten.
Hij nam ze er één voor één uit
zodat de geleerden konden lezen
wat er op geschreven stond.

‘Er staat niets bijzonders in,’
zeiden de geleerden tegen de koning,
‘er staan alleen maar namen
van heel gewone mensen.’
‘Dat klopt,’ zei de herder,
‘Als ik een nieuwe vriend heb,
dan schrijf ik zijn naam op zo’n rol,
en schrijf er allerlei woorden van vriendschap bij.’

‘Dat is een ongelooflijk grote schat,’
zei koning Salomo.
‘Ik zou heel wat van mijn schatten
willen ruilen voor enkele perkamenten vol vriendschap.’

(Naar een joods verhaal)

Vriendschap

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 235)

Op een dag kwam iemand zijn beste vriend tegen.
Maar die keek hem zo kwaad in de ogen
en slingerde zo’n vreselijke woorden in zijn gezicht,
dat zijn hart er pijn van deed.
Hij stond als aan de grond genageld
en vroeg zich af:
‘Wat heb ik hem wel verkeerd gezegd?
Wat heb ik hem wel verkeerd gedaan?’

Er kwam een wijze man voorbij.
Die zag zijn grote verdriet.
Hij vroeg:
‘Wat is er gebeurd?’
‘Vandaag was mijn vriend
heel kwaad tegen mij.’
‘Hoelang is hij al jouw vriend?’ vroeg de wijze.
‘Al tien jaar!
Elke dag zocht hij mij op.
Hij was goed voor mij.
Vandaag was hij voor het eerst kwaad op mij.’
‘Tien jaar? Hoeveel dagen is dat?’ vroeg de wijze.
De man dacht even na en zei:
‘3652 dagen.’
Toen zei de wijze:
‘Trek de dag waarop hij zich heeft kwaad gemaakt
af van die 3652 dagen.
Je zult zien dat hij nog recht heeft
op heel veel vriendschap van jou.’

(Naar een Muzulmaans verhaal)
Overweging bij het verhaal
C. LETERME in Kerk en leven, Federatie Rotselaar, 18 juli 2018, p. 1

Er wordt al eens gezegd: ‘’t is stil waar het nooit waait’
waarmee men duidelijk wil maken
dat er overal wel spanningen kunnen voorkomen
en dat dit eigenlijk niet zo’n drama is.

De vriend uit het verhaal hierbij
had daar duidelijk nog nooit van gehoord
en nam het zijn vriend heel erg kwalijk
dat hij zo slecht gezind was.

Het gebeurt vaker dat mensen om welke reden ook
niet reageren zoals we dat graag zouden willen.
Er kunnen daar verschillende redenen voor zijn.
Redenen die niet altijd uitgesproken worden.

Gelukkig kwam de ene vriend
een wijze man tegen op zijn levensweg.
Die liet hem zo rekenen
dat hij een zicht kreeg op het aantal dagen vriendschap.

Zo kwam de vriend erop uit
dat die ene dag veel minder vriendschap
uiteindelijk niet kon opwegen
tegen de vele andere dagen vol vriendschap.

Nooit gedacht dat zo’n elementair rekenwerk
van optellen en aftrekken,
een hulpmiddel kon zijn bij het relativeren van spanningen.
’t Is stil waar het nooit waait!

De vrienden van de haas

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode 2007, p. 57)

De vrienden van de haas
Er was eens een haas die heel veel vrienden had.
Op een dag hoorde hij enkele honden blaffen.
Hij dacht: ‘Daar moet ik geen schrik van hebben,
dank zij mijn vele vrienden.’

Hij ging naar het paard en vroeg:
‘Kun je me op je rug dragen, weg van de honden?’
Maar het paard zei:
‘Sorry, ik moet belangrijk werk doen voor mijn meester.
Vraag het aan de stier, die zal je wel helpen.’
Toen vroeg de haas aan de stier:
‘Wil jij de honden afschrikken met je horens?’
Maar de stier zei:
‘Sorry, ik heb al een afspraak.
Vraag het aan de geit, die zal doen wat je vraagt.’
Maar de geit zei:
‘Ik wil wel, maar mijn rug zal pijn doen
als ik jou zou dragen.
Vraag zoiets maar aan het schaap.’
De haas ging naar het schaap en vertelde over de honden.
Maar het schaap zei:
‘Een andere keer, mijn liefste vriend.
Ik kom hier niet graag in tussen,
want je weet dat honden graag schapen lusten.’
De haas ging toen naar het kalf, haar laatste hoop.
Maar het kalf zei :
‘Ik kan dat onmogelijk doen
als ik hoor dat oudere dieren dat ook al niet gedaan hebben.’

