Loading...
 

12e zondag door het jaar A - tweede lezing

Romeinen 5, 12-15: De goedheid van God

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1784)

Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld. En door de zonde kwam de dood in de wereld. En omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor ieder-een.
In de tijd tussen Adam en Mozes was de Joodse wet er nog niet. De mensen konden dus nog niet veroordeeld worden door de wet. Adam deed wat God hem had verboden, de mensen na Adam deden verkeerde dingen uit zichzelf. En alle mensen moesten sterven, want de dood had macht over iedereen.
Maar tegenover Adam staat een ander mens: Jezus Christus. De zonde van Adam had grote gevolgen: voor alle mensen kwam de dood. De straf voor Adam werd dus de straf voor alle mensen. Maar er is iets gebeurd dat belangrijker is. God heeft ons een groot geschenk gegeven: Jezus Christus.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Door één mens kwam de zonde in de wereld
en door de zonde kwam de dood.
Zo kwam de dood voor alle mensen,
omdat ze allemaal gezondigd hebben.
Er was al zonde in de wereld, voordat de wet er was,
maar zonde wordt niet aangerekend, als er geen wet is.
Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes,
ook over hen die zich niet zoals Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.

Maar de goedheid van God
laat zich niet meten aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar de goedheid van God schonk aan iedereen
een rijke vergoeding door het grote geschenk van zijn goedheid,
de ene mens Jezus Christus.Stilstaan bij …

Zonde
Wie opzettelijk iets fout doet, en daarmee iemand kwetst, kwetst niet alleen die persoon, maar ook God, omdat God wil dat we voor de anderen respect opbrengen.

Allen / Iedereen
Hiermee kan Paulus de hele gemeenschap christenen bedoelen, maar hij kan ook alle mensen voor ogen hebben.

Bij de tekst

Vergelijking

Paulus vergelijkt in dit fragment zonde met verlossing.
Beide beginnen bij een mens: Adam en Jezus Christus.
Maar de gevolgen zijn anders:
. Zonde leidt tot dood.
. Verlossing leidt naar leven.