Loading...
 

1e zondag van de advent B - eerste lezing

Jesaja 63, 16b-17.19b; 64, 3b-8: God, onze Vader 

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1218-1219)


U bent toch onze vader? U hebt ons toch steeds bevrijd? (…)
Waarom hield u ons niet tegen toen we bij u weggingen? Waarom hebt u ons ongehoorzaam gemaakt, zodat we niet meer naar u wilden luisteren? Heer, kom toch bij ons terug! Want wij zijn uw dienaren, wij zijn uw eigen volk! (…)
Het lijkt wel of u nooit over ons geregeerd hebt. Het lijkt wel of wij nooit uw volk geweest zijn!
Heer, kom toch uit de hemel naar beneden! Als u komt, zal iedereen schrikken. Zelfs de bergen zullen beven! (…)

Nog nooit is er zoiets gebeurd. Nog nooit heeft iemand zoiets gehoord. U helpt mensen die op u vertrouwen. Nog nooit heeft een god zoiets gedaan.
U komt naar mensen toe die goed willen leven. U helpt goede en eerlijke mensen, die dicht bij u willen leven.

Maar nu bent u kwaad op ons, omdat wij alles verkeerd gedaan hebben. Waren we maar dicht bij u gebleven, dan zouden we gered zijn!
Wij hebben niet gedaan wat u wilt. Alles wat we doen, is slecht. We zijn onrein geworden. We zijn bij u weggegaan, als dorre bladeren die ver weg waaien in de wind.
Niemand van ons zoekt meer naar u, niemand vraagt u nog om hulp. U verbergt u voor ons. U hebt ons in de steek gelaten, en nu zijn we ver bij u vandaan.

Heer, u bent onze vader, u hebt ons gemaakt! U hebt ons gevormd, zoals een pottenbakker iets moois vormt uit klei. Wees niet langer kwaad op ons. Denk niet langer aan alles wat we verkeerd gedaan hebben. Kijk naar ons! Wij zijn toch uw volk?Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Heer, Jij bent onze vader,
eeuwenlang al heb Je ons bevrijd.

Waarom, Heer,
liet Je ons andere wegen gaan dan die van Jou?
Waarom liet Je ons hart een steen worden
zodat het niets meer voor Je over heeft?

Keer terug, want wij zijn je dienaren,
wij zijn je volk. (…)
Kom toch uit de hemel naar beneden!
De bergen zullen beven voor Jou. (…)

Niemand heeft een God gezien zoals Jij,
een God die mensen helpt die op Hem vertrouwen.
Je gaat naar mensen die goed willen leven.
Mensen die je weg gaan, die aan Jou denken.

Je bent boos op ons omdat we verkeerd handelden,
toch worden we gered.
Wij zijn allen onrein geworden, wij zijn als dorre bladeren
de wind van onze zonden blaast ons weg.

Niemand roept nog je naam,
niemand heeft de moed om op Je te steunen.
Want Je hebt Je voor ons verborgen,
en ons prijsgegeven aan onze schuld.

En toch, Heer, Jij bent onze vader.
Wij zijn de klei, Jij bent de boetseerder,
wij zijn het werk van je hand.

Heer, wees niet langer boos op ons.
Denk niet langer aan wat we verkeerd deden.
Kijk naar ons, want wij zijn je volk.Stilstaan bij ...

Hemel
Toen de Bijbel geschreven werd, zag men de wereld in drie verdiepingen: op aarde woont de mens, onder de aarde is de onderwereld (plaats van het kwaad), boven het uitspansel is de hemel, de plaats van het goede, de woning van God.

Gerechtigheid / goed
Gerechtigheid is: leven volgens de tien geboden, in een volkomen juiste (rechte) verhouding tussen mensen onderling en tussen de mensen en God.
Gerechtigheid wordt vaak verward met het woord ‘rechtvaardigheid’ (= iemand recht doen, geven wat iemand toekomt)

Zondigen / verkeerd handelen
Een leven leiden waarbij men geen rekening houdt met wat voor God aangenaam is.

Bij de tekst

Historische context

Dit gebed van Jesaja confronteert ons met het wanhopig verlangen van het joodse volk, dat in Babylonië in ballingschap leefde en terug wilde keren naar hun land. En ook met het aanvoelen dat God hen in de steek liet om hun zondig leven.

Suggesties

Jongeren

ONDERZOEKEN

Bidden, vroeger en nu

Probeer beknopt te zeggen van wat bidden voor jou is.

Lees daarna het gebed van Jesaja.

- Beantwoordt het gebed van Jesaja aan jouw omschrijving van wat bidden is?
(Wat is gelijkend? Wat is verschillend?)
- Hoe denkt Jesaja over God? Herken je dat bij jezelf?
- Hoe ziet Jesaja de relatie tussen God en wie in God gelooft? Herken je dat ook?

EXTRA

Bidden

Klik hier voor suggesties bij ‘bidden’.