Intussen waren de honden heel dichtbij.
De haas versnelde haar pas
en kon gelukkig ontsnappen.

Naar een verhaal van Aesopus
Bespreek
- Waarover gaat dit verhaal?
- Gebeurt het soms dat je vrienden ook zo doen?
- Welke woorden zeggen wat vriendschap is.
- Welke kwaliteiten vind je in vriendschap belangrijk?

Het gegeven woord

(C. LETERME, Een parel voor elke dag, uitgeverij Averbode, 2007, p. 179)

In Syracuse leefde een tiran.
Toen een man hoorde dat die zijn stad zou bezoeken,
dacht hij: ‘Ik zal hem doden,
dan zijn we van hem verlost.’

De tiran kwam voorbij, de man gooide zijn speer,
maar ... miste zijn doel.
De soldaten arresteerden de man en brachten hem bij de tiran.
Die vroeg: ‘Wat is je laatste wens?’
‘Ik zou willen afscheid nemen van mijn familie’ zei hij.
‘Ik zal je laten gaan,’ zei de tiran,
‘op voorwaarde dat iemand in jouw plaats opgehangen wordt,
indien je niet tijdig terug bent.’
De man zei: ‘Ik heb een vriend.
Ik zal hem vragen om mij in de gevangenis te vervangen.'
De tiran liet de vriend halen, die de gevangenis in ging.
Aan de veroordeelde zei hij: ‘Je mag drie dagen weg gaan.’

Op de morgen van de derde dag was de veroordeelde nog niet terug.
De galg was reeds opgesteld op de markt.
De tiran ging naar de vriend in de gevangenis.
‘Je weet toch dat jij opgehangen wordt als hij niet terug komt,’ zei hij.
‘Hij zal tijdig terug zijn,’ zei zijn vriend.

Het werd avond.
De vriend werd uit de gevangenis gehaald en op het schavot gezet.
In de menigte kwam er beweging:
de veroordeelde was terug.
Hij liep naar het schavot om de plaats van zijn vriend in te nemen.
Toen zei de tiran: ‘Als iemand zo’n oprechte vriend is,
dan heeft hij mij niet willen doden om waardeloze motieven.
Daarom spreek ik hem vrij.’

Naar een verhaal van Sallustius (86-34 voor Christus)

Het gebed van een vriend

(C. LETERME, 99 verhalen met een knipoog, uitgeverij Averbode, 2014, p. 164-165)

Het stormde heel hard en het schip verging.
Twee vrienden waren de enige overlevenden.
Ze spoelden aan op een verlaten eiland.
Ze doorzochten het helemaal,
maar vonden nergens wat om te eten.
Het enige wat ze nog konden doen,
was bidden en hopen.
De ene vriend begon te bidden
en vroeg aan God om een fruitboom.
De volgende dag vond hij
een appelboom vol heerlijke appels.
's Avonds probeerde hij opnieuw
de kracht van zijn gebed.
Hij vroeg een huis om in te wonen.
De volgende dag spoelde zoveel wrakhout aan
dat hij er een hutje mee kon bouwen.
Avond na avond bad de man
en elke keer bood het strand hem wat nieuws.
Toen vroeg de vriend zich af:
- Misschien kan ik ook bidden voor een schip
dat mij terug naar huis kan brengen.
De volgende dag strandde er een sloep op het eiland.
De roeispanen lagen er nog in.
De man dankte God
en maakte zich klaar om weg te varen.
Maar toen donderde het uit de hemel:
- Waarom neem jij je vriend niet mee?
- Ik heb hier toch om gebeden, zei de man verbaasd.
De gebeden van mijn vriend
werden blijkbaar niet verhoord.
Dus moet hij ook niet gered worden.
- Je vergist je. Je vriend had maar één gebed.
- Wat was dan het gebed van mijn vriend,
dat ik hem nu zou moeten helpen?
- Het enige waar je vriend om vroeg,
was dat jouw gebeden verhoord zouden worden.Zand

(C. Leterme: bewerking van een bestaand verhaal)

Een zoon stond eens bij zijn vader op het strand.
Ze keken naar de zon die oranjerood onderging.
Toen vroeg de zoon aan zijn vader:
‘Vader, je hebt een goede vriend
die je al kent van toen jullie klein waren.
Wat moet ik doen om ook zo’n vriend te hebben?’
Zijn vader zweeg en dacht na.

Dan bukte hij zich, vulde elke hand met zand,
en kwam zo bij zijn zoon staan.
Zonder iets te zeggen
knelde hij de vingers van één hand
steeds sterker om het zand.
Het zand gleed er uit.
Hoe meer hij zijn hand balde,
hoe sneller het zand eruit gleed.
Toen hij zijn hand terug opende
kleefden nog slechts enkele vochtige korrels
aan zijn handpalm.

