Loading...
 

1e zondag van de advent C - tweede lezing

1 Tessalonicenzen 3, 12 - 4, 2: Onberispelijk en heilig leven

De tekst

Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Ik bid dat God jullie liefde voor elkaar en voor allen
steeds groter maakt,
even groot als mijn liefde voor jullie.
Ik bid ook dat Hij jullie sterk maakt,
zodat jullie op de dag
waarop onze Heer Jezus komt met al zijn engelen,
als perfecte en heilige mensen zullen staan voor God en Vader.

Voor de rest vraag ik jullie in naam van de Heer Jezus,
om de levensweg die God graag heeft,
nog trouwer na te leven dan jullie nu al doen.
Jullie kennen die voorschriften
die ik je in opdracht van de Heer Jezus heb gegeven.Stilstaan bij ...

Onberispelijk en heilig
Het uitzicht op de komst van de Heer, is voor Paulus een stevig motief om de christenen aan te sporen tot een onberispelijk gedrag.


Heiligen
Normaal gezien betekent 'heiligen' bij Paulus: christenen. Maar in deze context interpreteert men 'heiligen' best als 'engelen', die de Heer zullen begeleiden bij zijn terugkomst.


Levenswandel
Paulus het leven als een tocht.Bij de tekst

Brief aan de Tessalonicenzen

Deze zinnen behoren tot de oudste tekst van het Nieuwe Testament. Het gaat om een brief die Paulus schreef aan de pas gestichte groep christenen in Tessalonica. Hij deed dat ongeveer 20 jaar na de dood van Jezus, wellicht vanuit Korinte.
Klik hier voor meer informatie over Tessalonica en de brief die Paulus naar de eerste christenen van die stad schreef.

Suggestie

Jongeren

VERDIEPEN

De levensweg

Vooraf
Op een groot blad papier wordt een weg getekend, van linksonder naar rechtsboven. Die weg wordt gekruist door vier wegen. (Vier: verwijst naar de vier zondagen van de advent)

Verbodsteken Eenrichtingsverkeer


Zorg voor vier / acht briefjes waarop een verbodsteken staat en voor, vier / negen briefjes waarop een pijl staat. Maak eventueel gebruik van dit Werkblad
Verloop
Lees het volgend fragment voor uit de tweede lezing:
‘Voor de rest vraag ik jullie in naam van de Heer Jezus,
om de levensweg die God graag heeft,
nog trouwer na te leven dan jullie nu al doen.
Jullie kennen die voorschriften
die ik je in opdracht van de Heer Jezus heb gegeven.’

Zeg aan de jongeren dat de grote weg op het blad de levensweg van christenen symboliseert. Die weg wordt op de tekening gekruist door vier wegen. Ze symboliseren de andere wegen die men kan nemen in het leven.

Verdeel de pijlen en de verbodstekens over de deelnemers.

Ze bespreken onder elkaar welke inhoud die ‘pijl’ kan hebben voor christenen (Wat moeten ze als christenen zeker doen?). Ze bespreken bij het verbodsteken wat voor christenen eigenlijk ‘not done’ is.
Dat schrijven ze daarna op de achterkant van de pijlen en de verbodsteken.

Bespreek daarna wat op de pijlen en de verbodstekens staat.
Is het ‘voorschrift’ of het ‘verbod’ te algemeen gesteld, vraag dan naar een concreet voorbeeld uit hun leven: thuis, op school, in de jeugdbeweging …

Daarna worden de ‘pijlen’ op de grote weg op het blad aangebracht, van gemakkelijk naar moeilijk. (Ook in het leven als christen hebben mensen ‘opwarmingsoefeningen’ nodig!)
De ‘verbodstekens’ worden links en rechts geplaatst bij elk kruispunt. De jongeren zoeken naar ‘verboden’ die te maken kunnen hebben met de voorschriften / ‘geboden’.

Verwijs naar het begin van deze activiteit:
Die tekst van Paulus wordt voorgelezen bij het begin van de advent.
- Zien jullie het verband tussen de tekening en de advent?
- Welke opdrachten geven we onszelf bij elke nieuwe zondag van de advent voor de rest van de week?