Loading...
 

1e zondag van de veertigdagentijd A - tweede lezing

Romeinen 5, 12-19: Leven voor iedereen

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1784)

Door één mens, Adam, kwam de zonde in de wereld. En door de zonde kwam de dood in de wereld. En omdat alle mensen na Adam verkeerde dingen deden, kwam de dood voor ieder-een.
In de tijd tussen Adam en Mozes was de Joodse wet er nog niet. De mensen konden dus nog niet veroordeeld worden door de wet. Adam deed wat God hem had verboden, de mensen na Adam deden verkeerde dingen uit zichzelf. En alle mensen moesten sterven, want de dood had macht over iedereen.
Maar tegenover Adam staat een ander mens: Jezus Christus. De zonde van Adam had grote gevolgen: voor alle mensen kwam de dood. De straf voor Adam werd dus de straf voor alle mensen. Maar er is iets gebeurd dat belangrijker is. God heeft ons een groot geschenk gege-ven: Jezus Christus. Door die ene mens is God goed voor alle mensen. Dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen, ook al hebben we veel fouten gemaakt. Ons leven wordt niet meer bepaald door de zonde van Adam, maar door Gods grote geschenk.
Vanwege de zonde van één mens, Adam, kreeg de dood macht over alle mensen. Maar dankzij één mens, Jezus Christus, zullen wij allemaal eeuwig leven, samen met hem. Want dankzij Jezus Christus ziet God ons als goede mensen. Dat is Gods grote geschenk voor ons.
Door de zonde van één mens strafte God alle mensen. Doordat Adam ongehoorzaam was aan God, kreeg de zonde macht over iedereen. Maar doordat één mens het goede deed, ziet God ons allemaal als goede mensen. Doordat Jezus Christus gehoorzaam was aan God, zal God aan ons allemaal het eeuwige leven geven.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Door één mens kwam de zonde in de wereld
en door de zonde kwam de dood.
Zo kwam de dood voor alle mensen,
omdat ze allemaal zondigden.
Er was echt wel zonde in de wereld, voordat de wet er was,
maar zonde wordt niet aangerekend, als er geen wet is.
Toch heerste de dood in de tijd van Adam tot Mozes,
ook over hen die zich niet zoals Adam schuldig hadden gemaakt
aan de overtreding van een gebod.
Adam nu is het beeld van Hem die komen moest.

Maar de goedheid van God laat zich niet meten
aan de misstap van Adam.
De fout van één mens bracht allen de dood,
maar de goedheid van God schonk aan iedereen
een rijke vergoeding door de grote gave van zijn goedheid,
de ene mens Jezus Christus.
Zijn geschenk is sterker dan die ene zonde.
Het oordeel dat volgde op die ene misstap
liep uit op een veroordeling,
maar de gratie die na talloze overtredingen verleend werd
betekende volledige kwijtschelding.
Door de overtreding van één mens begon de dood te heersen,
als gevolg van de val van die mens.
Zoveel heerlijker zullen zij die de overvloed van de goedheid
en de gave van de gerechtigheid ontvangen, leven en heersen,
dankzij de ene mens Jezus Christus.

Dit wil zeggen: één fout leidde tot veroordeling van allen,
maar één goede daad leidde tot vrijspraak en leven voor allen.
Zoals door de ongehoorzaamheid van één mens,
iedereen zondaar werd,
zo wordt door de gehoorzaamheid van Eén, iedereen gerechtvaardigd.Stilstaan bij …

Allen / Iedereen
Hiermee kan Paulus de hele gemeenschap christenen bedoelen, maar hij kan ook alle mensen voor ogen hebben.

Gerechtvaardigd
Dit is een term uit de rechtszaal: wanneer een rechter een beschuldigde ten gunste in het gelijk stelde, leidde die beslissing tot de vrijspraak. De persoon die in het gelijk werd gesteld, werd dan beschreven als ‘rechtvaardig’ of ‘gerechtvaardigd’.

Bij de tekst

Kind van zijn tijd

Als kind van zijn tijd las Paulus het scheppingsverhaal historisch, en zag hij de misstap van de eerste mens als de oorsprong van alle kwaad.Vergelijking

Paulus vergelijkt in dit fragment, de zondeval met de verlossing.
Beide vinden hun uitgangspunt in één mens: Adam of Jezus Christus.
Maar de gevolgen verschillen:
. De zondeval leidt tot dood. De verlossing leidt naar leven.
. Bovendien is de goedheid van God in Jezus veel krachtiger en overvloediger dan de zonde.