Maar zijn andere hand
had de vader opengehouden.
Daar bleven de zandkorrels liggen.
Bespreek
Wat wil de vader met zijn handen zeggen over vriendschap?
Denk je daar ook zo over? Heb je zo iets ook al eens meegemaakt?

DOEN

Vriendschapsbandje

Vriendschapsbandjes

Vroeger werden zo'n bandjes gemaakt door Indianen. Ze hadden er veel soorten om iets duidelijk te maken. Bijvoorbeeld: ze hadden een paard gevangen of ze hielden van iemand, of ze waren familie van elkaar, of...


Materiaal
Gekleurde koordjes (bv. borduurgaren), schaar
Schrijfplankje met klem of houten plank met stevige nagel


Verloop
Knip vier draden van 80 cm en maak ze aan elkaar vast met een knoop. Bevestig ze op een schrijfplank met klem of hang ze goed vast aan de plank met nagel. Leg de draden mooi naast mekaar. Belangrijk: knoop steeds van links naar rechts en maak altijd 2 knopen.

Vriendschapsbandjes Maken

Begin met de draad die uiterst links ligt, knoop die tweemaal aan de draad die er rechts van ligt. Knoop daarna tweemaal de vroeger uiterst linkse draad met het volgende draad en knoop daarna tweemaal knopen met de laatste draad. Nu ligt het begindraad rechts.
Neem de draad die nu uiterst links ligt. Knoop die tweemaal met draad rechts ervan, daarna tweemaal met de draad rechts, en dan weer tweemaal met de laatste draad.
Herhaal dit tot je bandje lang genoeg is.
Klik hier om te zien hoe dat in zijn werk gaat.


Variatie
Vriendschapsbandjes V
V-patroon:
Gebruik 8 draden (2 x 4 kleuren). Je knoopt per draad 4x van links naar rechts en dan 4 x van rechts naar links.


TIPS
. Gebruik minstens twee verschillende kleuren als je zo'n bandje maakt.
. Laat elk kind twee gelijke vriendschapsbandjes. Eén geven ze aan hun vriendje, de andere dragen ze zelf.Een doosje vol vriendschap!

Materiaal
zes lege luciferdoosjes
papier, stiften, schaar, lijm


Verloop
Plak de doosjes aan elkaar zodat ze een piepklein ladenkastje vormen.
Versier een blad papier met viltstiften. Knip en plak dit op de wanden en de laden van je kastje.
Stop in elke lade kleine leuke herinneringen aan je vrienden. Een vingerafdruk, een haarspeldje, een briefje...
Zo heb je je vrienden bij je ook als je ergens anders bent.
De vriendensjaal

Kinderen ontdekken dat ‘verbondenheid’ ook te maken heeft met gesprek, met luisteren, met interesse voor de ander.


Materiaal
Zorg voor stroken effen gekleurde of witte stof, de grootte van een sjaal.
Kleurstiften of textielverf (volg de gebruiksaanwijzing op de bijsluiter)
Maak kaartjes waarop je elk van de namen van de kinderen in de klas schrijft.


Verloop
Stap 1
Verdeel de kaartjes over de kinderen van de klas.
Zodra iemand een kaartje heeft moet die controleren of er wel de naam van iemand anders op het kaartje staat, anders krijgt die een nieuw kaartje.
Informeer de kinderen over de opdracht: ze zullen een sjaal maken voor de persoon van wie de naam op het kaartje staat. Daarbij houden ze rekening met hobby’s, wensen, wat die graag heeft enz.
Om dat te weten te komen moeten ze de volgende dagen met die persoon contact nemen, maar op zo’n manier dat die dat niet door heeft.


Stap 2
Naar het einde van de week krijgen de kinderen de tijd en het materiaal om hiermee een sjaal te tekenen / schilderen die ze aan die persoon geven.


Bespreek
Ga daarna met de kinderen in een kring zitten.
- Wie vermoedde al wie de persoon was die voor een sjaal zou zorgen?
- Wie had daar geen idee van?
- Wat hebben we ontdekt van de anderen?
- Hoe hebben we dat ontdekt?
- Wat was het meest fijn aan deze opdracht?
- Wat vond je moeilijk aan deze opdracht?

MEDITEREN

Om bij stil te staan

Het mooiste in de vriendschap
is niet de uitgestoken hand,
de vriendelijke glimlach,
het menselijk contact,
maar het warme gevoel
dat iemand in je gelooft
en je vertrouwen schenkt.
Ralph Waldo Emerson
A good friend
is like a computer:

I enter your life,
save you in my heart,
format your problems
and never delete you
from my memory!

