Loading...
 

10e zondag door het jaar C - eerste lezing

1 Koningen 17, 17-24: Elia en de zoon van de weduwe van Sarefat

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

In die tijd werd het zoontje ziek van de gastvrouw van Elia.
De ziekte werd steeds erger, tot het kind stierf.
Toen zei de vrouw tot Elia:
‘Man van God, wat moet ik daar nu van denken?
Hebt u bij mij uw intrek genomen
zodat iedereen kan zien dat ik gezondigd heb,
door mijn zoontje te doen sterven?'
Hij antwoordde: 'Geef uw zoontje aan mij.'
Hij nam het kind uit haar armen
en droeg het naar de bovenkamer waar hij logeerde.
Daar legde hij het op zijn bed.
Dan bad hij tot God en zei:
'Heer, mijn God,
waarom brengt Gij ongeluk bij de weduwe die mijn gastvrouw is,
door haar zoon te laten sterven?'
Toen ging hij driemaal languit op het kind liggen.
Daarbij riep hij de Heer aan en zei:
'Heer, mijn God, laat toch de ziel in dit kind terugkeren.'
En God luisterde naar het gebed van Elia.
De ziel keerde terug in het kind en het leefde weer.
Toen nam Elia het kind op, ging naar beneden, ging binnen in huis
en gaf het kind aan zijn moeder en zei: 'Zie, uw zoon leeft.'
Toen zei de vrouw: 'Nu weet ik zeker dat u een profeet bent
en dat God werkelijk door uw mond spreekt.'Stilstaan bij ...

Elia
= Eli-Jahoe
= Mijn God is JHWH (alleen)
In deze naam ligt een programma van exclusief geloof in JHWH.

Man Gods
(= profeet)
het bewustzijn of de overtuiging dat iemand in naam van God een boodschap heeft voor zijn tijdsgenoten, maakt iemand tot profeet.

Zonden openbaar maken
Ziekte en een vroegtijdige dood werden aanzien als een straf van God voor zonden.

Bovenkamer
De huizen in Palestina hadden platte daken. Als het zomer was, gingen de mensen daar slapen omdat het er frisser was. Men kon daar ook gemakkelijk een extra hutje bouwen.

Bij de tekst

Historici over Elia

Deze profeet was afkomstig uit Tisbe in Gilead (in het noordoosten, aan de oostelijke kant van de Jordaan) Zijn optreden wordt gesitueerd tussen 870 en 850 voor Christus in het welvarende Noordrijk. Hij woonde waarschijnlijk op de berg Karmel en was verbonden met het profetisch milieu. Hij was één van de felste voorvechters van het geloof in JHWH en de inspirator van het verzet tegen de regering van koning Achab die samen met zijn vrouw Izebel, de god Baäl vereerde.
Elia maakte zo'n diepe indruk op zijn tijdgenoten en hun nakomelingen, dat de verhalen over zijn leven uitgroeiden tot wonderverhalen. Zelf schreef hij nooit iets neer en ook zijn leerlingen niet. Pas wanneer men de boeken van de Koningen ± 300 jaar later samenstelde, laste men enkele legenden over hem in.
Meer over Elia
Betekenis

JHWH heeft oog voor de arme (weduwe) en de verdrukte.
De manier waarop mensen omgaan met armen en verdrukten is de maat voor de kwaliteit van de samenleving.Relatie met het Nieuwe Testament

Lucas 7, 11 - 17: parallelverhaal

Bijbel en kunst

L. HERSENT

Elia en de zoon van de weduwe van Sarefat

Louis Hersent (10C)

(Olie op doek, 133 x 114 cm)
Museum van schone kunsten te Angers


In dit werk van Louis Hersent, een Frans schilder (1777-1860), is een opvallende diagonale lijn te zien, als je kijkt naar de hoofden van de personen. Die lijn wordt versterkt door de val van de kleding van de zoon en de moeder.
Parallel aan die lijn is een lichtbundel te zien. Omdat licht met God wordt geassocieerd, maakt de kunstenaar duidelijk dat wat gebeurt, uiteindelijk Gods werk is. Ook de wolken verwijzen naar God. Net als een wolk is God immers niet te vatten.

Wat opvalt: de kunstenaar had niet de bedoeling de reële situatie precies weer te geven. De vrouw is niet Oosters gekleed, het meubilair in huis lijkt op wat men toen in Europa kende. Ook het huis is niet Oosters: een stenen vloer, een trap binnenin, een hoge plafond ...