Loading...
 

Wereldbiddag voor de Schepping

2 Queens New York


...page... Wiki page pagination has not been enabled.

Ontstaan

1989

De Wereldbiddag voor de Schepping werd voor het eerst gehouden in 1989. Dit was een initiatief van patriarch Demetrios I. Bartholomeos I, zijn opvolger, organiseerde enkele milieuconferenties en werd daarom de ‘groene patriarch’ genoemd.'Laudato si'

Op 18 juni 2015 verscheen encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus over de zorg voor de schepping als het 'huis', dat mensen samen bewonen.

In deze brief roept de paus op tot een doordacht klimaatbeleid, een verstandig gebruik van de bodemrijkdommen, drinkbaar water voor iedereen, een ecologische bekering en de zorg voor de komende generaties.

Hij wijst ook op houdingen die oplossingen moeilijk maken: ontkenning van het probleem, onverschilligheid, een blind vertrouwen in technische oplossingen en de angst voor de onzekerheid die een ommekeer met zich meebrengt. Het inperken van een levensstijl die men vanzelfsprekend vindt, ondanks de voetafdruk die men ermee nalaat op het ecosysteem.2015

Paus Franciscus Patriarch Bartholomew

Paus Franciscus sloot zich aan bij het initiatief van de Orthodoxe Kerk, en riep in 2015 1 september ook voor de Rooms-Katholieke Kerk uit tot jaarlijkse "Werelddag van gebed voor de zorg voor de Schepping". Dit wordt een dag om na te denken over het geschenk van de schepping en het leven in al zijn vormen. Tegelijkertijd doet die nadenken over de verantwoordelijkheid van de mens voor het milieu en wil die aansporen tot zorg voor de leefomgeving.

Uitspraken

Bartholomeos I, de groene patriarch

'De toekomst behoort niet toe aan de mens, die onophoudelijk op zoek is naar kunstmatige genoegens en nieuwe kicks, leeft voor zijn ego en zijn naaste negeert noch voor de producent van provocerende afval en net zomin voor de onrechtvaardige en de uitbuiter van de zwakken. De toekomst behoort toe aan de mens die zich inzet voor gerechtigheid en liefde, en aan een beschaving die streeft naar solidariteit en respect voor de integriteit van de schepping.'Paus Franciscus en patriarch Bartholomeos I

‘Wij zijn ervan overtuigd dat er geen echte en duurzame oplossing voor de ecologische crisis en de klimaatverandering bestaat als wij niet aanvaarden dat wij samen verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de aarde en als wij geen voorrang geven aan solidariteit en dienstbaarheid. Elk individu kan met moed, eenvoud en solidariteit zorg dragen voor de schepping en zich inzetten voor een duurzame en integrale ontwikkeling.'

Suggesties

VERTELLEN

Niet zo veel

(naar een verhaal van G. ROUSSEAU)

Tim trekt zijn laarzen aan en neemt een grote mand.
‘Waar ga je heen, Tim?’
‘Ik moet schatten zoeken in het bos.
Morgen is het bosdag op school.’
‘Dat is een leuke opdracht’ zegt mama, ‘kom zet je pet op
en vertrek vlug op schattenjacht.’

Het ruikt lekker in het bos: er liggen veel bladeren op de grond.
‘Dit wordt mijn eerste schat, zegt Tim blij.
Ik neem ook van die mooie bladeren mee voor mijn vrienden.
Een vuurrood blad voor Rik,
Een goudgeelblad voor Loes,
Een oranje blad voor Sarie,
En nog een blad, en nog een en nog een …

Wat beweegt daar onder de bladeren?
Een egel kijkt Tim boos aan.
‘Nee zeg, niet zo veel! Ik heb die bladeren nodig.
Mijn familie slaapt hier in de winter.
Die bladeren houden ons lekker warm.
Als jij ze meeneemt, gaan we dood van de kou!
‘Sorry’, zegt Tim, ‘dat wist ik niet.’

Tim laat de bladeren liggen.
Wat verder ziet hij een hoop eikels.
Daar kun je leuke dingen mee maken.
Tim neemt een handvol eikels voor Rik.
Een handvoleikels voor Loes.
Een handvol eikel voor Sarie.
En …

Oeps, wie springt daar uit de boom?
Een boze eekhoorn!
‘Nee zeg! Niet zo veel! Die eikels heb ik nodig.
Straks is het winter en dan is er niets meer hier te eten.
Als ik geen eikels heb, ga ik dood!
‘Sorry’, zegt Tim, ‘dat wist ik niet.