BIDDEN

Een gebed maken

De woorden uit het 'vriendschapsalfabet' (zie hoger) vormen een hulpmiddel bij het maken van een gebed rond vriendschap.
Vergeet niet dat in een gebed God, Jezus of Maria uitdrukkelijk aangesproken worden.Gebeden

Een ‘vriendschap’sgebed


God,
V ader van al wat is, Vader van alle mensen,
R ealiseren wat Je graag wilt
I s te vinden in de woorden ‘vriendschap’ en ‘liefde’.
E r 100% zijn voor de anderen,
N abij zijn in hun goede en kwade dagen,
D at is het wat jouw droom voor de wereld dichter brengt.
S amen willen we daar onze
C reativiteit in steken, zodat
H et leven op aarde voor iedereen
A aantrekkelijker wordt en meer
P erspectief krijgt.
God,
geef me een vriend
die klaar staat
als ik hem nodig heb.

Geef me een vriend
waar ik veel plezier
mee kan beleven.

Geef me een vriend
die begrijpt
waarom ik droevig ben.

Geef me een vriend
die plezier heeft
als ik plezier heb.

En boven alles:
laat mij zo’n vriend zijn
voor een ander.
Lieve God,
een goede vriend is iets heel kostbaars.
Je deelt plezier en verdriet met elkaar.
Je weet dat hij je altijd zal helpen, altijd zal verdedigen.
Je kent elkaar door en door.
Je laat elkaar nooit in de steek.
Help mij, God, om ook zelf een goede vriend te zijn.
Om het vertrouwen van mijn vriend waard te zijn.
Om te helpen als ik kan.
Om te luisteren naar wat hij wil vertellen.
Om te geloven in zijn goede wil.

uit: Kolet Janssen, Even Stil - bidden met kinderen van 8 tot 10, Altiora Averbode 1999

EXTRA

David en Jonatan

Klik hier voor informatie en suggesties bij de vriendschap tussen David en Jonatan.

Overwegingen

Augustinus

Vriend

'Een vriend is iemand die alles van je weet en toch van je houdt.'

Kolet Janssen

Vriendelijkheid

(K. JANSSEN in de blog van de auteur, 24 oktober 2023)

Met vriendelijkheid kom je een heel eind. Dat kun je elke dag ervaren en je hoeft daarvoor niet eens iets speciaals te doen.

Letterlijk betekent het woord vriendelijkheid dat je met iemand omgaat alsof hij je vriend is. Ook als dat dus niet het geval is. Maar door vriendelijk tegen iemand te zijn, giet je wat olie in de scharnieren van het sociale verkeer. De scherpe kantjes gaan eraf, je lokt menselijkheid uit door menselijk te zijn. Vriendelijkheid is namelijk besmettelijk: hoe meer je het verspreidt, hoe vaker je het ook terugkrijgt.

Wat betekent het om iemand te benaderen als een vriend? Dan doe je moeite om in een persoon het beste te zien en je neemt hem zijn stommiteiten niet kwalijk. Als we zo zouden kunnen omgaan met alle wildvreemde mensen die we elke dag op ons pad tegenkomen, zou de wereld er inderdaad heel anders uitzien!

Vriendelijkheid zit op de ladder van sociaal gedrag ergens tussen hoffelijk zijn en lief zijn. Vriendelijk zijn kun je tegen iedereen. Een vriendelijke lach, groet of opmerking kleurt je dag.

‘Wees vriendelijk tegen de mensen, want je weet niet welk gevecht ze leveren’, hoorde ik onlangs iemand zeggen. In plaats van bij een kleine botsing of confrontatie meteen in de verdediging te schieten, zou het een fijne oefening zijn om daaraan te denken.

Henri Nouwen

Vriendschap

"Vriendschap is een van de mooiste dingen die een mens kan krijgen. Vriendschap verbindt dieper dan een gezamenlijk doel, een gemeenschappelijke belangstelling, of dingen die je samen hebt meegemaakt. Vriendschap verbindt mensen sterker dan seksualiteit, dieper dan lotsverbondenheid, en soms zelfs intiemer dan huwelijk of samenleven. Vriendschap betekent dat je de ander nabij bent in vreugde en verdriet, ook al kun je de vreugde niet groter en het verdriet niet kleiner maken. Vriendschap smeedt zielen aaneen, ze is edel en zuiver. Heel het leven krijgt er glans door. Gelukkig degenen die hun leven geven voor hun vrienden."