Loading...
 

12e zondag door het jaar A - eerste lezing

Jeremia 20, 10-13: God is machtig

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Jeremia zegt:
Ik hoor er veel die mompelen:
`Daar heb je `Ontzetting-overal'.
Laten we hem aanbrengen.'

Al mijn vrienden hopen dat het verkeerd met me afloopt.
Ze zeggen: `Misschien laat hij zich vangen,
dan overmeesteren we hem
en kunnen we ons op hem wreken.'


God staat bij mij als een machtig strijder.
Daarom vallen mijn achtervolgers neer,
ze zullen niet overwinnen.
Ze worden diep beschaamd,
omdat ze nooit iets bereiken.
Een eeuwige schande die nooit vergeten wordt!

God van de hemelse machten,
die alles rechtvaardig onderzoekt,
die hart en nieren doorgrondt,
laat me zien hoe Jij hen straft,
want ik heb mijn zaak in jouw handen gelegd.

Zing een lied, een loflied voor God,
want Hij redt het leven van de arme
uit de macht van wie kwaad doet.Stilstaan bij

‘Ontzetting-overal'
In dit vers wordt er Jeremia mee bedoeld. Hij kreeg die bijnaam van zijn tijdsgenoten doordat hij hen ongeluk aankondigde wanneer ze niet zouden veranderen in hun manier van leven, waarbij sociale rechtvaardigheid geen plaats had.

Heer
De joden gebruiken het woord ‘Heer’ wanneer ze over God spreken. Want uit eerbied voor God willen ze zijn eigen naam niet uitspreken.

Bij de tekst

Jeremia

Klik hier om meer over de profeet Jeremia te vernemen.Waar het om gaat

Jeremia blijkt geen olifantenhuid te hebben. Hij lijdt eronder dat hij gehaat wordt en belachelijk gemaakt. Het feit dat hij zijn leed tegenover God kan uitspreken, geeft hem terug wat vertrouwen. Maar lang duurt het niet. In de verzen die op deze lezing volgen, zit hij weer helemaal in de put.

Suggesties

Klik hier voor suggesties bij het spreken over God.