Loading...
 

12e zondag door het jaar A - eerste lezing

Jeremia 20, 10-13: God is machtig

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1256)

De mensen doen me na. Ze roepen: ‘Overal komt vernietiging!’ Ze zeggen: ‘Vertel ons nog meer, wij geven het wel door!’ Zo maken ze mij belachelijk.
Zelfs mijn beste vrienden hopen dat het verkeerd met me afloopt. Ze zeggen: ‘Misschien zegt hij iets wat niet mag. Dan kunnen we hem te pakken nemen. Dan kunnen we wraak nemen!’

Maar, Heer, u bent bij mij. U beschermt mij, als een machtige held. Daarom kunnen mijn vijanden mij niet verslaan. Hun plannen zullen niet slagen. Nee, het zal slecht met hen aflopen! En dan zullen ze voor altijd vernederd worden. Hun slechte gedrag zal nooit vergeten worden.
Machtige Heer, u bent een eerlijke rechter. En u kent alle mensen. U weet dat deze mensen mij kwaad willen doen. Ik wil dat u hen veroordeelt. Laat mij zien dat u hen straft!
Heer, ik zing voor u, ik wil u danken. Want u redt machteloze mensen als ze door anderen bedreigd worden.
Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jeremia zegt:
Ik hoor er veel die mompelen:
`Daar heb je `Ontzetting-overal'.
Laten we hem aanbrengen.'

Al mijn vrienden hopen dat het verkeerd met me afloopt.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich vangen,
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.'


God staat bij me als een machtig strijder.
Daarom vallen mijn achtervolgers neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
omdat ze nooit iets bereiken.
Een eeuwige schande die nooit vergeten wordt!

God van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat me zien hoe Je hen straft,
want ik heb mijn zaak in je handen gelegd.

Zing een lied, een loflied voor God,
want Hij redt het leven van de arme
uit de macht van wie kwaad doet.Stilstaan bij

‘Jeremia '
Klik hier voor meer info over de profeet Jeremia.

‘Ontzetting-overal'
In dit vers wordt er Jeremia mee bedoeld. Zijn tijdsgenoten gaven hem die bijnaam omdat hij hen ongeluk aankondigde wanneer ze niets zouden veranderen aan hun manier van leven, die sociale onrechtvaardig was.

Heer / God
De joden gebruiken het woord ‘Heer’ wanneer ze over God spreken. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.

Bij de tekst

Waar het om gaat

Jeremia heeft duidelijk geen olifantenvel. Hij lijdt eronder dat men hem haat en belachelijk maakt. Dat hij zijn leed tegenover God kan uitspreken, geeft hem terug wat vertrouwen. Maar lang duurt dat niet. In de verzen die op deze lezing volgen, zit hij weer helemaal in de put.

Suggesties

EXTRA

Klik hier voor suggesties bij het spreken over God.