Loading...
 

18e zondag door het jaar A - eerste lezing

Jesaja 55, 1-2: Water voor wie dorst heeft

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1208)

De Heer zegt tegen zijn volk: ‘Kom allemaal! Kom hierheen. Want ik heb water voor iedereen die dorst heeft. Ook al heb je geen geld, bij mij kun je eten kopen. Hier kun je melk en wijn krijgen, en je hoeft er niets voor te betalen!
Nu werken jullie hard voor eten dat je maag niet vult. Jullie betalen veel te veel voor het kleine beetje brood dat je krijgt. En de honger blijft! Kom daarom hierheen en luister naar mij. Bij mij zul je genoeg te eten hebben, je zult genieten van heerlijke maaltijden. Kom naar mij toe, en luister goed. Luister, dan zul je leven!Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Kom!
Hier is water,
voor al wie dorst heeft.

Kom, ook al heb je geen geld.
Koop hier je voedsel en eet.
Kom, koop voedsel zonder geld,
koop wijn en melk
zonder te moeten betalen.

Waarom zou je je geld uitgeven
aan iets dat geen brood is?
Waarom zou je je loon besteden
aan iets dat de honger niet stilt?

Luister aandachtig naar Me,
en je zult goed te eten hebben
en genieten van een heerlijke spijs.

Leen mij je oor en kom bij Me,
luister, en je zult leven.Stilstaan bij ...

Kom
Dit woord van God lijkt op dat van een marktventer. Hij biedt gratis water, wijn en melk aan.

Water
In deze context herinnert water aan het water dat uit de rots kwam toen Mozes erop klopte. Zo had God ervoor gezorgd dat zijn volk te drinken kreeg.

Wijn en melk
Deze woorden verwijzen naar het Beloofde Land.

Bij de tekst

Ontstaan

Deze tekst is ontstaan tijdens de Babylonische ballingschap. De profeet Jesaja kondigt aan dat God hier een einde zal aan maken. Hiervoor gebruikt hij beelden uit het exodusverhaal, toen het volk terugkeerde uit de slavernij in Egypte - een situatie die te vergelijken was met de ballingschap in Babylonië.
. God lest de dorst van het volk met water uit de rots.
. Wijn en melk verwijzen naar het Beloofde land, het land van melk en honing.
. Manna, het eten in de woestijnSpreken met beelden

In deze tekst gaat het niet om gewone honger en dorst noch om eten en drank.
Eten en drank zijn beelden die verwijzen naar de Tora. Want het woord van God (Tora) geeft leven, is als voedsel en drank. Merk op dat de tekst langzaam overgaat op het gebruik van woorden die met luisteren te maken hebben.

Overweging

'Taizé'

Kom naar de waterbronnen!

(Bron: gemeenschap Taizé)

In deze tekst spreekt een profeet tot het volk Israël in een moeilijke tijd. Het land is verwoest en de leiders gedeporteerd. Maar de profeet zegt tot hen: 'Ook al lijkt het alsof God jullie vergeten is, Hij is nog steeds bij jullie in de ballingschap en Hij zal zorgen voor een nieuwe en betere toekomst. Kom dus naar Hem toe, en vertrouw op zijn beloften.'

Veel mensen zien religie in de eerste plaats als ’iets doen voor God’. Voor hen is godsdienst een lijst met regels waar ze zich aan moeten houden. Maar het Bijbels geloof is iets anders. Het begint met vertrouwen in een God van liefde, die ons steeds weer naar het volle leven wil leiden. De profeet gebruikt hier het beeld van een feestmaal, met veel en lekker eten en drinken, als beeld voor het leven in al zijn volheid. Maar uit de tekst blijkt duidelijk wat het belangrijkste is: luisteren en Gods stem ontdekken te midden van al het lawaai om ons heen. Dat is het ware voedsel voor ons leven, en niet de dingen waarvan de wereld om ons heen ons zegt dat ze belangrijk zijn, maar die ons diepste verlangen niet kunnen vervullen.