Tim laat de eikels liggen.
Hij ontdekt een nieuwe schat: een prachtige denappel.
‘Ik neem er een mee voor Rik,
En één voor Loes en één voor Sarie.
En ook voor de juf en …

Een bosmuis loopt op hem af
‘Nee zeg! Niet zo veel! Ik heb die nodig!
Tim begrijpt er niets van.
‘Wat kun je nu met zo’n denappel doen?
‘Er groeit niets in de winter,
Daarom eet ik het zaad van een denappel.
Als jij die meeneemt, ga ik dood van de honger.’
‘Sorry’, zegt Tim, ‘dat wist ik niet.

Tim kijkt naar zijn lege mand.
Nu moet hij zonder schat naar school.
Wat zal de juf zeggen?
En zijn vrienden?
Tim stapt verdrietig naar huis.

‘Wacht even!’
De dieren uit het bos rennen achter Tim aan.
‘Wij hebben een cadeau voor jou!
De egel geeft drie grote bladeren.
De eekhoorn legt een paar eikels in de mand.
En de bosmuis geeft een mooie denappel.
‘Dank je wel!’ zegt Tim verbaasd.
Maar jullie hebben dit toch nodig!
De dieren schudden hun hoofd.
‘We kunnen je niet alles geven,
Maar een beetje kunnen we wel missen.’
BELUISTEREN / ZINGEN / DANSEN

Laudato Si’ Celebration Song

Klik hier om te beluisteren, te zingen, mee te dansen.

Dit lied van de Waka Waka (= Komaan, we doen het!) Band uit Kenia werd geschreven en gecomponeerd naar aanleiding van het vijfjarig bestaan van de encycliek ‘Laudato si’, waarbij paus Franciscus opriep tot een ecologische, sociale en economische ommekeer.

BIDDEN

Gebed voor onze aarde

(Paus Franciscus)

Almachtige God,
die aanwezig zijt
in het onmetelijke heelal
én in het kleinste van uw schepselen,
Gij die met uw tederheid
al het bestaande omgeeft,
stort over ons uit de kracht van uw liefde,
opdat wij zorgen voor het leven
en zijn schoonheid behoeden.
Overspoel ons met vrede,
opdat wij als broeders en zusters leven,
zonder iemand te benadelen.

God van de armen,
help ons de verlaten en vergeten mensen van deze wereld
die zo waardevol zijn in uw ogen, te redden.
Maak ons leven weer gezond,
opdat wij de wereld beschermen
en haar niet plunderen,
opdat wij schoonheid zaaien en geen vervuiling en verwoesting.
Raak de harten van allen
die alleen maar voordeel zoeken
ten koste van de armen en van de aarde.
Leer ons de waarde van alle dingen te ontdekken,
met verbazing te kijken,
en te erkennen
dat wij ten diepste verbonden zijn met alle schepselen
op onze weg naar uw oneindig licht.
Dank dat Gij alle dagen met ons zijt.
Bemoedig ons, alstublieft,
in onze strijd voor gerechtigheid, liefde en vrede.Maak ons dankbaar

(Frans Cromphaut)

Gij die zon en schaduw geeft,
leer ons, God,
onze dagen naar waarde te schatten,
het licht te zien van de morgen
waarin alles nieuw is
en het licht van de avond
waarin alles tot rust komt.

Gij die ons overvloedig geeft
de vruchten van de grond,
maak ons dankbaar voor de aarde
die ons draagt en voedt.

Leer ons opnieuw de wijsheid van de aarde:
de kruiden en hun verborgen krachten,
de bloemen en hun taal,
de dieren, groot en klein:
zij doen het werk waarvoor zij gemaakt zijn.

Behoed ons voor het onverstand
dat schade toebrengt aan uw schepping,
en leer ons dat alles
zijn plaats heeft en zijn rol vervult,
en dat ook het nietigste
onvervangbaar is.

God, die ons laat oogsten
wat wij gezaaid hebben,
geef ons vertrouwen in de goede afloop
van wat wij met liefde begonnen zijn.
Amen.