Loading...
 

1 Johannes 3, 1-3

1 Johannes 3, 1-3: Heilig zijn

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1953)

Bedenk hoeveel de Vader van ons houdt! Zijn liefde voor ons is zo groot, dat hij ons zijn kinderen noemt. En dat zijn we ook. Maar de mensen die bij de wereld horen, begrijpen niet dat wij Gods kinderen zijn. Dat komt doordat ze God niet kennen.
Lieve vrienden, wij zijn nu al kinderen van God. Wat we later zullen zijn, weten we nog niet. Maar we weten wel dat we op Jezus zullen lijken als hij terugkomt. Dan zullen we hem zien zoals hij is, als de hemelse Christus. We moeten erop vertrouwen dat God die dingen zal laten uitkomen. Wie daarop vertrouwt, is heilig. Net zoals Jezus Christus heilig is.


Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Denk eraan hoe groot de liefde is
van God de Vader voor ons!
Wij worden ‘kinderen van God’ genoemd,
en we zijn het ook.
De wereld begrijpt ons niet,
en wil ook niets men ons te maken hebben,
omdat zij God niet kennen.
Vrienden, wij zijn nu al ‘kinderen van God’.
Wat wij zullen zijn is nog niet duidelijk,
maar wij weten dat wanneer Hij zal komen,
wij Hem zullen zien zoals Hij is.
Wie dit vol vertrouwen van God verwacht,
maakt zich rein, zoals ook Christus rein is.Stilstaan bij …

Wereld
Als Johannes het heeft over de wereld, dan bedoelt hij de mensen die zich afsluiten voor God en voor Jezus, en zich laten leiden door de duivel, de macht van het kwaad.

Rein / Heilig
Het woord 'rein' uit de meeste vertalingen van de Bijbel, wordt in de 'Bijbel in gewone taal' vertaald met 'heilig', wat beide woorden een aparte dimensie geeft.

Bij de tekst

Spreken met beelden

Kind van GodEen manier van spreken om duidelijk te maken dat men zich verbonden weet, zoals een kind met zijn ouders.