Loading...
 

2 Korintiërs 1, 1-7

File0001630890251

(Morguefile free stock photo license)


…page…

2 Korintiërs 1, 1-7: Paulus schrijft aan de christenen van Korinte

De tekst

’Bijbel in gewone taal’

(Deze Bijbeltekst komt uit de Bijbel in Gewone Taal, © Nederlands Bijbelgenootschap 2014, p. 1831)

Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Korinte, en aan alle christenen in de hele provincie Achaje.
Ik schrijf deze brief samen met mijn vriend Timoteüs. Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil.
Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij is de Vader die van ons houdt, de God die ons altijd moed geeft.
Steeds als ik het moeilijk heb, geeft God mij nieuwe moed. Daardoor kan ik andere christenen die het moeilijk hebben, ook nieuwe moed geven. De moed die God mij geeft, geef ik door. Ik moet veel lijden omdat ik bij Christus hoor. Maar dankzij Christus krijg ik ook veel steun van God.
Alles wat er met mij gebeurt, brengt voor jullie iets goeds. Doordat ik lijd als dienaar van Christus, krijgen jullie nieuwe moed. Want jullie weten dat God ons na een tijd van lijden zal redden. En doordat God mij nieuwe moed geeft, krijgen jullie ook weer moed. Daardoor houden jullie het vol. Ook als jullie, net als ik, moeten lijden omdat je bij Christus hoort.
Het staat vast dat jullie gered zullen worden, net als ik. Want wij zijn met elkaar verbonden door ons lijden als christenen. En dus zijn we ook met elkaar verbonden door de moed die God ons geeft.Dichter bij de tijd

(Bewerking: C. Leterme)

Van Paulus,
apostel van Christus Jezus door de wil van God,
en van Timoteüs,
onze broeder,
aan de kerk van God in Korinte en aan alle heiligen in heel Achaïa.
Wij wensen jullie de goedheid en vrede van God onze Vader
en de Heer Jezus Christus!

Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus,
de Vader vol bezorgdheid en de God van alle troost.
Hij troost ons in al onze tegenslag,
zodat wij anderen kunnen troosten in al hun nood,
dankzij de troost die wij van God krijgen.
Want al delen we volop in het lijden van Christus,
door Christus krijgen we ook heel veel troost.
Worden wij verdrukt,
het is voor jullie troost en geluk.
Worden wij bemoedigd,
het is om jullie moed en kracht te geven
om standvastig hetzelfde lijden te verdragen als wij verdragen.
Onze hoop voor jullie staat vast:
wij weten dat jullie, delend in ons verdriet,
ook zullen delen in onze troost.Stilstaan bij …

Timoteüs
Timoteüs, de meest geliefde leerling en medewerker van Paulus, was van Lystra afkomstig. Hij had een Griekse vader en een joodse moeder (Eunice) en grootmoeder (Loïs). Timoteüs werd als jood opgevoed.
Tijdens de eerste reis van Paulus werden Eunice en Timoteüs christen (1 Timoteüs 6, 12). Toen Paulus bij zijn tweede reis weer in Lystra kwam, vroeg hij aan Timoteüs om zich bij hem aan te sluiten.
Later schreef Paulus twee brieven aan Timoteüs, die nu nog bekend zijn. In zijn tweede brief herinnerde Paulus Timoteüs aan al wat ze in Lystra hebben meegemaakt. (2 Timoteüs 3, 11).

Korinte
Korinte was een belangrijke havenstad en de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje. De stad was een centrum van cultuur en van vele godsdiensten.
Lees meer.

Heiligen
Hiermee bedoelt Paulus de mensen die in Christus geloven.

Achaïa
Deze Romeinse provincie Achaje komt overeen met het huidige Midden-Griekenland.

Delen in het lijden van Christus
Hiermee bedoelt Paulus het lijden dat christenen kennen in navolging van Christus.

Bij de tekst

Bijwerkingen

Paulus ondervindt allerlei moeilijkheden. Toch hebben die twee goede neveneffecten:
. Hij ervaart dat God hem moed en steun geeft.
. Hij ondervindt dat hij anderen kan troosten in hun tegenslag.