Loading...
 

STELLINGENSPEL


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Stellingenspel

Wat?

Kinderen / Jongeren denken na over een een stelling, een mening of een uitspraak. Ze geven te kennen of ze ermee akkoord gaan of niet.Doelen

. Kinderen / jongeren worden aangespoord om na te denken.

. Wie een stellingenspel begeleidt, kan zo vernemen hoe en in welke mate de deelnemers met een bepaalde situatie of probleem vertrouwd zijn.


Belangrijk
Kinderen / jongeren die minder gemakkelijk spreken / schrijven komen ook aan hun trekken.Verloop

Lees een aantal stellingen voor.
De kinderen / jongeren mogen daarop 'kleur bekennen'.
Ze kregen eerder een groen en een rood papier. Gaan ze akkoord met de stelling, dan steken ze het groene papier omhoog. Gaan ze niet akkoord met de stelling, dan steken ze het rode papier omhoog.
Vraag dan aan een paar om hun keuze toe te lichten. Help ze hier eventueel bij met enkele ondersteunende vragen. Laat de minderheid eerst aan de beurt komen.Evaluatie voor de begeleider

ivm het gespreksonderwerp
. Lagen de stellingen in de lijn van het onderwerp?
. Zijn er stellingen die best vervangen worden?
. Was de formulering van de stelling toegankelijk voor de kinderen?
. Was een 'moeilijke stelling' het gevolg van de schrijfstijl of was de inhoud boven het niveau van de deelnemers?
. Was het geheel van de stellingen voldoende relevant?

Variant

In plaats van twee gekleurde papieren voor elke deelnemer, spreek je af dat de éne kant van de ruimte staat voor 'akkoord' en de andere kant van de ruimte voor 'niet akkoord'.
Wie moeite heeft om al of niet akkoord te gaan met een stelling, gaat in het midden staan. Laat die deelnemers het eerst aan het woord:
- Waarom is het zo moeilijk om een keuze te maken?